Obiectivul 14: Viața sub apă

Chiar dacă Republica Moldova nu este o țară maritimă, iar ODD 14 se concentrează la nivel global pe ecosistemele oceanice și maritime, conservarea și utilizarea durabilă a resurselor interne de apă și a ecosistemelor râurilor țării trebuie să fie un pilon important al dezvoltării durabile. Poluarea urbană și industrială a râurilor aduce provocări pentru populația care locuiește în aval, a cărei bunăstare depinde de calitatea apei, inclusiv pentru fermierii care folosesc apa pentru irigare, pescari și femei, antreprenori din domeniul turismului și alții.   

Ca parte a țintelor naționalizate, Moldova trebuie să aibă scopul să prevină și să reducă semnificativ poluarea suprafețelor de apă, inclusiv a râurilor din activitățile la sol. Râul Nistru se scurge direct în Marea Neagră, pe când râul Prut se scurge în Dunăre. Două din obiectivele naționale specifice țării sunt recuperarea fâșiilor forestiere protective de pe malul râurilor și a bazinelor acvatice, precum și înțelegerea mai bună și diminuarea impactului antropic asupra biodiversității, cauzat de alterarea cursului apelor. De asemenea, luând în considerație nivelul relativ scăzut al stocului de pește și vulnerabilitatea înaltă a acestuia față de alte riscuri (cum ar fi cele induse de schimbările climatice), Republica Moldova are scopul să prevină pescuitul excesiv și eradicarea pescuitului ilegal, nereglementat și nedeclarat.

 

  • 14.1 Până în 2025, prevenirea și reducerea semnificativă a poluării apelor de suprafață, în special de la activitățile terestre
  • 14.4 Până în 2020, eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 3 SDG 14 SDG 15

150 de kilometri în aval de Naslavcea - sectorul Nistrului cel mai afectat de Complexul Hidroenergetic Dnestrovsc

Impactul Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN) asupra râului Nistru se resimte cel mai puternic pe un sector de 150 de kilometri în aval de…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 4 SDG 13 SDG 14 SDG 15

Cel mai mare festival de Ziua Mediului a avut loc în Republica Moldova

Cea de-a șasea ediție a Festivalului Mediului a ținut patru săptămâni, fiind lansată de Ziua Mondială a Mediului pe 5 iunie și culminând pe 26-27…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 6 SDG 14 SDG 15

Complexul hidroenergetic nistrean are un impact semnificativ asupra debitelor, calității apei și diversității biologice a Nistrului

Construcția Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN) de către Ucraina a afectat în Republica Moldova atât calitatea apei, cât și habitatul natural al…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD