Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa II)

Statut: Activ
Durată: 2020 – 2023
Buget: 2.968.732 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Comisia Electorală Centrală (CEC), Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE)
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Agenția Servicii Publice (ASP), Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Ministerul Educației și Cercetării, Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat, Serviciul Fiscal de Stat, Curtea de Conturi, organizațiile societății civile, mass-media
Document de proiect:
Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa II)
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Etapa a II-a a proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” are drept obiectiv de bază creșterea integrității, transparenței și a incluziunii în procesele electorale din Moldova printr-o administrare electorală independentă și credibilă, cu cetățeni proactivi și bine informați.

Suportul electoral și dezvoltarea capacităților instituționale sunt parte a asistenței guvernamentale democratice acordate de PNUD, care, la nivel mondial, ajută statele să creeze un cadru democratic prielnic pentru creșterea reprezentării, a responsabilității și a transparenței în beneficiul cetățenilor.

PNUD are un parteneriat de lungă durată cu Comisia Electorală Centrală (CEC) și cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), care vizează îmbunătățirea proceselor electorale democratice din Moldova prin consolidarea transparenței și eficienței administrării alegerilor, modernizarea sistemelor și instrumentelor informatice electorale și creșterea incluziunii și participării alegătorilor.

Acest parteneriat, care durează de mai bine de 10 ani, a dus la fortificarea instituțiilor din domeniu, la dezvoltarea Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA), la îmbunătățirea datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor și la conceptualizarea și implementarea pe termen lung a unor instrumente inovative de educație civică și informare electorală.

Cu suportul continuu al PNUD, CEC a demonstrat o capacitate înaltă de a desfășura alegeri transparente, sigure și „bine administrate” (după cum atestă misiunile de observare OSCE/ODIHR) pe parcursul ciclurilor electorale complicate, în special alegerile prezidențiale din 2020, organizate în contextul pandemiei COVID-19.

Obiective:

 • Îmbunătățirea transparenței proceselor electorale prin creșterea capacităților funcționale și tehnice ale Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA);
 • Sporirea participării cetățenilor la procesele democratice prin conceptualizarea și implementarea programelor de informare și educare civică a alegătorilor;
 • Consolidarea capacității de control și monitorizării eficiente a raportării finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
 • Îmbunătățirea legislației electorale conform recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor.

Rezultate scontate:

 • Modernizarea continuă a Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA) asigurată;
 • Programe de educare civică și informare a alegătorilor consolidate;
 • Capacitatea de control și monitorizare eficientă a raportării finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale consolidată;
 • Cadrul legal îmbunătățit conform recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor.

Realizări:

 • Automatizarea proceselor electorale a fost consolidată prin procurarea a 240 scanere pentru pașapoarte și buletine de identitate utilizate în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 si in timpul alegerilor Parlamentare 2021, atât în țară, cât și peste hotare;
 • SIASA a demonstrat înaltă performanță în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 si in timpul alegerilor Parlamentare 2021 datorită îmbunătățirii funcționalităților și infrastructurii TI, securității cibernetice și mentenanței  eficiente a interoperabilității datelor;
 • Informația privind fluxul de alegători în timp real și adresele secțiilor de votare deschise peste hotare în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 a devenit mai accesibilă datorită unei aplicații online (diaspora.cec.md) utilizată de către 86 700 de persoane si in timpul alegerilor Parlamentare 2021 de pste 100 000 de persoane;
 • Informația privind procesele de votare pe timp de pandemie a devenit mai accesibilă datorită conținutului online, audio-vizual și tipărit din cadrul campaniei „Votează responsabil! Votează în siguranță!” care a cuprins aproximativ 1,2 milioane de persoane pentru alegerile Prezidentiale 2020 si aproximativ 1,4 milioane de persoane pentru alegerile Parlamentare 2021;
 • Vizualizarea în timp real a mersului votării și a rezultatelor preliminare a contribuit la creșterea transparenței și integrității procesului electoral datorită platformei online care a oferit date pe gen, vârstă și arie geografică, fiind accesată în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 si in timpul alegerilor Parlamentare 2021 de peste 1,18 milioane persoane;
 • Cunoștințele electorale a 14.700 de copii și 100 de profesori au fost îmbunătățite prin campania mobilă „Drumul lui Arci spre alegeri”, desfășurată în 100 de școli din 80 localități;
 • Egalitatea de gen în procesele electorale în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 si in timpul alegerilor Parlamentare 2021 a fost analizată și prezentată publicului larg printr-un studiu cu date statistice (infografice);
 • Dialogul pe subiecte electorale dintre CEC, partenerii naționali și internaționali a fost îmbunătățit prin crearea și facilitarea unui mecanism consultativ - Platforma partenerilor electorali.
Ani Buget   Cheltuieli
USAID PNUD Guvernul Republicii Moldova
2020 336.233,85 USD 64.015 USD 84.185 USD 363.040 USD
2021 589.650 USD      
Icon of SDG 05 Icon of SDG 10 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD