Laboratorul de Inovații Sociale din Moldova (MiLab) - etapa I

Statut: Finalizat
Durată: 2014 – 2018
Buget: 544.219,15 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Beneficiarii direcți sunt autoritățile guvernamentale, beneficiari indirecți sunt cetățenii
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Agenția de Guvernare Electronică, Cancelaria de Stat
Document de proiect: Laboratorul de Inovații Sociale din Moldova (MiLab) - etapa I
Raport final:   Laboratorul de Inovații Sociale din Moldova (MiLab) - etapa I - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune să creeze o platformă multilaterală pentru a antrena actori din diferite sectoare (public, privat, non-profit, etc.) în dezvoltarea și testarea diferitor abordări de soluționare a problemelor sociale. În acest fel a fost creat MiLab.

Membrii laboratorului își dedică timpul în vederea dezvoltării soluțiilor testate în teren și create cu participarea activă a beneficiarilor, gata să fie puse în viață la o scară mai mare.

Obiective:

Scopul proiectului este de a institui Laboratorul pentru a răspunde mai multor necesități esențiale identificate în cadrul consultării naționale privind agenda de dezvoltare post-2015, inclusiv care să permită oamenilor să contribuie în mod semnificativ și, practic, la dezvoltarea țării și a comunităților acestora, precum și facilitarea comunicării între Guvern și oameni.

Rezultate scontate:

 • Fortificarea capacităților Laboratorului de Inovații Sociale de a genera idei creative și de a folosi metode inovative pentru a eradica problemele sociale identificate;
 • Dezvoltarea unor mecanisme și procese viabile pentru promovarea participării active a cetățenilor în dezvoltarea țării și comunității lor;
 • Facilitarea dialogului dintre Guvern, sectorul privat și cetățeni în vederea soluționării problemelor  presante din societate care nu pot fi abordate eficient de sine stătător;
 • Crearea parteneriatelor cu diferite părți cointeresate în vederea testării și aplicării soluțiilor la o scară largă.

Realizări:

 • Dezvoltarea mai multor proiecte-pilot cu privire la reingineria serviciilor publice, printre care procesul de acordare a indemnizațiilor lunare de îngrijire a copilului și schimbarea vizei de domiciliu;
 • Design-ul Centrat pe Utilizator a fost inclus ca una dintre metodologiile oficiale în strategia națională de modernizare a serviciilor publice;
 • A fost lansată Carieramea - o platformă de orientare în carieră pentru a ghida elevii în alegerea profesiei;
 • A fost elaborată aplicația mobilă Imipasa și platforma web a acesteia –  un instrument digital adresat cetățenilor pentru raportarea încălcărilor drepturilor de protecție a consumatorilor și care își propune să contribuie la eficientizarea activității agențiilor naționale de supraveghere și control;
 • Susținere oferită Biroului Național de Statistică în dezvoltarea metodologiei de calcul a Indicelui de Sărăcie Multidimensională;
 • Pilotarea primului instrument de evaluare a calității serviciilorpublice în cadrul Casei Naționale a Asigurărilor Sociale și Agenției Servicii Publice;
 • Susținerea a șase țări din Balcanii de Vest în utilizarea metodologiei design centrat pe utilizator în reingineria serviciilor de angajare publică.
Ani
 
Buget Cheltuieli
PNUD UN Women Ambasada Marii Britanii Moldcell Facilitatea Catalitică a PNUD Eurasia finanțată de Guvernul Turciei Guvernul Slovaciei Fonduri regionale PNUD
2014 5.000 USD
            4.999,80 USD
2015 59.200 USD             59.127,48 USD
2016 59.000 USD 15.000 USD 12.400 USD 3.900 USD 54.000 USD     144.200,87 USD
2017 79.000 USD 50.000 USD
      27.900 USD 21.914 USD 178.814 USD
2018 95.000 USD           64.082 USD 157.077 USD
Icon of SDG 09 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD