Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente

Statut: Activ
Durată: 2017 – 2019
Buget: 3.089.527 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Agenția de Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Agenția de Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică
Document de proiect: Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente

Descrierea proiectului:

Proiectul „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” contribuie la desfășurarea unui proces electoral transparent și incluziv în Republica Moldova, prin intermediul unui sistem informațional modern, unui cadru legislativ îmbunătățit și intensificării participării politice a cetățenilor, abordând cauzele esențiale ale problemelor ce împiedică dezvoltarea democrației și avansarea proceselor electorale în Republica Moldova.

Parteneriatul stabilit între Comisia Electorală Centrală (CEC) și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a contribuit la consolidarea instituției într-una profesionistă și aptă să desfășoare alegeri democratice, transparente și incluzive. Cu suportul PNUD, Comisia Electorală Centrală a reușit să aducă procesele electorale la un nivel avansat, datorită dezvoltării și implementării sistemului modern și inovativ – Sistemul Informațional Automatizat de Stat “Alegeri” (SIASA). În perioada anilor 2012 – 2017, PNUD a oferit sprijin Comisiei Electorale Centrale în domeniile cum ar fi: egalitatea de gen și drepturile omului, dezvoltarea capacităților instituționale, implementarea cadrului legal privind finanţarea partidelor politice şi dezvoltarea strategică a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE).

În vederea atingerii obiectivului general, Proiectul a stabilit relaţii de parteneriat cu Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Agenţia Servicii Publice (ASP) şi Agenţia de Guvernare Electronică (AGE). Acestea sunt instituțiile publice ce dețin date importante privind înregistrarea populaţiei, necesare pentru asigurarea unor alegeri corecte şi transparente. Proiectul îşi propune să modernizeze sistemele şi procesele instituţiilor partenere în vederea asigurării furnizării în timp util a unor date corecte în Registrul de Stat al Alegătorilor, consolidării funcţionalităţilor SIASA, precum şi modernizării sistemului de raportare privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

O direcție majoră a Proiectului constă în sensibilizarea sporită a opiniei publice cu privire la participarea politică şi procesele electorale prin intermediul unor intervenţii structurate pe mai multe niveluri. Proiectul acordă sprijin CEC şi CICDE în implementarea unor programe ample de educare civică şi sensibilizare a alegătorilor, oferă expertiză în domeniul comunicării strategice şi facilitează alte activităţi menite să genereze schimbări pozitive şi să furnizeze informaţii adaptate unui spectru amplu de grupuri-ţintă (inclusiv femei, tineri şi persoane care votează pentru prima dată, minorităţi etnice și lingvistice, diaspora, persoane cu dizabilităţi etc.).

Obiective:

Proiectul va contribui la:

 • Obținerea unui Registru de Stat al Alegătorului mai exact, în urma îmbunătățirii calității și accesibilității datelor prin reingineria Sistemelor de Acte de Stare Civilă şi a Registrului de Stat al Adreselor, precum şi facilitarea schimbului de date şi interoperabilităţii între diferite instituţii publice centrale prin intermediul Platformei guvernamentale pentru schimb de date M-Connect;
 • Consolidarea proceselor electorale incluzive prin sporirea capacităţilor funcţionale şi tehnice ale Sistemului Informațional Automatizat de Stat “Alegeri” (SIASA) pentru a ține pasul cu evoluţiile tehnice și politice;
 • Oferirea suportului pentru reforma cadrului legislativ în domeniul electoral, în special, pentru implementarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice, precum şi pentru a răspunde evoluţiilor tehnice, în vederea asigurării unui proces electoral mai transparent şi mai incluziv;
 • Consolidarea participării politice a cetățenilor prin elaborarea și implementarea programelor de educare civică și informare a alegătorilor, care vizează îndeosebi grupurile vulnerabile, inclusiv femeile, tinerii, persoanele cu diferite tipuri de dizabilități, minoritățile lingvistice, precum și diaspora.

Rezultate scontate:

 • Credibilitatea Registrului de Stat al Alegătorilor consolidată;
 • Sistemul Informațional Automatizat de Stat “Alegeri” consolidat;
 • Reforma cadrului legal în domeniul finanțării partidelor politice desfășurată;
 • Programele de educare civică şi informare a alegătorilor desfășurate și concentrate îndeosebi pe femei și tineri.

Realizări:

 • Co-finanțare adițională obținută din partea Ambasadei Britanice prin Fondul pentru Buna Guvernare, în sumă de 1.048.801 dolari SUA;
 • Co-finanțare adițională obținută din partea Agenției pentru Servicii Publice pentru dezvoltarea sub-Sistemului Informațional „Acte Stare Civilă” și a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al unităților administrative-teritoriale și al adreselor” (Registrul de Adrese), în sumă de 125,000 dolari SUA;
 • Co-finanțare adițională obținută din partea Comisiei Electorale Centrale pentru ajustarea Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”, în sumă de 70.744 Dolari SUA;
 • Specificațiile Tehnice și Foaia de Parcurs pentru sub-Sistemul Informațional „Acte Stare Civilă” dezvoltate; 
 • Ajustările Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” pentru îndeplinirea cerințelor tehnice ale noului sistem electoral mixt asigurate;
 • Primul laborator de creație în alegeri „InnoVoter", cu participarea a 30 de studenți și tineri profesioniști, menit să ofere soluții inovatoare pentru afișarea participării la vot și a rezutatelor votării în ziua alegerilor (dezagregată pe sex, vârstă și circumscripții electorale) organizat. Soluția inovatoare câștigătoare va fi afișată în timpul alegerilor parlamentare;
 • Modulul de raportare finaciară online privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale „Control financiar” dezvoltat;
 • Pagina web a Comisiei Electorale Centrale (cec.md) și platforma de educație civică (voteaza.md) au fost actualizate, pentru a oferi informații utile despre procesul electoral atât partidelor politice, cât și publicului larg;
 • Aplicație web pentru alegătorii din Diaspora - diaspora.voteaza.md, dezvoltată. Aplicația oferă detalii despre toate cele 125 de secții de votare stabilite în străinătate pentru alegerile parlamentare, datele de contact, adresele și direcțiile, utilizând Google Maps, în limbile română și rusă;
 • Pentru prima dată în Moldova, violența psihologică în campaniile electorale a devenit subiect al unui eveniment numit Lightroom (un)conference. Peste 150 de experți, jurnaliști, funcționari electorali, formatori de opinie, politicieni, reprezentanți ai societății civile, au avut ocazia să reflecteze asupra diferitor tipuri de violență psihologică, prezentate de experți naționali și internaționali;
 • Campania de educare civică și informare a alegătorilor a atins un număr de peste 340.000 beneficiari direcți (186.557 femei) și 1.720.000 beneficiari indirecți, inclusiv tineri, persoane în etate, femei din grupuri vulnerabile, persoane cu dizabilități, minorități etno-lingvistice (persoane de etnie romă și comunitatea găgăuză), cetățeni din diasporă și alte grupuri de alegători specifici/marginalizați. În cadrul campaniei au fost utilizate instrumente inovatoare pentru implicarea cetățenilor, cum ar fi simulări ale zilei alegerilor, activități mobile de informare a alegătorilor, campanii de la ușă de la ușă, sesiuni de informare electorală, cluburi de discuții neformale (cafenele electorale) pentru tinerii alegători, jocuri interactive electorale, emisiuni radio specializate în limbile romani și găgăuză, precum și pentru persoanele cu dizabilități vizuale, jocuri intelectuale „Ce? Unde? Când?” în domeniul electoral și HUB-uri electorale.   
Ani Buget Cheltuieli
USAID Olanda Marea Britanie
Guvernul RM
2017 321.192 USD 39.960 USD
    299.161 USD
2018 1.030.730,40 USD 74.952 USD 659.502 USD 66.873 USD 1.257.596 USD
2019 807.298 USD 71.560 USD 521.504 USD 132.408 USD  

PNUD În lume