SDG logo

 

Despre obiective

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) au fost formulate la Conferința Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă, desfășurată la Rio de Janeiro în 2012. Scopul a fost de a elabora un set de obiective universale care să soluționeze cele mai persistente provocări cu care se confruntă lumea, din domeniul mediului, politic și economic.

ODD-urile înlocuiesc Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) care, în 2000, au dat startul efortului global pentru combaterea sărăciei. ODM-urile au stabilit scopuri măsurabile, agreate universal pentru combaterea sărăciei și foametei, prevenirea bolilor letale și asigurarea educației primare pentru toți copiii, de rând cu alte priorități de dezvoltare.

Timp de 15 ani, ODM-urile au înregistrat progrese în câteva domenii importante: reducerea sărăciei monetare, oferirea accesului, atât de necesar, la apă și canalizare, reducerea mortalității infantile și îmbunătățirea considerabilă a sănătății materne. Ele, de asemenea, au inițiat o mișcare globală pentru învățământul primar gratuit, inspirând țările să investească în viitoarele generații. Și mai semnificativ, ODM-urile au dus la progrese enorme în domeniul combaterii HIV/SIDA și a altor boli care pot fi tratate, precum malaria și tuberculoza.   

 

Realizările cheie ale ODM-urilor

  • Mai mult de un miliard de oameni au depășit sărăcia extremă (din 1990)
  • Mortalitatea infantilă s-a redus cu mai mult de jumătate (din 1990)
  • Numărul elevilor care nu frecventează școala a scăzut cu mai mult de jumătate (din 1990)
  • Infectarea cu HIV/SIDA a scăzut cu aproape 40 la sută (din 2000)

Moștenirea și realizările ODM-urilor ne oferă lecții și experiență valoroase pentru a începe lucrul asupra noilor obiective. Însă, pentru milioane de oameni din întreaga lume, efortul rămâne nefinalizat. Trebuie să parcurgem ultima sută de metri pentru a curma foamea, obține egalitatea deplină de gen, îmbunătăți serviciile medicale și asigura educația, nu doar cea primară, pentru fiecare copil. De asemenea, ODD-urile sunt un apel de urgență pentru a oferii lumii un parcurs mai durabil.

ODD-urile reprezintă un angajament ambițios pentru a finaliza ceea ce am început și a aborda unele dintre cele mai presante provocări cu care se confruntă lumea astăzi. Toate cele 17 Obiective sunt conectate între ele, ceea ce înseamnă că succesul unui obiectiv influențează succesul celorlalte. Abordând problema amenințării impactului schimbărilor climatice provocate de modul în care ne gestionăm resursele naturale fragile, obținerii egalității de gen sau unei sănătăți mai bune contribuie la eradicarea sărăciei, precum promovarea societăților pașnice și incluzive va reduce inegalitățile și va ajuta economiile să prospere. Astfel, aceasta este cea mai mare șansă pe care o avem de a îmbunătăți viața pentru generațiile viitoare.

Formularea ODD-urilor a coincis cu un alt acord istoric încheiat în 2015 la Conferința de la Paris privind schimbările climatice COP21. Împreună cu Cadrul de la Sendai pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, semnat la Japonia în martie 2015, aceste acorduri prevăd un set de standarde comune și obiective realizabile pentru a reduce emisiile de carbon, pentru a gestiona riscurile schimbărilor climatice și a dezastrelor naturale, precum și pentru reabilitarea după o criză.

ODD-urile sunt unice prin acoperirea problemelor care ne afectează pe toți. Ele reafirmă angajamentul nostru internațional de a pune capăt sărăciei, în mod continuu, peste tot. Ele sunt ambițioase, în asigurarea că nimeni nu este exclus. Și, mult mai important, ele ne implică în construirea unei planete mai sigure, mai durabile, mai prospere pentru întreaga omenire.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD