Suport pentru reforma în sectorul justiției

Statut: Finalizat
Durată: 2011 – 2021
Buget: 1.860.612 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Experți judiciari/criminaliști, judecători, procurori, audienți ai Institutului Național al Justiției, deținuții minori, personalul penitenciarului, profesioniști din domeniul justiției
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Centrul Naţional de Expertiză Judiciară, Institutul Național al Justiției, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Ministerul Justiției
Document de proiect: Suport pentru reforma în sectorul justiției:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Implementarea reformei sectorului justiției este una dintre principalele premise pentru Moldova de a avansa procesul general de reformă și de a se conforma cu standardele democratice recunoscute pe plan internațional. În același timp, un sistem de justiție eficient, transparent și fiabil reprezintă o condiție prealabilă pentru dezvoltarea durabilă. Început în anul 2011 ca o inițiativă, menită să asiste Guvernul Republicii Moldova să dezvolte și să pună în aplicare Strategia de Reformare a Sectorului Justiției (2011-2016), proiectul a trecut treptat de la formularea politicilor în domeniu spre implementarea unor intervenții specifice, definite în documentele de reformă, unificate de același scop general: un sistem de justiție eficient, echitabil, responsabil și transparent, în beneficiul bărbaților și femeilor din Moldova.

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini reformarea complexă a sectorului justiției în Republica Moldova pentru a spori independența, responsabilitatea, imparțialitatea, eficiența și transparența sistemului de justiție ca o precondiție pentru dezvoltarea durabilă.

Rezultate scontate:

 • Capacități sporite ale organelor de drept de a colecta și gestiona date legate de justiția penală;
 • Capacități consolidate individuale și instituționale de prevenire și combatere a torturii și a impunității în sistemul penitenciar;
 • Mediu de instruire profesională îmbunătățit în Penitenciarul Goian pentru creșterea șansei de re-socializare și încadrare în câmpul muncii a deținuților minori, după eliberare;
 • Politici privind tarifele și impozitarea profesiilor juridice formulate și aprobate;
 • Capacități instituționale consolidate ale Centrului Național de Expertiză Judiciară;
 • Capacități consolidate de formare profesională ale Institutului Național al Justiției.

Realizări:

 • Sistemul de înregistrare, evidență și gestionare a datelor legate de dosarele penale (e-Dosar) este operațional şi gata pentru utilizare. A fost asigurat un mediu hardware propice pentru pilotarea sistemului în cadrul a 6 oficii ale Procuraturii. Sistemul e-Dosar automatizează procesele de management a documentelor, permite o monitorizare mai bună a termenelor-limită pentru sarcinile/cazurile atribuite, precum şi reducerea timpului pentru generarea datelor statistice, asigurând conexiunea directă între metadatele introduse în sistem şi rapoartele la ieşire;
 • 100 de angajaţi ai sistemului penitenciar (89 bărbaţi şi 11 femei) instruiţi cu privire la standardele de prevenire a torturii şi a relelor tratamente în mediul penitenciar;
 • Crearea în cadrul Penitenciarului din Goian pentru minori a condiţiilor mai bune pentru instruire profesională şi activităţi de terapie ocupaţională, care vizează creşterea ratei de reintegrare a foştilor deţinuţi în societate; 26 din 40 de deţinuţi (65%) ai Penitenciarului Goian pentru minori au participat la programe de corecţie comportamentală în anul 2015; 32 de tineri au absolvit cursuri de cizmari, bucătari, mecanici auto şi frizeri, utilizând atelierele recent renovate;
 • Realizarea studiului privind tarifele şi impozitarea profesiilor conexe justiţiei şi aprobarea acestuia de Ministerul Justiţiei; elaborarea pachetului legislativ de implementare, aprobat de Parlament și intrat în vigoare în 2017;
 • Centrul Național de Expertiză Judiciară este acreditat în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025:2005, asigurând respectarea cerințelor standardului în patru domenii de expertiză judiciară: grafoscopie, analiza accidentelor rutiere (expertiza autotehnică), dactiloscopie și tehnica documentelor;
 • Capacitățile Centrului Național de Expertiză Judiciară de a efectua investigații chimice de laborator și analiza accidentelor rutiere sunt îmbunătățite prin furnizarea de utilaje de laborator, software-uri și echipamente specializate;
 • Săli multifuncționale de simulare a proceselor judiciare din incinta Institutului Național al Justiției sunt renovate și dotate pentru a spori eficacitatea și accesibilitatea instruirii;
 • Studiu de referință privind calitatea argumentării juridice în Moldova realizat;
 • Clădirea Centrului Național de Expertiză Judiciară a fost reproiectată pentru a asigura capacități îmbunătățite de investigare și funcționare ale instituției.
Ani Buget Cheltuieli
PNUD PNUD/Fondul pentru Guvernare Democratică Guvernul României Procuratura Generală a Republicii Moldova Guvernul Italiei Guvernul SUA Centrul Naţional de Expertize Judiciare al RM Institutul Național al Justiției al RM
2011 47.275 USD               47.275 USD
2012 77.807 USD 55.369 USD             133.176 USD
2013 32.995 USD 140.870 USD             173.865 USD
2014 24.726 USD 3.205 USD 111.955 USD 115.046 USD         254.921 USD
2015 24.114 USD   8.674 USD 50.100 USD 32.348 USD       115.236 USD
2016 11.912 USD       9.425 USD 22.181 USD     43.518 USD
2017         28.380 USD 85.212 USD
  19.721 USD 133.313 USD
2018         7.480 USD 273.663 USD 94.432 USD 216.036 USD 591.611 USD
2019         4.867 USD
70.705 USD 105.397 USD   180.969 USD
2020             186.728 USD    
Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD