Obiectivul 7: Energie accesibilă și curată

Republica Moldova este o țară importatoare netă de energie. Volumul de gaz importat este de două ori mai mare decât cota tipică pentru statele europene, ceea ce face ca fiabilitatea aprovizionării și eficiența consumului energetic să fie două părți importante ale strategiei privind energia. Gospodăriile consumă jumătate din energia disponibilă, în comparație cu doar o pătrime în statele europene, toate fiind conectate la rețeaua de energie electrică și având acces fizic la energie. De asemenea, o mare parte din gospodării este conectată la rețeaua de gaz în regiunile urbane, dar indicatorul de conectare este mult mai mic în regiunile rurale. În pofida accesibilității fizice a infrastructurii, există o problemă cu accesibilitatea financiară a energiei, în special în perioada de iarnă. Din cauza veniturilor mici, în perioada rece a anului, multe gospodării recurg la surse mai tradiționale, dar mai puțin eficiente, surse de încălzire ca sobele pe lemne. Totuși, această oportunitate este în cea mai mare parte disponibilă în sate și orășele, pe când în gospodăriile din orașele mari se acumulează datorii la facturile pentru energia electrică. În conformitate cu analiza strategiei privind energia, în Chișinău în jur de 80% din gospodării se confruntă cu probleme la achitarea facturilor pentru energia electrică. În jur de 70-75% din capitalul productiv în sectorul energetic este fizic învechit, ceea ce rezultă într-un nivel înalt de pierderi energetice.

În pofida investițiilor în tehnologiile de economisire a energiei, consumul de energie se așteaptă să crească, în special din cauza activităților economice în agricultură, transport, construcții și industria alimentară. ODD 7 stabilește un număr mic dar important de priorități de dezvoltare în domeniul energetic. Accentul său principal este pus pe producerea durabilă și utilizarea energiei, precum și accesul echitabil la energia livrată în siguranță și folosită în mod eficient. Republica Moldova prevede crearea unui sector energetic competitiv și eficient ce va oferi tuturor consumătorilor resurse energetice de calitate, în termeni fiabili și accesibili, care va face față provocărilor de majorare a prețurilor la energie, dependenței de importurile de resurse energetice (a fi reduse din contul producerii energiei regenerabile), precum și impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climatice. Deși viziunea strategică ține de realizarea în baza principiului competitivității și a pieței energetice liberalizate, este important de soluționat în mod adecvat problema emergentă a sărăciei energetice și a altor riscuri aferente.

 

  • 7.1 Până în 2030, asigurarea accesul universal la servicii energetice accesibile, sigure și moderne
  • 7.2 Creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul mixului energetic până la 20% către anul 2020
  • 7.3 Creșterea eficienței consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020

SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 7 SDG 13

UE și PNUD susțin alinierea țintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile climei și al energiei

Unificarea metodologiilor și folosirea instrumentelor compatibile de prognozare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), precum și o mai bună…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 6 SDG 7 SDG 11 SDG 12 SDG 13 SDG 15

Republica Moldova a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu aprox. 69% față de anul 1990 și a stabilit obiective ambițioase pentru 2030

Republica Moldova a redus cu aprox. 69% emisiile de gaze cu efect de seră (GES) față de anul 1990, depășind cu 4% angajamentele sale în cadrul…

Mai mult ›

SDG 7 SDG 11 SDG 12 SDG 13

Numărul punctelor de colectare a deșeurilor electrice și electronice va crește, cu sprijinul PNUD și GEF

Numărul de punctelor de colectare a deșeurilor electrice și electronice va crește de la 128 la 200, datorită continuării unui proiect dedicat…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD