Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile

Cu toate că populația rurală o depășește pe cea urbană în Republica Moldova, activitățile economice ale țării sunt concentrate în regiunile urbane. Prin urmare, primăria Chișinău atrage în jur de 60% din producția industrială totală, 70% din investițiile pe termen lung și jumătate din angajați. Aceasta expune populația rurală la riscuri mai mari de sărăcie; în același timp, plasând povara pe așezările urbane, și anume eficiența administrației lor, precum și impactul orașelor asupra mediului. O altă problemă este conectivitatea slabă între așezările umane din cauza calității proaste a infrastructurii drumurilor: conform Raportului Global al Competitivității 2018, Moldova se clasează pe locul 130 în ce privește calitatea drumurilor și pe locul 79 privind calitatea infrastructurii generale (din 140 de țări). Aceasta afectează grupurile vulnerabile ale populației, și anume, persoanele sărace, cu dizabilități și în etate, și acutizează problema accesului limitat la servicii publice de bază.

Agenda 2030 abordează aceste probleme prin modernizarea sistemului de transport, ca să poată conecta mai bine orașele și așezările umane și ca să devină accesibil, inclusiv din punct de vedere financiar și durabil, pentru a asigura că toți cetățenii din Moldova beneficiază de procesul de urbanizare. Aceasta își mai propune să dezvolte sistemul urban, ceea ce implică mai multe locuri de muncă și oportunități economice mai aproape de oamenii care locuiesc în afara capitalei. Adițional, Agenda va îmbunătăți modul în care orașele și așezările umane sunt organizate și gestionate. Se pune accentul pe sporirea accesului la spațiile verzi și publice, reducând impactul negativ al orașelor asupra mediului pe cap de locuitor, precum și reducând pierderile economice directe cauzate de dezastre. În același timp, Agenda prevede conservarea și protecția patrimoniului cultural și natural al țării, care poate impulsiona turismul și ar putea revitaliza activitatea economică în afara capitalei, inclusiv în regiunile rurale. Adițional, pentru a reduce riscurile sociale ale proceselor de urbanizare, Agenda pune accentul pe accesul la locuințe adecvate, sigure și accesibile și serviciile de bază pentru persoanele social-vulnerabile și familiile tinere.

  • 11.1 Până în 2030, accesul tuturor persoanelor social-vulnerabile și a familiilor tinere la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile
  • 11.2 Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin extinderea rețelelor de transport public
  • 11.3 Susținerea dezvoltării durabile a regiunilor, asigurarea unui sistem urban policentric și asigurarea localităților cu documentație de urbanism
  • 11.4 Consolidarea și susținerea financiară a eforturilor de conservare și salvgardare a patrimoniului cultural și natural al Republicii Moldova
  • 11.5 Până în 2030, reducerea pierderilor economice directe cauzate de dezastre
  • 11.6 Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării deșeurilor municipale și de alt tip
  • 11.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile
  • 11.a Stimularea conexiunilor pozitive de economice, sociale și de mediu între localitățile urbane, periurbane și rurale prin fortificarea planificării la nivel național și regional
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 1 SDG 8 SDG 11

47 inițiative de dezvoltare sunt lansate în comunitățile rurale din Cahul și Ungheni datorită asistenței Uniunii Europene

Comunitățile rurale din regiunile Cahul și Ungheni se dezvoltă datorită asistenței Uniunii Europene. Iniţiative de promovare a turismului rural…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 11

Au fost lansate două programe naționale de granturi pentru susținerea inițiativelor de dezvoltare locală ale asociațiilor de băștinași

PNUD Moldova și Guvernul Elveției lansează programele de granturi „Incubator” și „Accelerator 1+1”, pentru a susține inițiativele de dezvoltare…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 11 SDG 12 SDG 13

Datele spațiale privind poluarea aerului, colectate în timpul COVID-19, tot mai utile decidenților

Pe măsură ce devine evidentă legătura dintre nivelurile de poluare a aerului, care afectează sistemul respirator și numărul mai mare de decese…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD