Obiectivul 17: Parteneriate pentru obiective

Din 2005, asistența oficială pentru dezvoltare oferită Republicii Moldova s-a majorat de trei ori, pe când asistența oferită sectorului public s-a majorat de 3,4 ori. În 2017, resursele externe s-au estimat la 9% din bugetul național de stat, prin urmare făcând durabilitatea bugetară și financiară a Moldovei dependentă de volumul de asistență externă.

În pofida existenței unui cadrul legal adecvat, dar totuși ineficient, parteneriatele publice, public-private și cu societatea civilă sunt dezvoltate insuficient pentru a mobiliza resursele interne pentru implementarea politicilor publice și a priorităților care sunt eficiente și răspund necesităților oamenilor. De exemplu, doar o treime din strategia națională precedentă cu privire la dezvoltarea societății civile (pentru 2012–2015) a fost parțial implementată, astfel periclitând condițiile minime pentru dezvoltarea societății civile. În același timp, participarea sporadică, formală și ineficientă a mediului de afaceri și a societății civile în procesele decizionale lasă necesitățile grupurilor slab reprezentate și vulnerabile neabordate, interesul public neapărat, iar funcțiile Guvernului neîndeplinite. De asemenea, procesul de elaborare a politicilor suferă de lipsa de dovezi clare și abilitatea de a utiliza dovezi pentru măsurarea impactului social asupra populației nevoiașe.

Toate provocările menționate mai sus sunt în același timp mijloace importante și precondiții pentru implementarea Agendei pentru Dezvoltarea Durabilă 2030. Prin urmare, Obiectivul 17 are scopul să consolideze mobilizarea resurselor pentru a îmbunătăți capacitatea națională de colectare a impozitelor și altor venituri, precum și de a încuraja și promova parteneriatele eficiente publice, public-private și cu societatea civilă. Prin consolidarea inițiativelor existente și susținerea consolidării capacității statistice, măsurările progresului cu privire la dezvoltarea durabilă vor fi dezvoltate, iar disponibilitatea datelor dezagregate de calitate înaltă, oportune și de încredere va crește considerabil.

 

  • 17.1 Consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin sprijinul extern, pentru a îmbunătăți capacitatea națională de colectare a taxelor și a altor venituri
  • 17.17 Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu societatea civilă eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale parteneriatelor 
  • 17.18 Până în 2020, sporirea semnificativă a disponibilității datelor calitative, în timp util și fiabile, dezagregate după venit, sexe, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, localizare geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale
  • 17.19 Până în 2030, dezvoltare în baza inițiativelor existente a măsurătorilor progresului privind dezvoltarea durabilă care complementează produsul intern brut, și oferă suport pentru dezvoltarea capacităților statistice
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiuni
SDG 7 SDG 13 SDG 17

UE și PNUD lansează un site web care reflectă îmbunătățirea politicilor și legislației climatice în țările Parteneriatului Estic - www.eu4climate.eu

Proiectul EU4Climate, finanțat de UE, a lansat un site cu informații detaliate despre proiect, obiectivele sale și principalele activități. Site-ul…

Mai mult ›

SDG 16 SDG 17

Șaisprezece tineri și-au prezentat propriile soluții pentru reducerea corupției, în cadrul unui concurs de materiale video

Plățile ilegale în învățământ, cadourile electorale, corupția în sistemul vamal și la acordarea permiselor de conducere sunt doar câteva dintre…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 8 SDG 9 SDG 17

Granturi de până la 40 000 de euro de la UE pentru parteneriate de pe ambele maluri ale Nistrului cu idei inovative de afaceri

Organizații și companii de pe ambele maluri ale Nistrului pot crea parteneriate care să participe la un concurs de granturi organizat de Programul…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD