Implicarea sectorului privat pentru ODD-uri

Statut: Finalizat
Durată: 2018
Buget: 150.000 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Comunitatea start-up, antreprenorii, grupurile vulnerabile, Guvernul, asociațiile de business
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Companii din sectorul privat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
Raport final: Implicarea sectorului privat pentru ODD-uri - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul reprezintă un exemplu de implicare a sectorului privat în ceea ce privește împărtășirea cunoștințelor și mobilizarea fondurilor pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Proiectul va testa modele noi și inovatoare de cooperare în abordarea provocărilor cheie pentru a aduce beneficii atât antreprenorilor, cât și grupurilor vulnerabile.

Obiective:

 • Implicarea periodică în dialog cu sectorul privat pentru a discuta și rezolva problemele societale aliniate la ODD-uri;
 • Crearea unei Academii Naționale de Crowdfunding pentru a ajuta companiile private să acceseze surse alternative de finanțare;
 • Susținerea sectorului privat în dezvoltarea și lansarea de noi produse și servicii aliniate la ODD-uri.

Rezultate scontate:

 • Alinierea strategiilor de afaceri CSR la ODD-uri;
 • Elaborarea campaniilor de crowdfunding împreună cu sectorul privat pentru lansarea de noi produse și servicii aliniate la ODD-uri;
 • Asistarea sectorul privat cu expertiza consultanților locali și internaționali în procesul de aliniere a proceselor de afaceri la ODD-uri;
 • Elaborarea în comun a unor noi produse, servicii și soluții inovatoare care să abordeze provocările actuale ale dezvoltării.

Realizări:

 • Primul dialog despre ODD-uri a fost inițiat cu reprezentanții din sectorul privat;
 • A fost lansată prima inițiativă în bază de blockchain, care urmează să conecteze investitorii privați cu furnizorii de tehnologie pentru instalarea unui echipament ultramodern de acoperiș, cu capacitatea de până la 1 MW. Proiectul urmează să fie pilotat în 2019;
 • A fost asumat un angajament strategic cu Asociația Națională a companiilor TIC pe competiția Start-Up Challenge, în cadrul căruia s-au susținut 3 proiecte noi din educație, care abordează provocările cheie ale dezvoltării;
 • Suport oferit în programul alinierii IMM-uri la ODD-uri, inclusiv concursul Marca Comercială a anului, organizat de Camera de Comerț și Industrie și Competiția pentru cel mai bun program de CSR, organizată de ODDIM;
 • A fost inițiat programul SDG Accelerator pentru companiile locale de dimensiuni medii, implementarea fiind planificată pentru 2019 de Laboratorul de Inovare al PNUD;
 • Proiectul-pilot ce urmează să utilizeze experiența din economia comportamentală pentru a optimiza consumul de energie electrică și antibiotice și pentru a reduce consumul de plastic, prin experimentarea comportamentală, cu ajutorul sectorului public și privat;
 • Au fost inițiate consultări cu diverse părți interesate, inclusiv sectorul privat, cu privire la implementarea unui instrument financiar alternativ, așa-numita Obligațiune de Impact Social (SIB), în Republica Moldova;
 • Implementarea experimentală a proiectului cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în perioada martie 2018 - februarie 2019, având ca scop încurajarea persoanelor în căutare de locuri de muncă să devină mai responsabile în procesul de angajare și sporirea gradului de conștientizare cu privire la obiectivele profesionale ale acestora.
An Buget Cheltuieli
Facilitatea Regională de Investiții pentru Impact a Centrului Regional din Istanbul
2018 150.000 USD 150.000 USD
Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 12 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD