Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2019
Buget: 2.204.465 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Publicul larg, funcționari publici, audienții INJ, formatorii INJ, judecători, procurori, profesioniști din sectorul justiției
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Institutul Național al Justiției, Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Curtea Constituțională, Centrul Național Anticorupție, Comisia parlamentară permanentă pentru drepturile omului și relații interetnice, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Justiției, Organizațiile societății civile
Document de proiect: Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului
Raport final: Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți protecția drepturilor omului și supremația legii prin consolidarea capacităţilor instituţionale ale actorilor cheie cu mandat în domeniul drepturile omului, justiție penală, buna guvernare și anti-corupție, pentru a îndeplini mai bine funcțiile lor de bază, precum și prin integrarea abordării bazată pe drepturile omului, egalitatea, aspecte de gen și incluziunea în activitatea lor cotidiană.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților instituțiilor publice din domeniul drepturilor omului, egalitate, buna guvernare și anti-corupție, în exercitarea funcțiilor lor cheie;
 • Consolidarea capacității Institutului Național de Justiție în ceea ce privește asigurarea formării profesionale de înaltă calitate, focusată pe drepturile omului, pentru profesioniștii din sectorul justiției.

Rezultate scontate:

 • 45 de persoane din instituțiile naționale vizate au finalizat programul de instruire axat pe îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul drepturilor omului și a abilităților manageriale mai bune;
 • 10 inițiative / micro-proiecte de schimbare în domeniul drepturilor omului, propuse de instituțiile naționale, finanțate de proiect;
 • Standardele privind drepturile omului sunt integrate în programul revizuit de instruire al judecătorilor și procurorilor la Institutul Național al Justiției (INJ);
 • Capacități ale INJ de a oferi acces la e-instruire/ învățare la distanță consolidate;
 • Tehnologiile web/IT integrate în procesele de admitere și de instruire ale INJ;
 • Activitatea și procedurile INJ certificate în conformitate cu standardele ISO.

Realizări:

 • Evaluarea necesităților de instruire ale instituțiilor naționale cu mandat în domeniul drepturilor omului a fost realizată; necesitățile personalului grupate în opt module, concentrate asupra drepturilor omului şi abilităţilor de management;
 • 55 funcționari publici (44 femei, 11 bărbați) au finalizat programul de instruire privind drepturile omului și management;
 • 14 inițiative/proiecte în domeniul drepturilor omului, propuse de instituțiile naționale participante în program, au fost implementate cu succes cu sprijinul proiectului;
 • Spațiu renovat și echipat pentru a oferi un mediu prietenos pentru activități comune de interacțiune și instruire a institutiilor naționale;
 • Evaluarea privind integrarea drepturilor omului în programul de instruire al INJ realizată, măsuri întreprinse pentru a include dimensiunea drepturilor omului în procesele de instruire ale INJ (de exemplu, un grup separat de întrebări pe tema drepturilor omului a fost inclus în testul electronic la admitere, drepturile omului este un subiect distinct, care trece ca un fir roșu prin simulările complexe de proces, elaborate cu asistența proiectului pentru formarea aplicativă a viitorilor judecători și procurori);
 • 80 de audienți ai INJ, admiși în 2017 și 2018, aplică noua metodologie de simulare a proceselor de judecată, dezvoltată cu sprijinul proiectului. Simulările de procese judiciare reprezintă mai mult de 50% din întregul proces de instruire;
 • Accesibilitate sporită a infrastructurii fizize și informaționale a INJ (rampe de acces, platformă-ascensor pentru scări, toalete accesibile, pagină web accesibilă) asigurată;
 • Instrumente electronice (depunere on-line a dosarului, testare computerizată, codificarea utilizatorilor, distribuire automatizată aleatorie a spețelor, registre electronice, etc.) introduse și aplicate la INJ pentru a dezvolta procese de admitere, instruire și absolvire transparențe, bazate pe merit și calitative;
 • O nouă sală de cursuri dotată cu calculatoare și care dispune 36 de spații de lucru, pentru a oferi acces la resurse de învățare on-line și instrumente de învățare electronică;
 • Trei cursuri electronice dezvoltate și incluse în programul de instruire inițială al INJ;
 • Planul de Dezvoltare Strategică al INJ pentru anii 2017-2020, elaborate cu sprijinul proiectului, aprobat și pus în aplicare;
 • INJ este certificat în conformitate cu trei standarde internaționale: ISO 9001:2015 (Sisteme de management al calității), ISO 21001:2018 (Organizaţii educaţionale. Sisteme de management pentru organizaţii educaţionale), SM ISO 29990:2016 (Servicii de instruire pentru educaţie și pregătire non-formale).
Ani Buget   Cheltuieli
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei PNUD
2015 515.186 USD   515.186 USD
2016 588.995 USD   588.818 USD
2017 526.203 USD 12.000 USD 535.972 USD
2018 558/497 USD
  511.952 USD
2019 53.321 USD 405 USD 53.726 USD
Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD