Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF)

Statut: Activ
Durată: 2012 – 2023
Buget: 1,87 milioane USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: OSC-urile. Acestea includ organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi organizaţiile comunitare (OC-uri), grupuri comunitare, instituţii de cercetare
Domeniu de intervenţie: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, ONG-uri, autorităţile publice locale, donatori
Document de proiect:

Descrierea proiectului:

Lansat în 1992, SGP sprijină activitățile organizațiilor neguvernamentale și comunitare din țările în curs de dezvoltare față de reducerea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, protecția apelor internaționale, reducerea impactului poluanților organici persistenți și prevenirea degradării solului, generând mijloace de trai durabile.

Obiective:

Principalele obiective ale Programului de Granturi Mici sunt:

 • Elaborarea strategiilor la nivel de comunitate și implementarea tehnologiilor care ar putea reduce amenințările la adresa mediului global, în cazul în care sunt replicate în timp;
 • Acumularea lecțiilor învățate din experiențele formate la nivel de comunitate și inițierea transmiterii strategiilor și inovațiilor de succes la nivel de comunitate în rândul organizaţiilor comunitare şi ONG-urilor, guvernelor-gazdă, agențiilor pentru dezvoltare, GEF și alte organizații la nivel regional sau global;
 • Crearea parteneriatelor și a rețelelor de părți interesate în scopul susținerii și consolidării comunităţilor, ONG-urilor și a capacităților naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
 • Asigurarea că strategiile și proiectele de conservare și dezvoltare durabilă care protejează mediul global sunt înțelese și practicate de comunități și alte părți interesate cheie.

Rezultate scontate:

Comunităţi susţinute în:

 • Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
 • Promovarea agroecologiei inovative inteligente din punct de vedere al climei;
 • Promovarea co-beneficiilor de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
 • Crearea platformelor de dialog între OSC și Guvern (Grantori +);
 • Promovarea incluziunii sociale (egalitatea de gen, tineret);
 • Contribuția la platformele globale de management a cunoștințelor.

Realizări:

 • 26 proiecte au fost implementate cu succes și 12 proiecte sunt în desfășurare;
 • 1.557.564 dolari SUA reprezintă mărimea co-finanţării, inclusiv contribuție în natură în valoare de 549.260 dolari SUA;
 • 7.830 hectare de arii protejate de importanță globală sunt menținute în cadrul proiectelor implementate;
 • 198,57 tone de emisii de CO2 sunt evitate prin utilizarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic;
 • 14 ONG-uri sunt create și instruite;
 • 240.068 beneficiari în rezultatul implementării proiectelor SGP;
 • 27.490 femei au participat în activitățile proiectelor SGP;
 • 71 gospodării și 9 edificii cu destinație socială beneficiază de tehnologii pe bază de resurse regenerabile.
Ani Buget Cheltuieli
GEF (Facilitatea Globală de Mediu) Uniunea Europeană
2012 200.000 USD    
2013 400.000 USD   189.970 USD
2014   200.000 USD 191.600 USD
2015     195.417 USD
2016 450.000 USD   161.097 USD
2017 420.000 USD   305.874 USD
2018     257.522 USD
Icon of SDG 07 Icon of SDG 11 Icon of SDG 13 Icon of SDG 15

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD