Energie și Biomasă (Faza 2)

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2018
Buget: 10.593.426,80 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Autoritățile publice locale, antreprenori, manageri ai instituțiilor publice, personalul și elevii școlilor și grădinițelor, personal medical, studenți la școlile profesionale, publicul general
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi a Mediului, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul pentru Eficiență Energetică, Agențiile de Dezvoltare Regională, Producători agricoli, Asociațiile, mediul academic, autoritățile publice locale, societatea civilă, Delegația UE în Moldova, organizații donatoare
Document de proiect: Energie și Biomasă (Faza 2)
Raport final: Energie și Biomasă (Faza 2) - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de UE şi implementat de PNUD,  îşi propune să  contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova. Proiectul va conduce la sporirea consumului de energie din biomasă, astfel stimulând producerea durabilă de energie şi dezvoltarea locală. Comunităţile beneficiare vor produce propria energie ce va genera crearea de noi afaceri şi locuri de muncă şi, nu în ultimul rând, va păstra mediul mai curat pentru generațiile viitoare.

Prima etapă a proiectului, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a fost realizată cu succes în perioada 2011-2014. Datorită acestui fapt, în scopul consolidării sectorului bioenergetic în țară, Uniunea Europeană a alocat fonduri suplimentare pentru finanțarea extinderii proiectului, în mărime de 9,41 milioane Euro. Din ianuarie 2015, proiectul a intrat în cea de-a doua fază de implementare, cu mandat de activitate până în noiembrie 2018.

Obiective:

 • Sporirea confortului termic în clădirile publice din sate şi oraşe mici prin utilizarea resurselor energetice din biomasă locală;
 • Replicarea activitățile de succes și extinderea acestora în regiunea din stânga Nistrului, UTA Gagauz Yeri și raionul Taraclia;
 • Dezvoltarea sectorului privat bioenergetic în Republica Moldova în baza experienței și lecțiilor învățate în prima etapă a proiectului;
 • Sporirea capacității actorilor cheie în domeniul bioenergiei,  asigurând durabilitatea și replicarea ulterioară a tehnologiilor eco:
 • Sporirea nivelului de conștientizare și acceptare, promovarea beneficiilor utilizării surselor de energie din biomasă și asigurarea vizibilității rezultatelor proiectului.

Rezultate scontate:

 • 60 de centrale moderne pe biomasă instalate în instituţii publice din sate şi oraşe mici;
 • În 45 de instituţii publice beneficiare, prioritar în grădiniţe şi centre de sănătate, vor fi instalate colectoare solare complementar la sistemele de încălzire pe biomasă;
 • 300 de cazane pe biomasă produse / asamblate în Republica Moldova;
 • 250 de gospodării casnice și 50 de microîntreprinderi sprijinite să-și procure și să instaleze cazane pe biomasă în condiții preferențiale;
 • 9 Parteneriate Public-Private de prestare a serviciului de furnizare a energiei termice din biomasă lansate în ţară;
 • 2 loturi demonstrative de producere şi consum integrat de energie din biomasă lansate în 2 instituţii de învăţământ: Colegiul Agricol din Ţaul şi Şcoala Profesională din Orhei;
 • Pilotarea producerii de biocombustibil din deşeurile  agricole sau municipale colectate de o întreprindere municipală de prestare a serviciilor intercomunitare;
 • Lansarea unui program de instruire şi asistenţă tehnică pentru sectorul privat: producători de biocombustibil, furnizori de cazane, prestatori de servicii termice, specialiştii laboratoarelor de testare a calităţii biocombustibilului şi ai serviciilor de mentenanţă;
 • Co-finanțarea creării primului Laborator de testare a calității biocombustibilului;
 • Autoritățile publice locale, funcționarii publici, profesorii ştiu cum să utilizeze şi multiplice tehnologiile eco, operatorii de cazane pe biomasă cunosc cum să opereze noile centrale termice, iar antreprenorii agricoli ştiu cum să transforme deşeurile în produs economic;
 • Pilotarea unui curs vocaţional în şcolile profesionale pentru viitorii specialişti solicitaţi pe piaţa sectorului bioenergetic;
 • Crearea unui Centru unic de instruire a operatorilor de cazane;
 • Extinderea cursului de energie regenerabilă şi eficienţă energetică în şcolile din comunităţile beneficiare;
 • Oferirea oportunităților de dezvoltare a capacităților pentru femeile de afaceri din sectorul bioenergetic;
 • 3 tabere de vară comune cu participarea copiilor din dreapta și din stânga Nistrului;
 • Populația, autoritățile naționale și locale, sectorul privat, societatea civilă sunt bine informați despre oportunitățile și beneficiile Republicii Moldova în utilizarea energiei din surse regenerabile, în special din biomasă

Realizări:

 • 79 de sisteme de încălzire pe biomasă şi 49 sisteme de producere a apei calde de la energia solară instalate în instituţiile publice;
 • 121 de școli, grădinițe, centre comunitare, spitale au sisteme moderne de încălzire pe biomasă;
 • Peste 108.000 de persoane beneficiază de energie sigură, produsă în R. Moldova;
 • 262 noi locuri de muncă create;
 • 523 de gospodării casnice şi microîntreprinderi sunt încăzite cu energie verde datorită programului de subvenţionare lansat de Proiectul Energie şi Biomasă, în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică;
 • 30 de companii asamblează sau produc local cazane pe biomasă şi le oferă beneficiarilor;
 • Primul laborator de testare a parametrilor fizici şi chimic ai biocombustibilului a fost acreditat;
 • Serviciul de parteneriat public privat în prestarea serviciilor energetice a fost lansat în 2 raioane (Ungheni şi Nisporeni);
 • Un sistem de monitorizare de la distanță a funcționării centralelor termice pe biomasă lansa;
 • Peste 4.000 de beneficiari ai proiectului, inclusiv 3.215 femei, au fost instruiţi/te (autorităţi publice locale,  primari, manageri de instituţii, operatori, antreprenori);
 • Primul Centru de Instruire al Operatorilor centralelor termice pe biomasă a fost lansat şi a acordat instruiri pentru peste 200 de beneficiari;
 • Operator de centrală termică pe biomasă şi Silvicultor specializat în plantele energetice sunt noile specialităţi lansate în 3 şcoli profesionale;
 • 58 de şcoli au devenit parte a iniţiativei educaţionale de promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice;
 • 104 şcoli au devenit parte a iniţiativei educaţionale de promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice;
 • 5.000 de elevi au cunoştinţe mai bune în subiectul energiei regenerabile şi eficienţei energetice;
 • 200 de elevi, inclusiv din stânga Nistrului, au participat la Şcoala de vară ENERGEL;
 • Clusterul Energiei din Biomasă şi Asociaţia pentru Bioenergie au fost create;
 • www.piata-biomasa.md: platforma web ce uneşte producătorii şi consumatorii de energie din biomasă a fost lansată şi este continuu actualizată;
 • www.biomasa.md: platforma web ce asigură transparenţa activităţilor Proiectului şi vizibilitatea rezultatelor acestuia a fost lansată şi este continuu actualizată;
 • 4 ediţii ale SUN Dă-I Fest – concert alimentat de energie solară şi expoziţie în aer liber de tehnologii verzi – organizate;
 • Campanie integrată de comunicare implementată;
 • Populația, autoritățile naționale și locale, sectorul privat, societatea civilă sunt bine informați despre oportunitățile și beneficiile Republicii Moldova în utilizarea energiei din surse regenerabile, în special din biomasă.
Ani Buget Cheltuieli
Uniunea Europeană
2015 2.364.667 USD 2.361.664 USD
2016 3.692.299 USD 3.251.742 USD
2017 2.668.684,17 USD 2.862.025 USD
2018 1.867.776,63 USD 2.117.995,80 USD
Icon of SDG 07

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD