Obiectivul 5: Egalitate de gen

Deși egalitatea de gen, în calitate de Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului, a fost inclusă pe agenda națională de mai mulți ani, femeile încă se mai confruntă cu provocări importante pe dimensiunea reprezentării. Femeile din Moldova continuă să fie subreprezentate în procesul decizional politic și public. Femeile sunt reprezentate la nivel de una din cinci deputați în Parlament sau primare, una din patru în poziția de manageră de companie sau șefă de minister și una din trei consiliere locale. Rata de angajare a femeilor (36%) este mai mică decât cea a bărbaților (44%), chiar dacă cota femeilor în totalul populației este un pic mai înaltă (52%, în comparație cu 48%). Rata de angajare este mai mică pentru femeile cu copii (39% pentru cele cu cel puțin un copil, în comparație cu 59.5% pentru femeile fără copii). Pe de altă parte, doar 5% din bărbați beneficiază de indemnizația de creștere a copilului (în comparație cu 94% din femei) și doar 13% de profesori la școlile primare și gimnaziu sunt bărbați. Aproximativ 66% din timpul total de muncă al femeilor este lucru neplătit (în mare parte, lucrul domestic și de îngrijire), pe când bărbații alocă de două ori mai puțin timp pentru această activitate. În medie, bărbații primesc salarii cu 14,4% mai mari decât femeile. Una din patru femei (25%) cu vârsta mai mare de 15 ani au fost supuse cel puțin unui tip de violență în familie pe parcursul ultimilor 12 luni.

Agenda 2030 reprezintă o oportunitate pentru Moldova de a trece de la dezvoltarea instituțională și de reglementare la eliminarea reală a fenomenului discriminării bazate pe gen și prevenirii violenței împotriva femeilor și fetelor, în așa fel ca efectul acestora asupra inegalității de gen în țară să fie minimizat, iar drepturile femeilor să fie realizate pe deplin. Femeile și bărbații din Moldova au nevoie de o abordare echitabilă în politicile de asigurare socială, protecția socială și medicală, precum și infrastructură și servicii relevante. Ei trebuie să se bucure de un tratament egal în muncă și remunerare, distribuirea activităților domestice și de îngrijire, accesul la bunuri și servicii și livrarea acestora, precum și securitate socială. Femeile trebuie să fie promovate în afaceri și să se bucure de facilități prin acces la resurse financiare. Trebuie asigurată participarea deplină și efectivă a femeilor, precum și oportunități egale pentru a ocupa funcții de conducere la toate nivelele procesului decizional.

 

  • 5.1 Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și fetelor
  • 5.2 Prevenirea și eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor, inclusiv traficul de ființe umane
  • 5.3 Eliminarea căsătoriilor timpurii și forțate cu copii
  • 5.4 Recunoașterea și aprecierea îngrijirii și lucrului casnic neplătit prin furnizarea de servicii publice, infrastructurii și politicilor de protecție socială
  • 5.5 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și egalității de șanse la posturi de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică
  • 5.6 Asigurarea accesului universal la servicii de îngrijire medicală sexuale și reproductive, inclusiv pentru planificarea familiei și pentru informarea și educarea sexuală și reproductivă


SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 4 SDG 5 SDG 16

Copiii și tinerii învață despre alegerile libere și corecte, accesibile tuturor, prin jocuri, simulări și competiții

Cum facem educația civică interesantă, pe înțeles și cum îi învățăm pe copii și tineri despre procesele electorale?

Mai mult ›

SDG 5 SDG 10 SDG 16

Proiectul PNUD pentru consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente va continua pentru alți trei ani, cu suportul USAID

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare va continua eforturile de consolidare a democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 4 SDG 5 SDG 8 SDG 10 SDG 11

Filmul „Dor de casă” va fi difuzat în premieră, în cadrul „Filme din Moldova – online”

Astăzi, 8 septembrie, va fi difuzat în premieră absolută documentarul „Dor de casă”, în regia Dianei Vlas. Pelicula va încheia săptămâna proiectului…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD