Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor

Statut: Activ
Durată: 2020 – 2023
Buget: 2.381.275 USD
Acoperire: Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, regiunile Găgăuzia, Transnistria și zona de securitate
Beneficiari: ONG-uri, gospodării casnice conduse de femei, femei antreprenoare și APL-urile din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, regiunile Găgăuzia, regiunea transnistreană și zona de securitate
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: ONG-uri, gospodării casnice conduse de femei, femei antreprenoare și APL-urile din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, regiunile Găgăuzia, Transnistria și zona de securitate
Document de proiect: Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Femeile din zonele rurale sunt de patru ori mai expuse la sărăcie absolută și mai vulnerabile la schimbările climatice. Aceste condiții impun acțiuni concrete pentru a spori accesul lor la activități care ar genera venituri adiționale și servicii de suport (precum subsidii), precum și informații și cunoștințe cu privire la gestionarea rezilientă și durabilă a resurselor naturale și agricole de care depind. 

Strategia de bază a acestui proiect constă în formarea unor comunități reziliente și durabile prin abilitarea femeilor  de a implementa activități generatoare de venituri alternative în contextul  degradării mediului și vulnerabilităților la condițiile climaterice extreme.  În acest context, PNUD va lucra cu grupuri de femei din 30 de comunități din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, regiunile  Găgăuzia și Transnistria și zone de securitate pentru a spori cunoștințele și abilitățile lor de a practica practici agricole și forestiere durabile și reziliente și să exploreze activități generatoare de venit alternativ în aceste sectoare.

Obiectiv:

Obiectivul proiectului este cel de a dezvolta comunități incluzive durabile și reziliente și de a crea un mediu propice pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor.

Rezultate scontate:

 • Mijloace de trai durabile, temeinice din perspectiva mediului și reziliente la schimbările climatice sunt definite, iar capacitățile și cunoștințele privind mediul, schimbările climatice și dimensiunea de gen sunt consolidate și implementate cu succes;
 • Capacitățile ONG-urilor de a oferi expertiză APL-urilor și femeilor în domeniul rezilienței față de schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și integrarea dimensiunii de gen sunt consolidate;
 • Practicile și proiectele prietenoase mediului și reziliente față de schimbările climatice sunt implementate de gospodăriile conduse de femei, producătoarele agricole și comunități;
 • Practicile și modelele de business durabile și reziliente față de schimbările climatice sunt diseminate și replicate.

Realizări:

 • Studiu de bază pentru determinarea nivelului de conștientizare cu privire la riscurile schimbărilor climatice și problemele de mediu finalizat (700 de respondenți - reprezentanți APL, ONG-uri, întreprinderi conduse de femei, alte entități din sectorul privat, femei gospodării, populație generală și grupuri vulnerabile) din raioanele și regiunile-țintă;
 • Profilurile climatice și de mediu ale raioanelor Călărași, Nisporeni, Leova, Basarabeasca și Dubăsari au fost completate cu o componentă de mediu și una privind dimensiunea de gen;
 • Au fost realizate profilurile climatice ale regiunii transnistrene și UTA Găgăuzia;
 • Au fost elaborate 6 planuri de acțiuni privind integrarea dimensiunii de gen și a măsurilor de adaptare la schimbările climatice și protecția mediului în planurile de dezvoltare locală ale raioanelor Nisporeni, Leova, Călărași, Basarabeasca, UTA Găgăuzia și Dubăsari;
 • 89 de reprezentanți ai administrației publice locale, dintre care 50 de femei, din raioanele Călărași, Leova și Dubăsari au fost instruiți cu privire la transpunerea eficientă a legislației referitoare la mediu și climă la nivel local, aplicarea dimensiunii de gen în planificarea și executarea la nivel local a soluțiilor și inițiativelor reziliente la schimbările climatice etc.;
 • Au fost elaborate 6 îndrumare practice pentru gospodăriile conduse de femei și femeile și bărbații întreprinzători agricoli, care prezintă într-o manieră accesibilă și prin exemple practice, principiile și pașii necesari pentru demararea și extinderea unor afaceri rezistente la schimbările climatice;
 • Au fost elaborate 4 ghiduri pentru APL-uri cu privire la implementarea legislației privind clima și mediul la nivel local, precum și cu privire la legătura dintre dimensiunea de gen, climă și mediu;
 • 854 de femei care conduc o gospodărie casnică și femei și bărbați întreprinzători (665 femei și 189 bărbați) din domeniul agricol și-au îmbunătățit abilitățile și capacitățile în domeniul gestionării afacerilor ecologice în cadrul a 35 de cursuri de instruire organizate în toate raioanele și regiunile țintă;
 • 6 ONG-uri de mediu au beneficiat de asistență tehnică adaptată ca parte a unui program de dezvoltare a capacităților instituționale;
 • 77 de ONG-uri de mediu (313 beneficiari, inclusiv 281 femei) și-au consolidat capacitățile în domeniul rezistenței la schimbările climatice, gestionării riscurilor dezastrelor și dezvoltării durabile, cu integrarea dimensiunii de gen, pentru a promova ulterior agenda de mediu la nivel național și regional.
Ani Buget Cheltuieli
Suedia
2020 420.000 USD 409.710 USD
2021 1.095.881 USD  
2022 800.394 USD  
2023 65.000 USD  
Icon of SDG 05 Icon of SDG 13 Icon of SDG 15

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD