Suport pentru reforma poliției în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2014 – 2019
Buget: 3.590.739 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Publicul larg, ofițeri de sector, personalul poliției, criminaliști, experți judiciari
Domeniu de intervenţie: Guvernare efectivă
Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei, Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, Centrul de Medicină Legală, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii
Document de proiect: Suport pentru reforma poliției în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Reforma poliției a devenit unul dintre obiectivele majore ale Guvernului Republicii Moldova, care urmărește să sporească eficiența poliției și nivelul de încredere al populației în organele poliției. Scopul Strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020 este crearea unei poliții care să servească intereselor cetățenilor și ale comunității. Acest document stabilește direcția de reformare pe care Poliția ar trebui să o urmeze în următorii ani, punând accent pe modernizarea operațională, creșterea eficienței, responsabilității și a transparenței, consolidarea capacităților de reacție la criminalitate și integrarea respectării drepturilor omului în activitatea poliției.

Astfel, obiectivul general al proiectului este de a asista Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) în dezvoltarea unei forțe de poliție responsabile, eficiente, transparente și profesioniste, aliniată la bunele practici internaționale. Proiectul urmărește să consolideze în continuare capacitățile instituționale și profesionale ale subdiviziunilor MAI și IGP, sprijinind eforturile lor de modernizare internă și obiectivele strategice, în conformitate cu bunele practici internaționale, inclusiv integrarea și promovarea drepturilor omului și a dimensiunii de gen.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților poliției în ceea ce privește gestionarea locului infracțiunii, colectarea probelor și reacționare primară la săvârșirea infracțiunii;
 • Suport pentru implementarea conceptului de poliție comunitară în Republica Moldova;
 • Consolidarea capacităților Inspectoratului General al Poliției și ale Ministerului Afacerilor Interne pentru implementarea complexă a reformei poliției.

Rezultate scontate:

 • Capacitățile tehnice ale experților judiciari și ale criminaliștilor din 15 subdiviziuni ale poliției, îmbunătățite în vederea identificării, documentării, securizării, colectării și examinării probelor;
 • Laboratoarele criminalistice din cadrul Poliției sunt acreditate și respectă cerințele standardului ISO/IEC 17025;
 • Două stații pilot de poliție remodelate și operaționale în conformitate cu principiile poliției comunitare;
 • Factori de decizie din poliție sunt mai bine informați și înțeleg filosofia poliției comunitare;
 • Capacități îmbunătățite (cunoștințe, abilități și instrumente) ale IGP și MAI pentru implementarea reformei poliției;
 • Capacități tactice și de reacție operativă consolidate ale poliției.

Realizări:

 • 15 unități ale poliției dotate cu autovehicule speciale de cercetare la faţa locului, echipate cu truse și instrumente criminalistice, pentru a asigura o investigaţie promptă și eficientă a infracţiunilor;
 • Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP este acreditat în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025:2005, respectând cerințele standardului în șase domenii de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, examinarea tehnică a documentelor și investigații în domeniul informaticii;
 • Două săli multifuncționale din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, cu o capacitate totală de până la 160 de persoane, modernizate pentru a oferi un mediu flexibil pentru diverse evenimente, inclusiv sesiuni de instruire, conferințe, lansări de proiecte, conferinţe de presă, şedinţe interne și externe de diferite niveluri, etc.;
 • Două sectoare de poliție pilot de la Chișinău și Sîngerei, remodelate și operaționalizate în conformitate cu principiile activității polițienești comunitare, încurajează o mai bună interacțiune dintre poliție și comunitate;
 • Raportul de evaluare privind poliția comunitară în Moldova realizat și transmis factorilor de decizie relevanți;
 • 28 de angajaţi ai Poliției (inclusiv de nivel managerial și operațional) au beneficiat de un curs de instruire introductiv privind activitatea polițienească comunitară;
 • 20 de ofițeri de poliție (8 femei, 20 bărbați) din Bălți, Cahul, Cantemir și Leova au susținut cu succes cursurile de instruire pentru patrularea pe biciclete, în baza programului de instruire al Asociației Internaționale a Poliției pe Bicicletă (International Police Mountain Bike Association);
 • Șase consultanți angajați pentru a dezvolta capacitățile și pentru a oferi consultanță strategică și asistență Poliției, Ministerului Afacerilor Interne și Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii în domenii prioritare: comunicare, criminalistică, poliție comunitară, modernizarea sistemului de resurse umane al poliției, standarde ocupaționale, dezvoltarea și reorganizarea instituțională;
 • Concept nou privind recrutarea și evaluarea personalului afacerilor interne, elaborat cu sprijinul proiectului și avizat de Ministerul Afacerilor Interne;
 • 14 profesioniști în domeniul aplicării legii (3 femei, 11 bărbați) din cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Poliție instruiți și calificați ca formatori de către Autoritatea Națională pentru Calificări din România;
 • Două săli de conferințe din incinta Inspectoratului General al Poliţiei modernizate şi dotate cu mobilier și echipament IT/multimedia, favorizând o mai bună interacțiune dintre poliție și public;
 • 27 autovehicule de primă reacție livrate pentru a consolida capacitățile de reacționare operativă ale poliției;
 • Studiu privind posibilitatea utilizării camerei de corp (video recorder) de forțele de poliție din Moldova elaborat și transmis poliției pentru considerare și acțiuni ulterioare.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul SUA PNUD Inspectoratul General al Poliției din RM
2014 404.346 USD     404.346 USD
2015 868.352 USD 9.229 USD
  877.581 USD
2016 639.855 USD 20.676 USD   660.531 USD
2017 582.407 USD     515.392 USD
2018 658.029 USD 10.000 USD   1.041.961 USD
2019 195.205 USD      
Icon of SDG 16

PNUD În lume