Laboratorul de Inovații din Moldova (MiLab) - etapa a II-a

Statut: Activ
Durată: 2019-2020
Buget: 422.854 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Guvernul, societatea civilă, comunitatea de cercetare și sectorul privat, partenerii de dezvoltare, agențiile ONU
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Guvernul, societatea civilă, comunitatea de cercetare și sectorul privat, partenerii de dezvoltare, agențiile ONU
Document de proiect: Laboratorul de Inovații din Moldova (MiLab) - etapa a II-a
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Una dintre inițiativele PNUD, #nextgenUNDP, este crearea unei rețele globale a Laboratoarelor PNUD de accelerare a ODD-urilor. Scopul Laboratoarelor respective va fi consolidarea capacității echipelor de țară ale PNUD de a mobiliza gândirea globală, de avangardă, în dezvoltare pentru a valorifica și investi în soluțiile și partenerii locali, astfel accelerând implementarea ODD-urilor în țările respective. PNUD Moldova deține MiLab, un grup intern de reflecție și spațiu de experimentare care are mandatul de a inova și promova experimentările colaborative în cadrul Guvernului, în sectorul privat, pe intern la PNUD Moldova, precum și în colaborare cu partenerii externi.

La cea de-a doua etapă, noul Laborator de Inovații din Moldova combină experiența cumulativă a Laboratorului de Inovații Sociale din Moldova (2014 – 2018) și a Laboratorului de Inovații în Afaceri (2015 – 2018), precum și a Proiectului Comun ONU „Consolidarea sistemului statistic național” (2007-2018) și colaborează cu Green City Lab al PNUD pentru a accelera realizarea ODD-urilor.

Obiective:

 • Sprijinirea schimbărilor transformative în cultura organizațională și inovațională în sectoarele public și privat și implicarea tuturor participanților în vederea realizării accelerate a Agendei de dezvoltare durabilă și a obiectivelor naționale;  
 • Sprijinirea rețelei globale a Laboratoarelor de accelerare în special în domeniile de colectare și înțelegere a noilor tipuri de date pentru ODD-uri, conceptualizarea și efectuarea unor experimente inovatoare specifice legate de ODD-urile naționalizate, precum și evaluarea impactului și a sprijinului strategic pentru extinderea experimentelor reușite;
 • Contribuirea la integrarea inovației și a dovezilor în portofoliile existente ale PNUD prin intermediul implicării în proiectele curente și de perspectivă și căutarea modalităților de maximizare și măsurare a impactului social al acestora.

Rezultate scontate:

 • Schimbări realizate în modul de gândire al principalilor parteneri, conform măsurărilor gradului de angajare a partenerilor în diverse acțiuni și metodele utilizate pentru elaborarea și evaluarea politicilor publice preluate;
 • Elaborarea și testarea soluțiilor rapide ca rezultat al scanării rapide a perspectivelor și al cartografierii soluțiilor;
 • Capacitatea de experimentare atinsă de către partenerii principali;
 • Soluțiile testate sunt preluate de parteneri și extinse cu succes la scară națională;
 • Portofoliul partenerilor este diversificat și țintele de mobilizare a resurselor sunt atinse;
 • Portofoliul experimentelor de dezvoltare elaborate în comun este implementat și impactul ODD-urilor este evaluat;
 • Experimentele și soluțiile inovatoare sunt elaborate în comun și testate cu portofoliul/ programele interne ale PNUD;
 • Platforma internă de gestionare a cunoștințelor și de inovații este creată.
Ani
 
Buget Cheltuieli
Suedia UNDP Facilitatea Globală pentru Inovații Ministerul Finanțelor al Republicii Slovace
2019 37.029 USD 96.243 USD 190.000 USD 27.838 USD 351.110 USD
2020   34.582 USD   37.162 USD  
Icon of SDG 03 Icon of SDG 04 Icon of SDG 07 Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 12 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD