Obiectivul 10: Inegalități reduse

În mod tradițional, agenda națională din Moldova pune accentul pe problemele sociale: „reducerea inegalității” și „integrarea segmentelor specifice ale populației”. Totuși, există discrepanțe în termeni de venituri cu privire la educație, regiuni geografice, gen, mărimea gospodăriei și alți factori. Prin urmare, o gospodărie în regiunea rurală, cu trei sau mai mulți copiii și fără educație universitară, are un risc mai mare de a fi săracă. Nivelul sărăciei în regiunile rurale este de 7,5 ori mai mare decât în regiunile urbane. O parte mare de salariați, reprezentând 25,5% din gospodăriile implicate în activități agricole și 6,8% fiind implicați în activități non-agricole, se confruntă cu un anumit risc de sărăcie, deoarece salariile lor sunt prea mici pentru a acoperi minimul de existență – contribuind în rezultat la o economie informală. Migrarea a contribuit la majorarea veniturilor gospodăriei cu 17,4%, inclusiv cu 23,4% în regiunile rurale, însă volumul remitențelor este în scădere. Discrepanțele de salarii bazate pe gen s-au majorat în ultimii ani, salariile bărbaților fiind cu 14,4% mai mari ca cele ale femeilor în 2018.   

Pentru a reduce aceste inegalități, Agenda 2030 are scopul să realizeze în mod progresiv și să susțină creșterea veniturilor celei mai sărace populații la o rată mai mare ca media națională. Un aspect important prevăzut în acest sens este de a abilita și promova incluziunea socială, economică și politică a tuturor, indiferent de vârstă, gen, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie, statut economic sau alt statut. În același timp, Agenda pune accent pe un proces migrațional bine informat și corect.  

  • 10.1 Până în 2030, realizarea și susținerea în mod progresiv a creșterii veniturilor pentru 40 la sută din limita de jos a populației, la o rată mai mare decât media națională
  • 10.2 Până în 2030, abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut economic sau de altă natură
  • 10.3 Asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității rezultatelor, inclusiv prin eliminarea legilor, politicilor și practicilor  discriminatorii, și promovarea legislației, politicilor și acțiunilor corespunzătoare în acest sens
  • 10.4 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială și realizarea progresivă a unei egalități sporite
  • 10.7 Asigurarea unui proces de angajare legal, echitabil, bine informat al migranților
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 1 SDG 10 SDG 11

În Moldova, crowdfundingul dă un nou curs remitențelor

Deși gospodăriile aparent prosperau, inclusiv datorită banilor câștigați peste hotare, nu exista apă potabilă și acces la canalizare. Deși copiii…

Mai mult ›

SDG 5 SDG 10 SDG 16

Proiectul PNUD pentru consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente va continua pentru alți trei ani, cu suportul USAID

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare va continua eforturile de consolidare a democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 4 SDG 5 SDG 8 SDG 10 SDG 11

Filmul „Dor de casă” va fi difuzat în premieră, în cadrul „Filme din Moldova – online”

Astăzi, 8 septembrie, va fi difuzat în premieră absolută documentarul „Dor de casă”, în regia Dianei Vlas. Pelicula va încheia săptămâna proiectului…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD