Concursul ”Marca Comercială 2017”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, va include în premieră o nouă categorie de premiere – Contribuție importantă la dezvoltarea durabilă. Nominalizarea a fost propusă de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul proiectului "Implicarea sectorul privat pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă".

Astfel, toate companiile înscrise în concurs, care au contribuit la atingerea sau promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, sunt eligibile pentru nominalizare la categoria respectivă.

Printre acțiunile care califică companiile în concurs, se numără:

  • Reducerea consumului de energie în procesul de producție
  • Reducerea deșeurilor în activitate
  • Gestionarea reputației corporative pentru durabilitate
  • Reducerea emisiilor de CO2 în procesul de lucru
  • Managementul portofoliului de business (de produse, servicii) în concordanță cu principiile și practicile dezvoltării durabile
  • Reducerea consumului de apă în procesul de producție
  • Alocarea de resurse financiare pentru cercetare și dezvoltare pentru produse durabile
  • Sporirea gradului de retenție a angajaților și motivație prin activități durabile
  • Controlul riscurilor operaționale în legătură cu schimbările climatice
  • Atingerea unor venituri/cote de piață mai mari în legătură cu promovarea produselor durabile

"Procesul de aliniere a companiilor din Republica Moldova la practicile de dezvoltare durabilă și la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă abia a început în țară. Această ajustare va necesita un suport continuu din partea partenerilor, investiții de timp și resurse. Companiile vor putea atrage noi investiții, contribuind și la o mișcare de importanță globală”, susține Dumitru Vasilescu, Manager de proiect la PNUD Moldova.

Începând cu acest an, categoria “Contribuție importantă la dezvoltarea durabilă” va fi inclusă în toate edițiile evenimentului ”Marca Comercială a Anului”.

Alte inițiative urmează a fi lansate de proiectul “Implicarea sectorul privat pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”. Vor avea loc sesiuni de comunicare cu reprezentanții sectorului privat pentru a identifica proiecte și acțiuni comune și pentru a concepe campanii de comunicare orientate spre promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel cunoscute ca Obiective Globale, sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, proteja planeta și asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate.

Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD