Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură

Moldova este o țară mică cu o economie cu resurse insuficiente, iar potențialul său industrial rămâne nefolosit cu o cotă de doar 12% în PIB și ocupare (în anul 2015). În același timp, în conformitate cu Raportul Global al Competitivității 2018, Moldova se clasează pe locul 130 în domeniul calității drumurilor și 79 cu privire la calitatea infrastructurii generale (din totalul de 140 de țări). În termeni de capacitate inovativă, Moldova se clasează pe locul 105, conform aceluiași raport.

Conform Obiectivului 9, țara trebuie să depună eforturi pentru a construi un sector industrial robust care ar securiza generarea locurilor de muncă de producere de o valoare adăugată și pe termen lung, creșterea economică și bunăstarea populației. Pentru a obține aceasta, Guvernul și partenerii săi trebuie să dezvolte o infrastructură fizică accesibilă și disponibilă, de încredere, durabilă și puternică în regiunile sale. Trebuie să fie create noi locuri de muncă în sectorul industrial și trebuie generată o producție industrială mai mare, inclusiv prin contribuția majorată a întreprinderilor de scară mică, eficiența utilizării resurselor, actualizarea tehnologică și inovație.  

Eforturile de dezvoltare descrise vor ținti industriile mici, care vor obține un acces mai mare la serviciile financiare, împreună cu cunoștințe, tehnologie și dezvoltare; populația rurală, care se va bucura de o  infrastructură accesibilă pentru dezvoltarea economică și bunăstarea sa, precum și femeile și bărbații care vor beneficia de oportunități de angajare create prin producere. De asemenea, costul de mediu va scădea din cauza utilizării mai reduse a resurselor naturale și emisiilor în sol, apă și aer din industrie.

 

  • 9.1 Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice în regiunile țării pentru a susține dezvoltarea economică și creșterea bunăstării populației, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți
  • 9.2 Promovarea industrializării incluzive și durabile în scopul majorării, până în 2030, a ponderii sectorului industrial în ocupare și Produs Intern Brut până la nivele similare cu țările Europei Centrale și de Est
  • 9.3 Creșterea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la serviciile financiare, inclusiv la credite accesibile, în vederea integrării acestora în lanțurile valorice și piețe externe
  • 9.4 Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, fiind luate măsuri în conformitate cu capacitățile respective
  • 9.5 Fortificarea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, precum și încurajarea inovaților în vederea creşterii competitivității economiei naţionale şi a gradului de bunăstare a populaţiei
  • 9.c Creșterea semnificativă a accesului la tehnologii informaționale și comunicaționale și promovarea accesului universal la Internet până în 2020
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 8 SDG 9

10 femei din stânga Nistrului vor dezvolta afaceri și vor crea locuri de muncă cu ajutorul Suediei, Marii Britanii și PNUD

10 antreprenoare din regiunea transnistreană au obținut granturi din partea Suediei și Marii Britanii, în valoare de până la 10.000 dolari SUA…

Mai mult ›

SDG 9 SDG 16

PNUD Moldova și Agenția de Guvernare Electronică au lansat rețeaua de Ambasadori Media pentru Transformare Digitală

PNUD Moldova, în cooperare cu Viceprim-Ministrul pentru Digitalizare și Agenția de Guvernare Electronică, a lansat rețeaua de Ambasadori Media pentru…

Mai mult ›

SDG 8 SDG 9

O fierărie autentică din Cahul este dotată cu utilaje moderne, cu suportul financiar al Uniunii Europene

Cătălina și Victor Pascal din satul Zîrnești, raionul Cahul, au transformat pasiunea pentru fierărit în afacere. Victor este printre puținii fierari…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD