Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2021
Buget: 1.740.000 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne (MIA), Inspectoratul General al Poliției (IGP)
Document de proiect: Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Caracterul comprehensiv al reformei Poliției implică schimbări și intervenții sistemice la diferite niveluri și în diferite domenii: legislativ, instituțional, operațional, profesional, comunitar, individual, etc. Răspunzând acestor provocări, proiectul va avansa de la formularea politicilor la implementarea practică a priorităților definite în documentele strategice naționale care urmăresc să consolideze în continuare capacitățile instituționale și profesionale ale unităților MAI și ale Poliției și oferirea asistenței tehnice în domenii specifice de intervenție, care sunt la fel de importante pentru progresul constant al reformei instituțiilor de aplicare a legii. Acestea se referă la capacități mai bune de comunicare internă ale Poliției, un sistem modernizat de management al resurselor umane în sistemul afacerilor interne (inclusiv recrutarea și angajarea ținând cont de dimensiunea de gen și de diversitate), capacități sporite ale MAI și IGP privind coordonarea și implementarea  Strategiei de Dezvoltare a Poliției, capacități de pregătire profesională consolidate a sistemului de Poliție, îmbunătățirea în continuare a capacităților de investigație criminalistice și sprijin în implementarea conceptului de poliție comunitară.

Obiective:

 • Asistență pentru MAI și IGP în dezvoltarea unui sistem de aplicare a legii responsabil, eficient, reprezentativ, transparent și profesional, în conformitate de cele mai bune practici internaționale.

Rezultate scontate:

 • Centrul de Recrutare și Evaluare al MAI înființat și funcțional, folosind infrastructură renovată, echipată și procese modernizate;
 • Studiu de fezabilitate privind sistemul intranet al Poliției realizat;
 • Două secții de poliție remodelate și funcționale în conformitate cu conceptul de poliție comunitară și până la 20 de angajați ai poliției din comunitățile vizate instruiți privind tactici ale poliției comunitare;
 • 20 de ofițeri de poliție din patru regiuni dotați și instruiți să îndeplinească funcții de patrulare cu bicicleta;
 • Condiții pentru dresarea, îngrijirea și reproducerea câinilor de serviciu, infrastructură aferentă dezvoltată, cadru de reglementare ajustat;
 • Capacitatea îmbunătățită MAI/ IGP de a implementa reformele în domeniile prioritare prin oferirea de suport tehnic și expertiză de înaltă calitate;
 • Acreditare ISO 17025 obținută cu succes de către Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Poliției, în domeniul examinării substanțelor narcotice și doi experți criminaliști instruiți și echipați pentru a efectua investigații criminalistice ale examinărilor video și audio.

Realizări:

 • Proiectarea tehnică a Centrului de Recrutare și Evaluare al MAI, finalizată;
 • Fortificarea capacităților Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii pentru a oferi pregătire fizică și tactică de înaltă calitate personalului de poliție care utilizează echipamente moderne pentru a dezvolta abilități practice necesare unei activități eficiente a poliției.
 • Studiul de fezabilitate privind sistemul intranet al Poliției, realizat;
 • Reconstrucția a două secții de poliție este în derulare;
 • 20 de ofițeri de poliție (1 femeie și 19 bărbați) au fost dotați și instruiți să îndeplinească funcții de patrulare cu bicicleta;
 • Studiul de fezabilitate privind înființarea Centrului K9 al MAI, realizat;
 • Capacitatea MAI/IGP de a implementa reforme în domeniile prioritare, îmbunătățită prin asistență tehnică și expertiză de înaltă calitate;
 • Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției a fost dotat cu cunoștințe, abilități și soluții software moderne pentru examinări audio și video.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul SUA
2019 271.794 USD 271.794 USD
2020 650.767 USD  
2021 817.440 USD  
Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD