[Finalizat] Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa I)

Statut: Finalizat
Durată: 2017 – 2020
Buget: 3.192.424 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Agenția de Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Agenția de Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică
Document de proiect: Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa I)
Raport final: Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa I) - Raport final & broșura despre rezultatele proiectului
 
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (etapa I) a contribuit la desfășurarea unui proces electoral transparent și incluziv în Republica Moldova, prin intermediul unui sistem informațional modern, unui cadru legislativ îmbunătățit și intensificării participării politice a cetățenilor, abordând cauzele esențiale ale problemelor ce împiedică dezvoltarea democrației și avansarea proceselor electorale în Republica Moldova.

Parteneriatul stabilit între CEC și PNUD a contribuit la consolidarea instituției într-una profesionistă și aptă să desfășoare alegeri democratice, transparente și incluzive. Cu suportul PNUD, CEC a reușit să aducă procesele electorale la un nivel avansat, datorită implementării sistemului modern și inovativ – Sistemul Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA).

O direcție majoră a etapei I a proiectului a constat în sensibilizarea sporită a opiniei publice cu privire la participarea politică și procesele electorale prin intermediul unor intervenții structurate pe mai multe niveluri.

Proiectul a acordat sprijin CEC și CICDE în implementarea unor programe ample de educare civică și sensibilizare a alegătorilor, a oferit expertiză în domeniul comunicării strategice și a facilitat alte activități menite să genereze schimbări pozitive și să furnizeze informații adaptate unui spectru amplu de grupuri-țintă (inclusiv femei, tineri și persoane care votează pentru prima dată, minorități etnice și lingvistice, diaspora, persoane cu dizabilități, etc.).

Obiective:

 • Obținerea unui Registru de Stat al Alegătorului mai exact, în urma îmbunătățirii calității și accesibilității datelor electorale, și facilitarea interoperabilității între instituțiile publice centrale;
 • Consolidarea proceselor electorale incluzive prin sporirea capacităților funcționale și tehnice ale SIASA;
 • Oferirea suportului pentru reforma cadrului legislativ în domeniul electoral, în special, pentru implementarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice;
 • Consolidarea participării politice a cetățenilor prin elaborarea și implementarea programelor de educare civică și informare a alegătorilor.

Rezultate scontate:

 • Credibilitatea Registrului de Stat al Alegătorilor consolidată;
 • Sistemul Informațional Automatizat de Stat “Alegeri” consolidat;
 • Reforma cadrului legal în domeniul finanțării partidelor politice desfășurată;
 • Programele de educare civică şi informare a alegătorilor desfășurate și concentrate îndeosebi pe femei și tineri.

Realizări:

 • Subsistemul informațional „Acte Stare Civilă” – dezvoltat;
 • Sistemul informațional „Registrul Adreselor”– dezvoltat;
 • Ghidul Sistemul de Adrese – elaborat și 44 funcționari regionali cadastrali instruiți;
 • Hotarele a 83 localități din Republica Moldova – definite;
 • Reprezentanți TI ai 17 instituții publice centrale – instruiți în arhitectura WSO2;
 • Proiect de Lege privind clasificarea datelor – elaborat;
 • Planul de Dezvoltare Strategică al AGE pentru 2020-2024 – elaborat;
 • Analiza GAP a infrastructurii digitale de guvernare electronică – realizată;
 • Pagina web oficială a CEC (cec.md) și platforma de educație civică (voteaza.md) – actualizate;
 • Ajustarea SIASA pentru a corespunde cerințelor tehnice ale alegerilor parlamentare și locale generale 2019 – asigurată;
 • Modernizarea infrastructurii hardware și software a SIASA – asigurată;
 • Registrul de Stat al Alegătorilor – ajustat la cerințele tehnice ale alegerilor locale generale 2019;
 • Aplicația pentru vizualizarea în timp real a datelor privind mersul alegerilor și rezultatele preliminare - implementată și văzută de peste 1.700.000 persoane;
 • Aplicația web pentru alegătorii din diaspora (diaspora.voteaza.md) – implementată și utilizată de 47.391 persoane;
 • Modulele SIASA “Candidați Electorali”, “Documentare” și “Registrul Funcționarilor Electorali” – dezvoltate și funcționale;
 • Utilizarea de scanere pentru buletinele de identitate – pilotată în 70 de secții de votare la alegerile locale generale 2019;
 • Transpunerea aplicației „Verifică-te în Registrul de Stat al Alegătorilor” pe terminale de plată cu auto-deservire – asigurată;
 • Modulul „Control Financiar” al SIASA pentru raportarea online a finanțării partidelor politice și campaniilor electorale, precum și interfața publică – dezvoltate și funcționale;
 • Rapoartele istorice privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale – digitizate;
 • Campania de educare civică și informare a alegătorilor – implementată la nivel național pe parcursul anilor 2017-2020, cu peste 1.130 activități care au atins un număr de peste 354.000 beneficiari direcți și 1.800.000 beneficiari indirecți;
 • Activitățile de educație civică și electorală a CICDE – facilitate prin intermediul suportului financiar;
 • Alegerile consiliilor de elevi – organizate în 76 școli;
 • Idei inovatoare în domeniul electoral – dezvoltate prin crowdsourcing (laboratorul de creație InnoVoter, Tabăra Cineaștilor și atelierul de creativitate VotART);
 • Accesibilitatea a 612 secții de votare – evaluată și documentată.
Ani Buget PNUD Cheltuieli
USAID Olanda Marea Britanie
Guvernul RM
2017 321.192 USD 39.960 USD
      299.162 USD
2018 1.030.730,40 USD 74.952 USD 659.502 USD 66.873 USD   1.259.747 USD
2019 807.298 USD 71.560 USD 524.805 USD 214.301 USD   1.436.342 USD
2020 171.540 USD 1.980 USD
1.272 USD
1.951 USD 20.430 USD 197.173 USD
Icon of SDG 05 Icon of SDG 10 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD