Obiectivul 3: Sănătate și stare de bine

O populație sănătoasă este condiția necesară pentru un capital uman productiv și prin urmare, pentru dezvoltarea social-economică a țării. Moldova a înregistrat un progres semnificativ în ce privește reducerea ratei mortalității materne și în special, a ratei mortalității nou-născuților și copiilor sub vârsta de cinci ani în ultimul deceniu, cu toate că, acestea încă fluctuează. Cu toate acestea, Moldova se confruntă în prezent cu provocări semnificative legate de incidența majorată a bolilor transmisibile și ne-transmisibile. Acoperirea universală cu servicii de sănătate nu este asigurată, ceea ce reprezintă o barieră importantă pentru progresul continuu și mai bun în regiune. Conform datelor din 2018, circa 88% din populație era acoperită de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Prin urmare, pe de o parte, populația nu are acces deplin la servicii de sănătate, iar pe de altă parte, resursele disponibile pentru serviciile de sănătate garantate sunt limitate. Prin urmare, echipamentul și procedurile medicale învechite folosite de multe instituții medicale nu permit un tratament adecvat al bolilor netransmisibile, cum ar fi cancerul, diabetul zaharat, etc. În același timp, nivelul de informații diseminate populației și serviciile inadecvate oferite pacienților (în cazul tuberculozei și HIV) determină răspândirea continuă a unor boli transmisibile.

În Moldova, Obiectivul 3 de pe Agenda 2030 are scopul să reducă riscurile legate de sănătate prin oferirea accesului mai larg la serviciile de sănătate, inclusiv accesul la serviciile de bază de calitate și un acces mai larg la medicamente și vaccinuri sigure, efective, de calitate și accesibile. De asemenea, Agenda prevede eforturi de oferire a informației și educației cu privire la problemele de sănătate, cum ar fi stilul de viață sănătos, promovarea sănătății mintale și a serviciilor medicale în domeniul sănătății sexual-reproductive. În această privință, Obiectivul susține confidențialitatea mai mare între pacient și doctor și eliminarea barierelor existente cu privire la accesul la serviciile medicale în domeniul sănătății sexual-reproductive. În general, agenda privind sănătatea nu este unica responsabilitate a instituțiilor medicale, fiind nevoie de o colaborare mai vastă cu alți parteneri relevanți pentru a reduce poluarea, asigurarea siguranței alimentare și instituirea controlului cu privire la abuzul de substanțe, ceea ce va reduce presiunile asupra sistemului de sănătate.

 

 • 3.1 Până în 2030, reducerea ratei  mortalității materne la mai puțin de 13,3 cazuri la 100.000 de născuți-vii
 • 3.2 Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite pentru nou-născuți și copii până la 5 ani, reducerea mortalității neonatale la 6 decese la 1.000 nou-născuți-vii si a copiilor până la 5 ani la 10 la 1.000 nou-născuți-vii
 • 3.3.1 Până în 2030, reducerea transmiterii HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală, în special în populaţiile cheie, precum şi a mortalităţii asociate cu HIV
 • 3.3.2 Până în 2030 reducerea poverii tuberculozei, combaterea hepatitei, bolilor condiționate de apă și a altor boli transmisibile
 • 3.4.1 Până în 2030, reducerea cu 30% a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire și tratare
 • 3.4.2 Promovarea sănătății mintale și a bunăstării populației
 • 3.5 Fortificarea prevenirii și tratamentului abuzului de droguri și substanțe narcotice, precum și consumului de alcool
 • 3.6 Până în 2030, reducerea cu 50% a numărului de decese si leziuni datorate accidentelor rutiere
 • 3.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificare familiei, informare și educație
 • 3.8 Asigurarea accesului universal la servicii de sănătate, inclusiv protecția riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente de bază și vaccinuri sigure, eficiente, calitative și la prețuri accesibile pentru toți
 • 3.9 Până în 2030, reducerea mortalității și morbidității provocate de produsele chimice periculoase și poluarea și contaminarea aerului și apei
 • 3.c Creșterea și eficientizarea finanțării sistemului de sănătate și recrutare, dezvoltare, instruire și menținere a personalului medical
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 1 SDG 3 SDG 5 SDG 10 SDG 13 SDG 17

Criza pandemică: urgența globală care trebuie rezolvată fără a pune presiune pe planetă

Criza continuă legată de COVID-19 a agravat vulnerabilitățile existente și pune o presiune enormă pe economia Moldovei, puțin competitivă și…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 16

Aplicația „Police Assistant” pune accent pe prevenirea și sprijinul populației vulnerabile la HIV

„Police Assistant”, o aplicație mobilă concepută pentru a ajuta angajații poliției să ofere asistență persoanelor care aparțin grupurilor-cheie…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 11 SDG 12 SDG 13

Datele spațiale privind poluarea aerului, colectate în timpul COVID-19, tot mai utile decidenților

Pe măsură ce devine evidentă legătura dintre nivelurile de poluare a aerului, care afectează sistemul respirator și numărul mai mare de decese…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD