Laboratorul de Inovații din Moldova (MiLab) - etapa a II-a

Statut: Finalizat
Durată: 2019 – 2021 
Buget: 342.314 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Guvernul, societatea civilă, comunitatea de cercetare și sectorul privat, partenerii de dezvoltare, agențiile ONU
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Guvernul, societatea civilă, comunitatea de cercetare și sectorul privat, partenerii de dezvoltare, agențiile ONU
Document de proiect: Laboratorul de Inovații din Moldova (MiLab) - etapa a II-a
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

PNUD Moldova deține MiLab, un grup intern de reflecție și spațiu de experimentare care are mandatul de a inova și promova experimentările colaborative în cadrul Guvernului, în sectorul privat, pe intern la PNUD Moldova, precum și în colaborare cu partenerii externi.

La cea de-a doua etapă, Laboratorul de Inovații din Moldova combină experiența cumulativă a Laboratorului de Inovații Sociale din Moldova (2014 – 2018) și a Laboratorului de Inovații în Afaceri (2015 – 2018), precum și a Proiectului Comun ONU „Consolidarea sistemului statistic național” (2007-2018) și colaborează cu Green City Lab al PNUD pentru a accelera realizarea ODD-urilor.

Obiective:

 • Sprijinirea schimbărilor transformative în cultura organizațională și inovațională în sectoarele public și privat și implicarea tuturor participanților în vederea realizării accelerate a Agendei de dezvoltare durabilă și a obiectivelor naționale;   
 • Sprijinirea rețelei globale a Laboratoarelor de accelerare în special în domeniile de colectare și înțelegere a noilor tipuri de date pentru ODD-uri, conceptualizarea și efectuarea unor experimente inovatoare specifice legate de ODD-urile naționalizate, precum și evaluarea impactului și a sprijinului strategic pentru extinderea experimentelor reușite;
 • Contribuirea la integrarea inovației prin intermediul implicării în proiectele curente și de perspectivă și căutarea modalităților de maximizare și măsurare a impactului social al acestora.

Rezultate scontate:

 • Schimbări în modul de gândire al principalilor parteneri, conform măsurărilor gradului de implicare a partenerilor în diverse acțiuni și metodele utilizate pentru elaborarea și evaluarea politicilor publice preluate;
 • Elaborarea și testarea soluțiilor rapide ca rezultat al scanării rapide a perspectivelor și al cartografierii soluțiilor;
 • Capacitatea de experimentare atinsă de către partenerii principali;
 • Soluțiile testate sunt preluate de parteneri și extinse cu succes la scară națională;
 • Portofoliul partenerilor este diversificat și țintele de mobilizare a resurselor sunt atinse;
 • Portofoliul experimentelor de dezvoltare elaborate în comun este implementat și impactul ODD-urilor este evaluat;
 • Experimentele și soluțiile inovatoare sunt elaborate în comun și testate cu portofoliul/ programele interne ale PNUD;
 • Platforma internă de gestionare a cunoștințelor și de inovații este creată.

Realizări:

 • Unul din cele mai mari experimente comportamentale desfășurate în regiune a abordat consumul iresponsabil de electricitate. 20.000 de gospodării din Chișinău și-au redus consumul de electricitate cu 2% după ce au fost informate că vecinii lor primesc facturi mai mici pentru electricitate sau consumă mai puțin;
 • Drept răspuns la creșterea consumului de pungi de plastic, a fost desfășurat un experiment comportamental cu Metro Cash & Carry în august-september 2019 pentru a testa diverse opțiuni de încurajare a clienților Metro să consume mai puține pungi de plastic, ceea ce a rezultat într-o reducere de 5,5% în rândul consumatorilor, care au primit la ghișeu opțiuni atractive pentru pungile de plastic;
 • MiLab a folosit experimente comportamentale pentru a aborda motivarea și capacitatea scăzută a șomerilor înregistrați de a intra pe piață, testând o abordare inovativă. Consultațiile individuale pentru cei în căutarea unui loc de muncă și specialiștii în domeniul ocupării din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost regândite și implementate în 14 centre teritoriale de ocupare a forței de muncă (cu alte 15 Centre din grupul de control). Drept rezultat, probabilitatea tranziției unei persoane în căutarea unui loc de muncă pe piața forței de muncă s-a majorat cu 5,2 puncte procentuale (10,7%) timp de 3 luni;
 • Parteneriatul cu operatorul de telefonie mobilă Orange Moldova, furnizorul de electricitate Premier Energy a fost stabilit pentru a crea și a pilota o platformă de colaborare pe big data urbane, cu două cazuri de utilizare care sunt relevante pentru Chișinău (congestia de trafic și lipsa unei infrastructuri urbane mici). Platforma de date mari a fost elaborată cu 3 linii de servicii:
 1. Utilizarea urbană și peri-urbană a pământului, clasificarea acoperirii terenului și modificările asociate;
 2. Distribuția populației în baza recensământului;
 3. Definiția studiului de caz și primele cunoștințe mai profunde privind tendințele recente demografice și de mobilitate;
 • Primul proiect PNUD în regiune care a pilotat Acceleratorul ODD pentru ÎMM-uri (modelul danez).  Programul include 5 companii care au participat într-un program de accelerare de un an, cu scopul de a implica sectorul privat în realizarea Agendei 2030 și a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD);
 • În baza necesității de date privind percepțiile/ datele calitative de a fi utilizate ulterior pentru intervenții de dezvoltare, mai mult de 1000 micro-narațiuni au fost colectate despre calitatea vieții în Chișinău în parteneriat cu Centrul Regional PNUD de la Istanbul și Cognitive Edge (grup de reflecție stabilit în Singapore). Proiectul permite un dialog deschis cu administrația locală despre implicarea cetățenilor;
 • În 2019, MiLab a aplicat „design thinking” pentru a redefini unele servicii publice, inclusiv elaborarea unui plan pentru un oficiu nou al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în Chișinău, care pune accentul pe accesibilitate, deschidere și încurajează funcționarii publici să ofere servicii eficiente și centrate pe utilizator. Planul poate fi folosit ca un cadru-cheie pentru replanificarea ulterioară a oficiilor teritoriale ale Agenției din Moldova;
 • În 2020, MiLab a lansat utilizarea colaborativă a dovezilor noi pentru a sprijini Guvernul Republicii Moldova în răspunsul la criza cauzată de pandemia de COVID-19, vizând în aceeași măsură, sensibilizarea autorităților despre colectarea noilor dovezi a fi folosite în măsurile de răspuns;
 • A fost încheiat un parteneriat cu Agenția Spațială Europeană pentru a complementa datele existente de monitorizare privind poluarea aerului. A fost realizat un studiu de cartografiere a poluării aerului în Chișinău și restul Moldovei, folosind datele de observare a pământului. Studiul a fost realizat în perioada de restricții cauzate de COVID-19, dar a mai acoperit și seturi consistente de date istorice, permițând astfel analiza impactului COVID-19 asupra poluării aerului, în particular în zonele urbane dense și cele industriale;
 • MiLab a contribuit la elaborarea raportului privind impactul socio-economic al pandemiei de COVID-19 asupra grupurilor vulnerabile și asupra sectoarelor economice din Republica Moldova. În baza micro-narațiunilor colectate, documentul are scopul să consolideze dialogul dintre parteneri și părțile interesate privind sprijinul pentru ÎMM-urilor în perioada pandemiei și după finalizarea acesteia, să identifice deficiențele în programele și politicile publice și să vină cu inițiative suplimentare de susținere a afacerilor;
 • În 2020, MiLab a contribuit la elaborarea publicației „Impactul COVID-19 asupra practicilor agricole din Moldova', care oferă o monitorizare a produsului agricol și o estimare a impactului COVID-19 asupra practicilor agricole din Moldova;
 • Elaborarea documentului – „Inegalitățile urbane și rurale în Moldova: dincolo de venituri și dincolo de valorile medii”, o privire în viitorul inegalităților, are scopul să analizeze atât inegalitățile în materie de venituri, cât și non-venituri. prin prisma accesului la servicii de calitate, inclusiv îngrijirea medicală, educația primară, spațiile verzi, transportul și mobilitatea urbană.
Ani
 
Buget Cheltuieli
Suedia UNDP Facilitatea Globală pentru Inovații Ministerul Finanțelor al Republicii Slovace
2019 37.029 USD 96.243 USD 190.000 USD 27.838 USD 351.110 USD
2020   169.292 USD   48.685 USD 173.417 USD
2021   52.129 USD
    48.120 USD
Icon of SDG 03 Icon of SDG 04 Icon of SDG 07 Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 12 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD