Obiectivul 12: Consum și producție responsabile

Din cauza dependenței sale mari de sectorul agroalimentar, reducerea amprentei ecologice a activității economice și umane și managementul eficient al resurselor naturale naționale sunt esențiale pentru Moldova. Cadrul de politici naționale poate fi ancorat și mai mult în principiile unei „economii verzi”, „consum durabil”, sau „producție durabilă”, și înțelegerea generală a acestor termeni și concepte de către Guvern, mediul de business și societate este destul de redusă – și prin urmare, acestea sunt totalmente ignorate. Adițional, țara duce lipsă de un sistem integrat de gestionare a deșeurilor și substanțelor chimice, în conformitate cu cerințele internaționale. Această problemă este și mai acută în regiunile rurale, unde nu sunt destule locuri pentru stocarea deșeurilor.

Activitatea Republicii Moldova în vederea realizării Obiectivului 12 ține de producerea unei schimbări spre o cale durabilă la nivel de politici, business și populație. Prin urmare, principiile de dezvoltare și achiziții durabile, precum și gestionarea eficientă a resurselor naționale, vor fi pe deplin încorporate în procesele naționale de elaborare a politicilor și regulamentelor. Industriile și afacerile vor fi încurajate să adopte o producere eficientă din punct de vedere al resurselor și să partajeze responsabilitatea pentru eliminarea deșeurilor și poluanților toxici. Între timp, populația trebuie să-și conștientizeze responsabilitatea cu privire la consumul de bunuri economice și resurse naturale și să reducă generarea deșeurilor și să majoreze reciclarea. Sinergia și participarea tuturor actorilor în acest lanț de producere-consum va salva și conserva resursele naturale și va reduce paguba ecologică cauzată de creșterea economică.  

  • 12.1 Integrarea producției și consumului durabil în politicile naționale și implementarea acestora
  • 12.2 Până în 2030, realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale
  • 12.3 Până în 2030, reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare
  • 12.4 Crearea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi substanţelor chimice, care să contribuie la reducerea cu 30% a cantităţilor de deşeuri depozitate şi creşterea cu 20% a ratei de reciclare până în anul 2023
  • 12.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare, în special la nivel municipal
  • 12.6 Încurajarea companiilor, în special companiilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare
  • 12.7 Promovarea practicilor durabile de achiziții publice, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale
  • 12.8 Până în 2030, atât oamenii din mediul urban, cât și cei din mediul rural, trebuie să dețină informații relevante și să fie sensibilizați despre dezvoltarea durabilă și un stil de viață în armonie cu natura

SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 3 SDG 11 SDG 12 SDG 13

Datele spațiale privind poluarea aerului, colectate în timpul COVID-19, tot mai utile decidenților

Pe măsură ce devine evidentă legătura dintre nivelurile de poluare a aerului, care afectează sistemul respirator și numărul mai mare de decese…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 11 SDG 12 SDG 13

Vedere din spațiu asupra aerului pe care îl respirăm în Moldova

Ce știi despre aerul pe care îl respiri? Este aerul din orașul/regiunea ta mai poluat decât standardele acceptate sau depășește normele? Sunt oare…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 8 SDG 11 SDG 12

Cum e să ai un restaurant în Irlanda și să revii în orașul natal din Moldova de șase ori pe an?

Pe Tatiana Ciubuc și Igor Aftenii i-am cunoscut de Crăciunul pe stil vechi, în ianuarie 2020. Cu excepția priveliștii de peste geam, cu străzi și case…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD