Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice

Guvernarea eficientă este o precondiție importantă pentru implementarea unei reforme sectoriale și realizarea angajamentelor importante în baza ODD. Totuși, autoritățile publice ale Republicii Moldova se confruntă cu o situație dificilă, deoarece serviciul public nu este întotdeauna atractiv și nu oferă motivație profesioniștilor onești și eficienți – ceea ce rezultă în fluctuația mare a personalului și pierderea memoriei instituționale și a capacităților personalului, funcții suprapuse și responsabilități care nu întotdeauna sunt acoperite de personalull disponibil. Administrația publică nu este evaluată periodic pentru a determina eficiența și utilizarea banilor publici. Cadrul de reglementare cu privire la organizarea administrației publice este încă fragmentat și inconsistent. Procesul decizional nu este totalmente participativ sau nu răspunde necesităților cetățenilor, nu este suficient de transparent și bazat pe dovezi. Axarea pe nevoile persoanelor nevoiașe și vulnerabile nu este întotdeauna prezentă în procesul de elaborare a politicilor.

În schimb, aceste provocări de guvernare sunt reflectate într-o supremație precară a legii, acces redus la justiție (ceea ce este considerat inefectiv și non-receptiv față de cetățeni), corupție profundă și violență împotriva femeilor și copiilor. Încrederea publică în justiție scade, în timp ce Guvernul Republicii Moldova este în mod frecvent condamnat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, unde în ultimii 18 ani, Moldova a pierdut mai mult de 300 de procese și a achitat compensații în valoare de 16 milioane de euro. Indicele de Percepție a Corupției 2015 pentru Moldova califică corupția drept o provocare majoară, cu percepții de corupție majoră în sectorul public. Infracțiunile înregistrate care se referă la violența în familie s-au majorat de 30 de ori în ultimii cinci ani. Una din patru femei (27%) cu vârstă peste 15 ani a fost supusă cel puțin o dată unui tip de violență în familie pe parcursul ultimilor 12 luni, iar jumătate din copii au fost supuși violenței cel puțin o dată în viața lor. Înregistrarea nașterilor rămâne o problemă pentru copiii migranților și a romilor.  

Recunoscând importanța guvernării pentru dezvoltarea durabilă, Obiectivul 16 din Agenda 2030 în Moldova are scopul să dezvolte instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelele, care vor asigura un proces decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ în dezvoltarea politicilor publice și utilizarea banilor publici. Accesul egal la datele și informațiile publice este considerat un activ și un instrument pentru oameni în acest proces. În consonanță cu principiile bunei guvernări, un accent important se va pune pe reducerea tuturor formelor de violență, în special violența în familie și violența sexuală, precum și eliminarea și combaterea abuzului, traficului și violenței împotriva copiilor. Promovarea supremației legii și a accesului egal la justiția incoruptibilă pentru toate femeile, bărbații și copiii trebuie să rezulte în reducerea corupției în toate formele sale și reducerea fluxurilor financiare ilicite, precum și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.

  • 16.1 Reducerea continuă și dinamică a tuturor formelor de violență, în special a violenței în familie și a violenței sexuale
  • 16.2 Stoparea abuzului, neglijării, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor
  • 16.3 Promovarea supremației legii și asigurarea accesului egal la justiție pentru toate femeile, toți bărbații și copiii
  • 16.4.1 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare, consolidarea recuperării și returnării bunurilor ilicite
  • 16.4.2 Combaterea tuturor formelor de crimă organizată și traficului de armament
  • 16.5 Reducerea semnificativă a corupției și mituirii în toate formele sale
  • 16.6 Dezvoltarea eficienței, responsabilității și transparenței instituțiilor la toate nivelurile 
  • 16.7 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile
  • 16.9 Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii
  • 16.10 Asigurarea accesului egal la informație tuturor cetățenilor
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 5 SDG 10 SDG 16

Ana, 27 ani: „La internat m-am simțit mai bine ca acasă. A trebuit să fiu mereu puternică”

Are doar 27 de ani, dar simte că a trăit un secol întreg. Lăsată de propria mamă să degere în zăpadă, agresată de tatăl vitreg, crescută în internat,…

Mai mult ›

SDG 16

Sectorul de poliție din municipiul Cahul a fost renovat, cu sprijinul SUA și PNUD

Sectorul de poliție nr. 1 din municipiul Cahul a devenit mai accesibil și prietenos, după ce a fost renovat conform celor mai bune practici ale…

Mai mult ›

SDG 10 SDG 16

Numărul cazurilor de violență în familie, sesizate și înregistrate de autorități, este în continuă creștere, anul trecut cifra ajungând la aproape 13.000

În anul 2020, autoritățile au fost sesizate în 12.970 de cazuri de violență în familie, cu peste 1100 de cazuri mai multe decât în anul 2019 și cu…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD