Consolidarea funcțiilor de prevenire și analiză a Centrului Național de Anticorupție

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2018
Buget: 1.648.395 USD
Acoperire: Chişinău
Beneficiari: Public general, instituții publice, OSC
Domeniu de intervenţie: Guvernare efectivă
Parteneri: Centrul Naţional Anticorupţie
Document de proiect: Consolidarea funcțiilor de prevenire și analiză a Centrului Național de Anticorupție
Raport final: Consolidarea funcțiilor de prevenire și analiză a Centrului Național de Anticorupțe - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la prevenirea efectivă a corupției, prin intermediul unor mecanisme îmbunătățite și inovatoare care facilitează evaluarea riscurilor de corupție, expertiza coruptibilității proiectelor de acte normative, testarea integrității și conștientizarea publicului pentru a promova zero toleranță față de fenomenul dat.

Proiectul urmărește să catalizeze apariția celei mai puternice posibil instituție naționale anticorupție, Centrul Național Anticorupție (CNA) și va sprijini în mod continuu CNA în consolidarea capacităților sale, în conformitate cu planurile de dezvoltare a instituțiilor, precum și pentru a se asigura că acțiunile planificate sunt conforme, iar resursele sunt utilizate în mod eficient. Proiectul se va concentra pe aplicarea acțiunilor planificate în practică cu rezultate tangibile și vizibile, atât pentru grupurile țintă implicate precum și publicul larg. Activitățile proiectului vor aborda, de asemenea, consolidarea capacităților necesare pentru activități de analiză; evaluarea calitativă a riscurilor în diverse sectoare prioritare (de exemplu, achiziții publice); asigurarea unui sistem de protecție a avertizorilor de integritate, precum și implicarea cetățenilor prin educația anticorupție și sensibilizare, etc.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților operaționale și instituționale a CNA de a-și îndeplini funcțiile de prevenire și analiza a corupției;
 • Dotarea Direcției de Prevenire a CNA cu echipament modern si software specializat;
 • Susținerea CNA în elaborarea și implementarea unei noi strategii naționale anticorupție și a Planului de acțiuni;
 • Susținerea CNA în evaluarea riscurilor și elaborarea planurilor de integritate în sectoarele vulnerabile de corupție;
 • Dezvoltarea unei platforme de cooperare între CNA și societatea civilă;
 • Susținerea inițiativelor care promovează conștientizarea și implicarea tinerilor în activitățile anticorupție;
 • Consolidarea capacităților CNA de analiză a fenomenului corupției în baza documentelor strategice naționale și internaționale.

Rezultate scontate:

 • Planul de Dezvoltare a capacităților și Instruire pentru Unitățile de prevenire și analiză a corupției a CNA elaborat și implementat;
 • CNA dotat cu echipament modern și software specializat;
 • Noua strategie națională anticorupție elaborată, aprobată și pusă în aplicare în conformitate cu planul de acțiuni;
 • Evaluarea riscurilor de corupție în cel puțin trei sectoare vulnerabile și elaborarea planurilor de integritate;
 • Cooperarea cu societatea civilă consolidată prin dezvoltarea unei platforme de cooperare între CNA și societatea civilă și sprijinirea inițiativelor de sensibilizare și implicare a tinerilor în activitățile anticorupție;
 • Nouă strategie de comunicare a CNA elaborată, aprobată și pusă în aplicare în conformitate cu planul de acțiuni;
 • Studii analitice privind analiza corupției elaborate în cel puțin trei sectoare prioritare;
 • Riscurile de corupție dezagregate pe criteriul de gen evaluate.

Realizări:

 • Planul de Dezvoltare a capacităților și Instruire pentru Unitățile de prevenire și analiză a  corupției a CNA elaborat și implementat;
 • CNA dotat cu echipament modern și software specializat;
 • Strategia Națională de Integritate și Anticorupție elaborată și aprobată pe 30 martie 2017;
 • Evaluarea riscurilor de corupție în sistemul național de achiziții publice; în sectorul privat; în primăria mun. Chișinău elaborate; 700 de funcționari publici din instituțiile administrației publice centrale și reprezentații autorităților publice locale din 25 raione instruiți în evaluarea riscurilor de corupție și elaborarea planurilor de integritate;
 • Cooperarea cu societatea civilă consolidată prin facilitarea consultărilor publice pe o serie de proiecte de politici și acte legislative; stabilirea unei cooperări mai bune între CNA și jurnaliști de investigație și premierea celor mai bune investigații în domeniul anticorupție; sprijinirea inițiativelor de sensibilizare și implicare a tinerilor în activitățile anticorupție, cum ar fi organizarea primului hackathon anticorupție în Moldova și organizarea a două ediții a concursului de desene pentru copii ”Talentul nu ia mită”;
 • Nouă strategie de comunicare a CNA elaborată și pagina web a CNA www.cna.md actualizată;
 • Studiul privind mecanismele de recuperare și confiscare a activelor a contribuit la adoptarea pe 30 martie 2017 a Legii privind Agenția pentru Recuperarea Activelor Infracționale și crearea Agenției;
 • Analiza impactului a expertizei anticorupție a legislației și analiza cazurilor de corupție și a sentințelor aplicate în justiție au furnizat recomandări privind îmbunătățirea practicilor și a cadrului legislativ relevant;
 • Evaluarea impactului corupției asupra oportunităților de afirmare şi carieră a femeilor din cadrul administrației publice centrale din Republica Moldova a oferit indicatorii sensibili pe criteriul de gen pentru o implementare mai informată și eficientă a politicilor anticorupție.
Ani Buget Cheltuieli
Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei PNUD
2015 339.023 USD 12.000 USD
351.023 USD
2016 696.691 USD
  696.691 USD
2017 481.978 USD
   
Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD