Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură

Moldova este o țară mică cu o economie cu resurse insuficiente, iar potențialul său industrial rămâne nefolosit cu o cotă de doar 12% în PIB și ocupare (în anul 2015). În același timp, în conformitate cu Raportul Global al Competitivității 2018, Moldova se clasează pe locul 130 în domeniul calității drumurilor și 79 cu privire la calitatea infrastructurii generale (din totalul de 140 de țări). În termeni de capacitate inovativă, Moldova se clasează pe locul 105, conform aceluiași raport.

Conform Obiectivului 9, țara trebuie să depună eforturi pentru a construi un sector industrial robust care ar securiza generarea locurilor de muncă de producere de o valoare adăugată și pe termen lung, creșterea economică și bunăstarea populației. Pentru a obține aceasta, Guvernul și partenerii săi trebuie să dezvolte o infrastructură fizică accesibilă și disponibilă, de încredere, durabilă și puternică în regiunile sale. Trebuie să fie create noi locuri de muncă în sectorul industrial și trebuie generată o producție industrială mai mare, inclusiv prin contribuția majorată a întreprinderilor de scară mică, eficiența utilizării resurselor, actualizarea tehnologică și inovație.  

Eforturile de dezvoltare descrise vor ținti industriile mici, care vor obține un acces mai mare la serviciile financiare, împreună cu cunoștințe, tehnologie și dezvoltare; populația rurală, care se va bucura de o  infrastructură accesibilă pentru dezvoltarea economică și bunăstarea sa, precum și femeile și bărbații care vor beneficia de oportunități de angajare create prin producere. De asemenea, costul de mediu va scădea din cauza utilizării mai reduse a resurselor naturale și emisiilor în sol, apă și aer din industrie.

 

  • 9.1 Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice în regiunile țării pentru a susține dezvoltarea economică și creșterea bunăstării populației, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți
  • 9.2 Promovarea industrializării incluzive și durabile în scopul majorării, până în 2030, a ponderii sectorului industrial în ocupare și Produs Intern Brut până la nivele similare cu țările Europei Centrale și de Est
  • 9.3 Creșterea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la serviciile financiare, inclusiv la credite accesibile, în vederea integrării acestora în lanțurile valorice și piețe externe
  • 9.4 Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, fiind luate măsuri în conformitate cu capacitățile respective
  • 9.5 Fortificarea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, precum și încurajarea inovaților în vederea creşterii competitivității economiei naţionale şi a gradului de bunăstare a populaţiei
  • 9.c Creșterea semnificativă a accesului la tehnologii informaționale și comunicaționale și promovarea accesului universal la Internet până în 2020
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 1 SDG 8 SDG 9 SDG 17

Granturi de până la 40 000 de euro de la UE pentru parteneriate de pe ambele maluri ale Nistrului cu idei inovative de afaceri

Organizații și companii de pe ambele maluri ale Nistrului pot crea parteneriate care să participe la un concurs de granturi organizat de Programul…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 8 SDG 9 SDG 10

Suedia și PNUD susțin întreprinderile mici și mijlocii să depășească criza generată de COVID-19

Pandemia a afectat grav întreprinderile micro, mici și mijlocii (ÎMMM), iar odată cu ele și mii de familii din Moldova, care și-au pierdut locurile de…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 9

Noua platformă BOOST a PNUD va utiliza inovația socială pentru a combate efectele COVID-19

Pentru a combate efectele pe termen lung ale COVID-19, PNUD în Europa și Asia Centrală lansează BOOST, un program regional de accelerare pentru…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD