Suport pentru reforma poliției în Republica Moldova

Statut: Finalizat
Durată: 2014 – 2019
Buget: 3.584.364 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Publicul larg, ofițeri de sector, personalul poliției, criminaliști, experți judiciari
Domeniu de intervenţie: Guvernare efectivă
Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei, Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, Centrul de Medicină Legală, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii
Document de proiect: Suport pentru reforma poliției în Republica Moldova
Raport final: Suport pentru reforma poliției în Republica Moldova - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Reforma poliției a devenit unul dintre obiectivele majore ale Guvernului Republicii Moldova, care urmărește să sporească eficiența poliției și nivelul de încredere al populației în organele poliției. Scopul Strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020 este crearea unei poliții care să servească intereselor cetățenilor și ale comunității. Acest document stabilește direcția de reformare pe care Poliția ar trebui să o urmeze în următorii ani, punând accent pe modernizarea operațională, creșterea eficienței, responsabilității și a transparenței, consolidarea capacităților de reacție la criminalitate și integrarea respectării drepturilor omului în activitatea poliției.

Astfel, obiectivul general al proiectului este de a asista Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) în dezvoltarea unei forțe de poliție responsabile, eficiente, transparente și profesioniste, aliniată la bunele practici internaționale. Proiectul urmărește să consolideze în continuare capacitățile instituționale și profesionale ale subdiviziunilor MAI și IGP, sprijinind eforturile lor de modernizare internă și obiectivele strategice, în conformitate cu bunele practici internaționale, inclusiv integrarea și promovarea drepturilor omului și a dimensiunii de gen.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților poliției în ceea ce privește gestionarea locului infracțiunii, colectarea probelor și reacționare primară la săvârșirea infracțiunii;
 • Suport pentru implementarea conceptului de poliție comunitară în Republica Moldova;
 • Consolidarea capacităților Inspectoratului General al Poliției și ale Ministerului Afacerilor Interne pentru implementarea complexă a reformei poliției.

Rezultate scontate:

 • Capacitățile tehnice ale experților judiciari și ale criminaliștilor din 15 subdiviziuni ale poliției, îmbunătățite în vederea identificării, documentării, securizării, colectării și examinării probelor;
 • Laboratoarele criminalistice din cadrul Poliției sunt acreditate și respectă cerințele standardului ISO/IEC 17025;
 • Două stații pilot de poliție remodelate și operaționale în conformitate cu principiile poliției comunitare;
 • Factori de decizie din poliție sunt mai bine informați și înțeleg filosofia poliției comunitare;
 • Capacități îmbunătățite (cunoștințe, abilități și instrumente) ale IGP și MAI pentru implementarea reformei poliției;
 • Capacități tactice și de reacție operativă consolidate ale poliției.

Realizări:

 • 15 unități ale poliției (3 direcții regionale ale Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare și 12 inspectorate raionale de poliție) au fost dotate cu autovehicule speciale/ laboratoare mobile complet echipate pentru cercetarea la faţa locului, cu tehnică IT, echipamente moderne de investigații, truse și instrumente criminalistice, pentru a asigura o reacție promptă la săvârșirea infracțiunilor, o mai bună gestionare a locului crimei, timp redus al investigațiilor și stabilirea unor standarde mai înalte pentru serviciile prestate;   
 • Capacități sporite ale Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP de a efectua investigații criminalistice digitale asigurate prin dotarea cu software, instrumente si cunoștințe specializate;
 • Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP este acreditat în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025:2005, respectând cerințele standardului în șase domenii de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, examinarea tehnică a documentelor și investigații în domeniul informaticii;
 • Două săli multifuncționale din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, cu o capacitate totală de până la 160 de persoane, modernizate pentru a oferi un mediu flexibil pentru diverse evenimente, inclusiv sesiuni de instruire, conferințe, lansări de proiecte, conferinţe de presă, şedinţe interne și externe de diferite niveluri, etc.;
 • Trei subdiviziuni ale Poliției (Batalionul Fulger, Inspectoratul Național de Patrulare si Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare) au capacități îmbunătățite de comunicare securizată, fiind dotate cu 56 de stații radio (52 portabile, 4 mobile) în regim TETRA;
 • Două sectoare de poliție pilot de la Chișinău și Sîngerei, remodelate și operaționalizate în conformitate cu principiile activității polițienești comunitare, încurajează o mai bună interacțiune dintre poliție și comunitate, deservind circa 50.000 de persoane;
 • Raportul de evaluare privind poliția comunitară în Moldova realizat și transmis factorilor de decizie relevanți, servind drept punct de pornire pentru dezvoltarea Conceptului privind activitatea polițienească comunitară în Moldova;
 • 20 de angajaţi ai Poliției (inclusiv de nivel managerial și operațional) au beneficiat de un curs de instruire introductiv privind activitatea polițienească comunitară;
 • 28 de ofițeri de poliție (8 femei, 20 bărbați) din patru raioane (Bălți, Cahul, Cantemir și Leova) au fost instruiți privind efectuarea patrulării pe bicicletă în baza programului de instruire al Asociației Internaționale a Poliției pe Bicicletă (International Police Mountain Bike Association) și echipați pentru a deveni prima linie de răspuns la amenințările pentru ordinea publică și pentru a spori sigurața femeilor și a bărbaților din raioanele pe care le deservesc;
 • Șase consultanți angajați au dezvoltat capacitățile și au oferit consultanță strategică și asistență Poliției, Ministerului Afacerilor Interne și Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii în domenii prioritare selectate: comunicare, expertiză judiciară/ criminalistică, poliție comunitară, modernizarea sistemului de resurse umane al poliției, standarde ocupaționale, dezvoltarea și reorganizarea instituțională;
 • Concept nou privind recrutarea și evaluarea personalului afacerilor interne, elaborat cu sprijinul proiectului și avizat de Ministerul Afacerilor Interne;
 • 14 profesioniști în domeniul aplicării legii (3 femei, 11 bărbați) din cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Poliție instruiți și calificați ca formatori de către Autoritatea Națională pentru Calificări din România;
 • Două săli de conferințe din incinta Inspectoratului General al Poliţiei modernizate şi dotate cu mobilier și echipament IT/ multimedia, favorizând o mai bună interacțiune dintre poliție și public;
 • Unitatea de coordonare a strategiei de dezvoltare a Poliției a fost echipată și operaționalizată pentru a asigura coordonarea, implementarea, monitorizarea și raportarea eficientă a reformei Poliției;
 • Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii a fost sprijinit pentru a pune bazele pentru o nouă generație de sub-ofițeri de poliție prin oferirea asistenței în conceptualizarea unui program modern de formare profesională pentru poliție, dezvoltarea abilităților formatorilor de instruire a adulților și dotarea cu echipamente IT, echipamente tactice și specializate care vor ajuta polițiștii începători să acumuleze cunoștințe și să dezvolte abilități și competențe necesare;  
 • Capacitățile operaționale și de răspuns ale Poliției la săvârșirea infracțiunilor au fost consolidate prin modernizarea parcului de automobile pentru reacționarea operativă (27 de autovehicule livrate) și sporirea capacităților tactice și de protecție ale Brigăzii Fulger (17 scuturi balistice livrate);
 • Studiu privind posibilitatea utilizării camerei de corp (video recorder) de forțele de poliție din Moldova elaborat și transmis poliției pentru considerare și acțiuni ulterioare.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul SUA PNUD Inspectoratul General al Poliției din RM
2014 404.346 USD     404.346 USD
2015 868.352 USD 9.229 USD
  877.581 USD
2016 639.855 USD 20.676 USD   660.531 USD
2017 411.115 USD     411.115 USD
2018 510.781 USD 10.852 USD 468.983 USD 990.616 USD
2019 193.766 USD   46.409 USD 240.175 USD
Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD