SDG logo

 

Resurse despre ODD-uri


Istorii de succes: Moldova 2030

implementarea

O agendă a transformării


Istoriile noastre de succes ilustrează modul în care Agenda 2030 influențează dezvoltarea și generează primele rezultate din primii ani de implementare a acestui plan transformativ pentru omenire. Istoriile oamenilor din întreaga țară, care sunt implicați în munca noastră din teren, demonstrează modul în care comunitățile transpun ODD-urile în realitate, cu sprijinul PNUD.

Descoperă istoriile


Publicații

Raport de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare MOLDOVA 2020

aportul prezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” – principalul document național de planificare strategică, elaborat de Guvern și adoptat  de Parlament în iulie 2012 pentru perioada de până în anul 2020. În corespundere cu prevederile SND, Guvernul, cu suportul ONU Moldova, a inițiat procesul de evaluare a implementării SND pentru perioada 2012-2015. Obiectivele acestui exercițiu au fost de a stabili modul în care SND și-a exercitat funcția de document-central de planificare strategică pe dimensiunea de politici sectoriale și alocări bugetare, de a analiza impactul SND asupra domeniilor de politici prioritare prin prisma indicatorilor de monitorizare și evaluare prestabiliți, precum și de a stabili lecțiile învățate, toate în vederea elaborării unei noi strategii naționale de dezvoltare – „Moldova 2030”.

Descarcă >

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova

În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU Moldova, în calitate de partener de dezvoltare-cheie al Republicii Moldova, și Expert-Grup, care a oferit susținere analitică întregului proces.

Descarcă >

Naționalizarea indicatorilor pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea acestora în cadrul strategic național, dar și crearea unui sistem de raportare și evaluare a progresului în atingerea fiecărei ținte relevante pentru Republica Moldova.

Descarcă >

Ghid privind naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special autorităților administrației publice centrale, pentru integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în sistemul național de planificare strategică.

Descarcă >

MAPS: Cum sprijină ONU realizarea ODD-urile în teren

Sprijinul PNUD pentru realizarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă este ancorat în abordarea comună a Grupului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare numit MAPS (Integrarea, accelerarea și sprijinirea politicilor). Acest spot video ilustrează ce reprezintă MAPS și cum îndrumă ONU în transpunerea ODD-urilor în realitate. Moldova a găzduit o misiune MAPS în 2017.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD