Obiectivul 6: Apă curată și igienă

Accesul la apă curată și igienă este o precondiție pentru o viață sănătoasă. S-a estimat că în Republica Moldova aproximativ 15-20% din incidența de diaree acută și hepatita A, 22-25% din bolile gastrointestinale și 100% din incidența fluorozei dentare sunt cauzate de apă. Din cauza lipsei de investiții capitale și întreținerii slabe continue în ultimii 20 de ani, cel puțin o jumătate din infrastructura existentă a serviciilor de apă și canalizare are nevoie de reparații sau reabilitare semnificativă. Există probleme atât privind accesul la infrastructură, cât și privind calitatea și siguranța serviciilor prestate, în special în regiunile rurale. În orașe și orășele, doar 80% din rezidenți au acces la apa centralizată și doar 63% la servicii de canalizare. În sate, accesul la servicii este mult mai mic, de 50% și respectiv, 40%. Aproape 44% din populația țării nu are acces la apă potabilă curată. Autoritatea națională de salubrizare estimează că aproape 80% din fântâni, care adesea reprezintă sursa principală de apă în sate, nu întrunesc normele de siguranță din cauza factorilor naturali sau a factorilor provocați de om. Problema calității proaste a apei există și în sectorul gospodăriilor casnice, dar și în multe instituții publice. În conformitate cu Strategia națională de alimentare cu apă și sanitație, aproximativ 54% din probele de apă preluate din apa cu care sunt aprovizionate școlile depășesc concentrația maximă permisă a parametrilor chimici și sanitari, pe când 20% din probe nu satisfac parametrii de siguranță microbiologică.

ODD 6 naționalizat adoptă o abordare vastă, deoarece vizează toate aspectele critice în sectorul apei. Un aspect include aprovizionarea extinsă cu apă curată și accesibilă și sanitație adecvată și echitabilă pentru toți (în special, rezidenții din regiunea rurală, femeile și persoanele în situație vulnerabilă). Calitatea apei va fi îmbunătățită prin minimizarea poluării apei cauzată de procesele industriale, sporirea eficienței utilizării apei, reciclarea și reutilizarea sigură, precum și îmbunătățirea protecției și restabilirea ecosistemelor legate de apă (păduri, zone umede, râuri, acvifere și lacuri). Implicarea comunităților locale și regionale în gestionarea apei este de o importanță crucială atunci când ține de accesibilitatea economică (prin alocarea investițiilor adecvate) și justiția socială a rezidenților din regiunea rurală în comparație cu rezidenții din regiunea urbană mai favorizată. Deoarece rezervele proprii de apă ale țării sunt relativ mici, Moldova va prevedea implementarea în sectorul apei a proceselor de gestionare integrată mult mai durabilă. Pentru aceasta, cooperarea internațională cu cele două țări vecine este foarte importantă.

  • 6.1 Până în 2023, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru 80 procente din populație și până în 2030, pentru toți
  • 6.2 Până în 2023, realizarea accesului universal la condiții sanitare adecvate și echitabile pentru 65 procente din populație și comunități și până în 2030, pentru toți, acordând o atenție specială nevoilor femeilor și fetelor și celor în situații vulnerabile
  • 6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea deversării deșeurilor și minimizarea eliminărilor produselor chimice și materialelor periculoase, reducerea proporției apelor uzate netratate și sporirea substanțială a gradului de reciclare și reutilizare sigură
  • 6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile
  • 6.5 Până în 2030, implementarea managementului integrat al resurselor de apă la toate nivelurile
  • 6.6 Până în 2020, protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, inclusiv păduri, zone umede, râuri, acvifere și lacuri
  • 6.b Planificarea şi programarea în mod coerent şi etapizat a dezvoltării unei infrastructuri de alimentare cu apă şi sanitaţie îmbunătăţite pentru toate comunităţile, pe baza unor criterii de selectare bine definite şi transparente, incluzând implicarea comunităţilor beneficiare
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 4 SDG 6 SDG 13 SDG 15

Școlile și grădinițele din Cantemir produc electricitate și apă caldă

Mai multe soluții inteligente pentru un oraș mai ecologic au fost puse în funcțiune în școlile și grădinițele din Cantemir. Realizările au fost…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 6 SDG 14 SDG 15

Complexul hidroenergetic nistrean are un impact semnificativ asupra debitelor, calității apei și diversității biologice a Nistrului

Construcția Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN) de către Ucraina a afectat în Republica Moldova atât calitatea apei, cât și habitatul natural al…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 6 SDG 7 SDG 11 SDG 12 SDG 13 SDG 15

Republica Moldova a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu aprox. 69% față de anul 1990 și a stabilit obiective ambițioase pentru 2030

Republica Moldova a redus cu aprox. 69% emisiile de gaze cu efect de seră (GES) față de anul 1990, depășind cu 4% angajamentele sale în cadrul…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD