EU4Moldova: Regiuni-cheie

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2024
Buget: 25.888.889 USD (22.911.111 USD administrați de PNUD)
Acoperire: Municipiile Cahul și Ungheni și localitățile învecinate
Beneficiari: Cetățenii și comunitățile din regiunile Ungheni și Cahul, autoritățile publice locale și organizațiile societății civile
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Delegația UE în Moldova, UNICEF, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, autoritățile publice centrale și locale din regiunile-cheie Ungheni și Cahul, grupuri și organizații ale societății civile, sectorul privat și asociații de afaceri, Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică,  Agențiile de Dezvoltare Regională Centru și Sud, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cetățenii
Document de proiect: EU4Moldova: Regiuni-cheie
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate. Programul va susține cele 2 regiuni prin: eficientizarea guvernării – îmbunătățirea calității serviciilor și infrastructurii necesare; stimularea sectorului privat – sporirea investițiilor, îmbunătățirea economiei locale și crearea locurilor de muncă; încurajarea democrației participative – implicarea cetățenilor în procesele de guvernare democratică și consolidarea capacității acestora de a-și revendica drepturile.

Obiective:

 • Consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale, precum și a participării cetățenilor în procesele de guvernare locală în regiunile-cheie;
 • Facilitarea accesului cetățenilor din regiunile-cheie la servicii publice și utilități de o calitate și performanță sporită;
 • Crearea locurilor de muncă în regiunile-cheie și sporirea competitivității teritoriale pentru atragerea investițiilor și antreprenoriat;
 • Adoptarea unei abordări inteligente de dezvoltare bazate pe specializare economică, crearea de clustere și lanțuri valorice.

Rezultate scontate:

 • Capacitatea instituțională a autorităților publice locale consolidată pentru a sprijini realizarea strategiei locale de dezvoltare și creștere socio-economică integrată, compatibilă cu mediul.
 • Implicarea îmbunătățită și mai largă a părților interesate (e.g. OSC-uri, sectorul privat) în planificarea și monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare socio-economică;
 • Cetățenii vor beneficia de o calitate, disponibilitate și performanță sporită de prestare a serviciilor publice și utilităților publice locale, inclusiv cele destinate femeilor;
 • Condiții favorabile pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și stimularea antreprenoriatului local, inclusiv cel social;
 • Performanță economică sporită înregiunile-cheie în urma dezvoltării de clustere sau zone specializate, conform abordării inteligente bazate pe specializare economică.

Realizări:

 • 70 de comunități locale din Ungheni și Cahul (cu o populație de peste 200.000 de locuitori) și 800 de angajați din sectorul medical sunt mai bine pregătiți să facă față consecințelor crizei COVID-19 și să stopeze răspândirea virusului datorită asistenței tehnice acordate de program sub formă de echipament medical și de protecție;
 • Autoritățile publice locale au fost ghidate în crearea unei platforme de cooperare intercomunitară. Un Memorandum de înțelegere referitor la cooperarea intercomunitară a fost semnat de toate cele 70 de comunități din ambele regiuni, acesta fiind un prim pas spre crearea Asociației de Dezvoltare Teritorial-Economică;
 • 47 de reprezentanți ai autorităților locale și alți beneficiari, inclusiv 34 de femei, și-au consolidat capacitățile în implementarea eficientă a strategiilor și planurilor locale;
 • Regiunile-cheie Ungheni și Cahul au fost susținute în crearea unei Agende de Dezvoltare SMART și e-Transformare, conținute în Conceptul SMART și Foaia de parcurs cu obiective și priorități care urmează a fi implementate;
 • 4 Grupuri de Acțiune Locale au beneficiat de granturi în valoare totală de 200.000 euro, datorită cărora 47 de inițiative de dezvoltare și creare de locuri de muncă vor fi susținute în Ungheni și Cahul;
 • 28 de întreprinderi, startup-uri și inițiative de antreprenoriat social au beneficiat de granturi de până la 700.000 euro pentru a-și extinde afacerea, a crea locuri de muncă și a crește atractivitatea regiunilor-cheie în noi domenii de investiții;
 • 2 autospeciale pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere au fost oferite municipiilor Ungheni și Cahul şi localităţilor învecinate pentru a spori accesul oamenilor la servicii comunale de calitate;
 • Peste 20.000 de cetățeni au participat la alegerea celor mai bune idei din cele 300 propuse de localnici. Un concurs/hackathon a identificat cele mai fezabile soluții, generând o participare extinsă a cetățenilor;
 • 5 proiecte de îmbunătățire a serviciilor publice locale și dezvoltare a infrastructurii au fost lansate, urmând a îmbunătăți calitatea vieții la peste 78.000 de persoane:  
 1. Un nou sistem de aprovizionare cu apă a fost construit la Ungheni. Sistemul, cu o lungime de peste 1600 metri, asigură cu apă potabilă peste 24.000 locuitori;
 2. Parcul „Grigore Vieru” din Cahul a fost renovat​;
 3. Sistemul de canalizare din centrul Ungheniului a fost extins, majorând numărul utilizatorilor cu cel puțin 141 (11 entități economice și 130 persoane fizice);
 4. Proiectarea tehnică și estimarea preliminară a costurilor pentru crearea unui sistem SMART de iluminare stradală au fost dezvoltate pentru mun. Cahul;
 5. Reconstrucţia centrul municipiului Ungheni: Piața Independenței devine pietonală, dotată cu mobilier urban modern şi cu un havuz muzical de tip uscat cu show de lumini; strada Naţională este asfaltată, luminată şi dotată cu marcaje rutiere rezistente în timp.
 • 2 branduri pentru Cahul și Ungheni au fost create pentru a promova regiunile pe plan național și internațional și a contribui, astfel, la dezvoltarea lor economică, socială și culturală.
Ani Buget   Cheltuieli
Uniunea Europeană PNUD Administrația publică locală
2019 28.463 USD
10.000 USD   34.210 USD
2020 3.236.391 USD 100.000 USD 111.261 USD 3.606.446 USD
2021 5.861.055 USD 100.000 USD 84.000 USD
 
2022-2024 13.229.646 USD 345.556 USD    
Icon of SDG 03 Icon of SDG 04 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 11 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD