Implicarea sectorului privat pentru ODD-uri

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2019
Buget: 150.000 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Comunitatea start-up, antreprenorii, grupurile vulnerabile, Guvernul, asociațiile de business
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Companii din sectorul privat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

Descrierea proiectului:

Proiectul reprezintă un exemplu de implicare a sectorului privat în ceea ce privește împărtășirea cunoștințelor și mobilizarea fondurilor pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Proiectul va testa modele noi și inovatoare de cooperare în abordarea provocărilor cheie pentru a aduce beneficii atât antreprenorilor, cât și grupurilor vulnerabile.

Obiective:

  • Implicarea periodică în dialog cu sectorul privat pentru a discuta și rezolva problemele societale aliniate la ODD-uri;
  • Crearea unei Academii Naționale de Crowdfunding pentru a ajuta companiile private să acceseze surse alternative de finanțare;
  • Susținerea sectorului privat în dezvoltarea și lansarea de noi produse și servicii aliniate la ODD-uri.

Rezultate scontate:

  • Alinierea strategiilor de afaceri CSR la ODD-uri;
  • Elaborarea campaniilor de crowdfunding împreună cu sectorul privat pentru lansarea de noi produse și servicii aliniate la ODD-uri;
  • Asistarea sectorul privat cu expertiza consultanților locali și internaționali în procesul de aliniere a proceselor de afaceri la ODD-uri;
  • Elaborarea în comun a unor noi produse, servicii și soluții inovatoare care să abordeze provocările actuale ale dezvoltării.
An Buget
Facilitatea Regională de Investiții pentru Impact a Centrului Regional din Istanbul
2018 150.000 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD