Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia

Statut: Finalizat
Durată: 2016 – 2018
Buget: 7.142.857 USD
Acoperire: UTA Găgăuzia și raionul Taraclia
Beneficiari: Populația din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia
Domeniu de intervenţie: Creştere incluzivă
Parteneri: Autorităţile regionale din UTA Găgăuzia, r. Taraclia şi alte raioane; Guvernul R. Moldova (instituţiile naţionale responsabile de agricultură şi dezvoltarea mediului rural), asociaţiile de afaceri din teritoriu, precum şi din Chişinău, autorităţile regionale/municipale, organizaţiile comunitare, ONG-urile internaţionale, naţionale şi locale active în regiunile vizate
Document de proiect: Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia
Raport final: Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia - Raport final
Alte documente: Proiecte implementate în cadrul proiectului Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia
Vezi pagina de transparență a proiectului.  

Descrierea proiectului:

Programul SARD își propune să intensifice colaborarea între autoritățile centrale şi cele locale, precum şi între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în scopul stimulării dezvoltării socio-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu. Programul contribuie la dezvoltarea sectorului agroalimentar, promovarea iniţiativelor antreprenoriale, crearea locurilor de muncă şi sporirea veniturilor populaţiei din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia.

Obiective:

 • Intensificarea dialogului şi abilitarea comunităţilor;
 • Susţinerea iniţiativelor antreprenoriale şi dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-urilor);
 • Reabilitarea infrastructurii şi promovarea cooperării intercomunitare.

Intervenţia propusă va avea drept scop soluţionarea principalelor lacune identificate în documentul strategic principal de dezvoltare a regiunii[1], în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural „Moldova 2020”, Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM-urilor 2020, precum şi cu Strategia Naţională de Dezvoltare.

[1] Analiza situaţiei economice şi potenţialului de dezvoltare în UTAG (Expert-Grup), Oportunităţile investiţionale în Găgăuzia (IDIS, LGI/OSI), Strategia de dezvoltare socio-economică (2009-2015), Strategia de dezvoltare şi susţinere a ÎMM-urilor (2012-2014)

Rezultate scontate:

 • Cooperare sporită în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale între autoritățile naţionale şi cele locale din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia;
 • Abilitarea comunităţilor locale în vederea participării active la procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a localităţilor lor, precum şi în vederea integrării necesităţilor femeilor şi bărbaţilor, în special, a celor defavorizaţi;
 • Infrastructură consolidată de susţinere a businessului rural în regiunile vizate în vederea dezvoltării ÎMM-urilor;
 • Promovarea angajării în câmpul muncii şi susţinerea antreprenoriatului prin intermediul Centrului Regional SYSLAB din Comrat;
 • Acces sporit la servicii publice de calitate pentru 41 de localităţi şi 7 grupuri de localităţi din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia;
 • Implementarea proiectelor de renovare a infrastructurii în 41 de localităţi şi 7 grupuri de localităţi (din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia şi localităţile învecinate).

Realizări:

 • Autoritățile publice locale din 41 de localități au beneficiat de asistență pentru consolidarea capacităților, mobilizare comunitară și dezvoltare instituțională;
 • Comunitățile din regiunea vizată au beneficiat de sprijin pentru scrierea propunerilor de proiecte și identificarea potențialelor surse de finanțare. Autoritățile publice locale au reușit să-și îmbunătățească în mod semnificativ capacitățile de colectare de fonduri;
 • 308 de funcționari publici din comunitățile vizate au preluat bune practici în domeniul cooperării intercomunitare, administrare și management public în cadrul a nouă vizite de studiu organizate în diverse localități din Republica Moldova;
 • 31 de strategii de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2017-2022 au fost elaborate și 10 strategii au fost actualizate. Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia a fost elaborată, iar cea a raionului Taraclia a fost actualizată;
 • 30 de antreprenori începători și cu experiență din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au obținut granturi în valoare de la 8.600 până la 18.500 euro fiecare, precum și asistență tehnică și mentorat pentru crearea noilor afaceri sau dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;
 • 2 asociații de afaceri au fost create în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia și li s-a acordat sprijin pentru dezvoltare: Asociația oamenilor de afaceri din Găgăuzia – NEXT și Asociația de Business din Taraclia;
 • 250 de locuri de muncă au fost create în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, cu asistența UE în cadrul programului SARD;
 • 191 de persoane au beneficiat de instruire și consultanță individuală în vederea angajării, dintre care 180 de persoane au fost angajate cu succes, cu ajutorul Centrului Syslab din Comrat;
 • 107 persoane au fost instruite în domeniul antreprenoriatului, dintre care 33 au beneficiat de granturi din partea Uniunii Europene, în valoare de până la 2.450 de euro fiecare și au lansat propriile lor afaceri;
 • Peste 27.500 de persoane din 10 localități au obținut acces la surse sigure de apă potabilă;
 • Peste 22.210 persoane din satele Congazcicul de Sus, Congaz, Aluatu, Albota de Jos și Dezghingea se simt în siguranță odată cu instalarea sistemelor de iluminare stradală în localitățile lor;
 • 41 de localități și-au îmbunătățit infrastructura socială: au fost reparate drumuri locale, școli, grădinițe, centre sportive și sociale, case de cultură, au fost modernizate și extinse sisteme de iluminare publică, servicii de gestionare a deșeurilor, sisteme de sanitație și de alimentare cu apă;
 • 46 de localități au fost implicate pentru ca împreună să scape de gunoi și au dezvoltat 7 servicii intercomunitare de gestionare a deșeurilor;
 • Peste 38.800 de persoane beneficiază de drumuri și căi de acces reconstruite cu sprijinul UE în satele Cioc-Maidan, Cazaclia, Baurci, Ferapontievca, Tomai și orașul Comrat;
 • Peste 12.730 de copii beneficiază de condiții mai bune de educație odată cu reabilitarea grădinițelor din satele Cealîc, Balabanu, Budăi, Albota de Sus, Beșalma, Avdarma și orașul Taraclia;
 • Peste 4.300 de elevi au parte de condiții mai bune de educație datorită reabilitării școlilor din satele Besghioz, Avdarma și Cotovscoe;
 • Autoritățile publice locale și regionale au contribuit cu peste 48 milioane de lei pentru realizarea proiectelor de reabilitare a infrastructurii sociale și de cooperare intercomunitară;
 • Au fost înființate și formalizate primele 8 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) din Moldova, care au reunit 44 de localități din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, precum și câteva sate din raioanele Cahul, Cantemir și Basarabeasca care realizează în comun proiecte de dezvoltare rurală în baza conceptului european LEADER;
 • 105 proiecte de dezvoltare rurală au fost implementate de 8 GAL-uri cu sprijinul UE, pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din sudul Moldovei, implicând oamenii din sate și valorificând resursele locale;
 • 18 de proiecte implementate de GAL-uri contribuie la protecția patrimoniului cultural;
 • 30 de proiecte realizate de GAL-uri contribuie la modernizarea serviciilor publice;
 • 42 de proiecte implementate de GAL-uri contribuie la dezvoltarea afacerilor locale;
 • 15 proiecte realizate de GAL-uri contribuie la dezvoltarea turismului rural.
Ani Buget Cheltuieli
Uniunea Europeană
2016 1.594.318 USD 1.574.951 USD
2017 2.538.257 USD 2.507.614 USD
2018 3.244.658 USD  
Icon of SDG 01 Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD