Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică

După recesiunea economică din 2009, economia Republicii Moldova a crescut în medie cu 4,5% anual, ceea ce este în conformitate cu nivelul mediu în Comunitatea Statelor Independente (CSI), dar puțin mai mult ca în statele din Europa Centrală. În pofida acestei creșterii, economia nu și-a îmbunătățit capacitatea de creare a locurilor de muncă – rata de angajare s-a ridicat la aproape 38-40%, fiind una dintre cele mai mici din regiune. Adițional, productivitatea muncii rămâne joasă, în special în agricultură – un sector cheie care angajează aproximativ o treime din forța de muncă.  Drept rezultat, salariile au rămas printre cele mai mici în regiune, presând forța de muncă să migreze și privând țara de una din cele mai valoroase resurse – capitalul uman. Aceste constrângeri au devenit și mai presante din cauza încetinirii așteptate a creșterii economice în următorii ani (în pofida prognozelor Fondului Monetar Internațional (FMI), conform cărora PIB-ul Republicii  Moldova va crește, în medie cu aproximativ 3% pe an până în 2020).

Deoarece accentul Agendei 2030 se pune pe oameni, creșterea economică trebuie să fie mai durabilă și mai incluzivă, pentru a genera un impact semnificativ asupra dezvoltării umane. Prin urmare, ODD 8 abordează necesitățile femeilor și bărbaților, tinerilor, persoanelor cu dizabilități și a muncitorilor migranți și prevede instrumentele și mecanismele cheie pentru realizarea creșterii economice centrate pe oameni: productivitatea muncii ca un mijloc cheie de majorare a salariilor reale, împreună cu competitivitatea, diversificarea afacerilor și inovația; locurile de muncă decente, bine și egal plătite, securizate și formale; precum și un sector financiar robust pentru un acces mai vast la finanțare. Eficiența mai mare a resurselor în producere și consum, care are scopul să decupleze creșterea economică de la degradarea mediului, va face prosperitatea economică și generarea locurilor de muncă durabile din punct de vedere al mediului.  

  • 8.1 Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor și asigurarea creșterii Produsului Intern Brut cu cel puțin 3 la sută pe an
  • 8.2 Stimularea creșterii productivității cu ritmuri mai rapide față de creșterea salariului real, prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită  și utilizarea intensivă a forței de muncă, definite drept prioritare în cadrul Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru 2016-2020 (i) informaţii şi comunicaţii; (ii) fabricarea de maşini şi echipamente; (iii) activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; (iv) fabricarea de utilaje şi piese; (v) fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  şi fabricarea  încălţămintei; (vi) echipamente electrice; (vii) industria alimentară şi agricultura
  • 8.3 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare
  • 8.4 Îmbunătățirea progresivă, până în 2030, a eficienței resurselor globale pentru consum și producere, și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului
  • 8.5 Până în 2030, atingerea unui nivel al ocupării similar cu media țărilor din Europa Centrală și de Est, și stimularea ocupării productive și a muncii decente pentru toate femeile și bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală
  • 8.6 Până în 2020, reducerea proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare, până la un nivel similar cu media din țările Europei Centrale și de Est
  • 8.7 Eradicarea muncii forțate, traficului de ființe umane și a muncii copiilor
  • 8.8 Protecția drepturilor la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru toți angajații
  • 8.9 Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea turismului durabil, care facilitează crearea de parteneriate publice private, dezvoltă capacitățile instituționale în domeniu ale autorităților publice locale, respectiv care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale
  • 8.10 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 1 SDG 8

Suedia și PNUD oferă granturi de până la 50.000 de dolari pentru organizațiile de susținere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului

Suedia și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare oferă asistență financiară pentru organizațiile de susținere a afacerilor în scopul dezvoltării…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 8 SDG 9 SDG 17

Granturi de până la 40 000 de euro de la UE pentru parteneriate de pe ambele maluri ale Nistrului cu idei inovative de afaceri

Organizații și companii de pe ambele maluri ale Nistrului pot crea parteneriate care să participe la un concurs de granturi organizat de Programul…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 4 SDG 5 SDG 8 SDG 10 SDG 11

Filmul „Dor de casă” va fi difuzat în premieră, în cadrul „Filme din Moldova – online”

Astăzi, 8 septembrie, va fi difuzat în premieră absolută documentarul „Dor de casă”, în regia Dianei Vlas. Pelicula va încheia săptămâna proiectului…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD