Obiectivul 13: Acţiune asupra climei

Luând în considerație structura sa economică și trăsăturile sale geografice, Republica Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice. Un aspect cheie este faptul că agricultura oferă mijloace de subzistență pentru mai mult de jumătate de populație, iar sectorul este sub-dezvoltat din punct de vedere tehnologic și nu este suficient de adaptat la riscurile schimbărilor climatice. Secetele sunt cele mai devastatoare pericole legate de schimbările climatice, cauzând în anul 2012 pierderi directe în valoare de aproximativ 6% din PIB. Gospodăriile de fermieri orientate spre subzistență și gospodăriile rurale sunt deosebit de vulnerabile, din cauza lipsei de mijloace pentru diversificarea speciilor și problemele legate de accesul la subvențiile publice și serviciile de asigurare. În partea de sud a țării, particularitățile geografice și climatice amplifică vulnerabilitatea economică a fermierilor. Pe lângă faptul că au un impact direct asupra sectorului agricol, schimbările climatice prezintă riscuri pentru calitatea și disponibilitatea apei. Schimbarea climei, de asemenea, majorează riscurile de deces și boli legate de valurile de căldură și inundații. Impactul observabil al schimbării climei de asemenea include reducerea capacității de regenerare a pădurilor, densității copacilor și supraviețuirea speciilor. Se preconizează că incidența mai mare a condițiilor meteorologice extreme și climatice, care atrage pericolele naturale, va spori cererea de resurse energetice și presiunile asupra infrastructurii fizice.  

În Agenda Globală 2030, ODD 13 se axează pe adaptabilitatea și promovarea rezistenței la schimbările climatice. La nivel național, riscurile legate de climă sunt bine știute și sunt reflectate în mod adecvat în cadrul național de dezvoltare. Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice a fost elaborată să îmbunătățească rezistența la pericolele provocate de condițiile climatice, inclusiv prin reducerea în jumătate a vulnerabilității la schimbările climatice în sectoarele de prioritate inclusiv agricultura, resursele de apă, sănătate, silvicultură, energie și transport. Integrarea politicilor de adaptare la schimbările climatice în politicile sectoriale este o altă prioritate națională. Adițional, țara are scopul să-și dezvolte cadrul său instituțional în domeniul schimbărilor climatice și să crească gradul de conștientizare al tuturor părților interesate, inclusiv a populației, cu privire la riscurile legate de schimbările climatice și măsurile de adaptare.  

  • 13.1 Până în 2020, asigurarea rezistenței la schimbările climatice prin reducerea cu 50 procente a riscurilor legate de schimbările climatice și prin facilitarea adaptării în 6 sectoare prioritare - agricultură, resurse de apă, sănătate, sector forestier, energie și transport
  • 13.2 Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri naționale
  • 13.3 Fortificarea cadrului instituțional în domeniul adaptării la schimbările climatice, asigurarea conștientizării de către toți actorilor implicați, inclusiv, a populației, a riscurilor schimbărilor climatice și a măsurilor de adaptare


SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 7 SDG 13 SDG 17

UE și PNUD lansează un site web care reflectă îmbunătățirea politicilor și legislației climatice în țările Parteneriatului Estic - www.eu4climate.eu

Proiectul EU4Climate, finanțat de UE, a lansat un site cu informații detaliate despre proiect, obiectivele sale și principalele activități. Site-ul…

Mai mult ›

SDG 11 SDG 12 SDG 13 SDG 15

Granturi de până la 50.000 dolari pentru proiecte de dezvoltare ECO, de la Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD Moldova, lansează azi, 21 septembrie 2020, un nou apel de…

Mai mult ›

SDG 11 SDG 13

A fost lansat un nou concurs de finanțare a ideilor inovatoare pentru Chișinău

PNUD lansează un nou program de granturi cu genericul „Fast Track Challenge”, pentru a susține soluţii inovatoare de dezvoltare urbană modernă şi…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD