Consolidarea capacităților și sistemelor de gestionare eficientă a finanțelor publice în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2020 – 2022
Buget: 450.000 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Ministerul Finantelor al Republicii Molodova, alte ministere de resort
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Ministerul Finantelor al Republicii Moldova
Document de proiect: Consolidarea capacităților și sistemelor de gestionare eficientă a finanțelor publice în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul va fi complementar altor intervenții, se va baza pe rezultatele obținute prin intervențiile anterioare susținute de Fondul Fiduciar PNUD-Slovacia și se va axa pe două domenii de bază: (1). Evaluarea fluxurilor financiare și a cheltuielilor bugetare și (2) Consolidarea procesului bugetar.

Obiective:

 • Analiza proiectului pilot privind revizuirea cheltuielilor, implementat în două ministere de resort și ajustarea metodologiei de revizuire a cheltuielilor publice pentru elaborarea bugetelor în două noi sectoare prioritare;
 • Implementarea metodologiei de evaluare a finanțelor pentru dezvoltare în cadrul sectorului public;
 • Elaborarea  unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a Cadrului Integrat de Finanțare Națională (INFF) pe baza constatărilor și recomandărilor Evaluării Finanțelor pentru Dezvoltare (DFA) și a revizuirilor cheltuielilor pentru a informa soluțiile viitoare de finanțare;
 • În baza unei evaluări a necesităților, elaborarea unui program de formare cu module și orientat spre aspectele practice în managementul finanțelor publice, mizând pe expertiza disponibilă în Slovacia, Slovenia și echipa DFA;
 • Oferirea instruirilor într-un mod flexibil, în funcție de nevoile în schimbare și resursele disponibile;
 • Elaborarea Ghidului pentru practicieni pentru a-i familiariza cu racordarea scontată la strategiilor sectoriale la cadrul bugetar;
 • Oferirea expertizei ministerului de resort selectat pentru pilotarea INFF;
 • Oferirea expertizei în realizarea evaluării impactului fiscal al reformelor structurale în două ministere de resort selectate.

Rezultate scontate:

 • Metodologia Evaluării Finanțelor pentru Dezvoltare (DFA) implementată în întregul sector public;
 • Metodologia de revizuire a cheltuielilor ajustată și pusă în aplicare în două ministere selectate;
 • Foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a Cadrului Integrat de Finanțare Națională (INFF), bazată pe constatările și recomandările DFA și revizuirile cheltuielilor pentru a argumenta soluțiile eficiente de finanțare elaborate;
 • Programul de formare cu module și orientat spre aspectele practice în managementul finanțelor publice, elaborat și implementat;
 • Ghidul pentru practicienii pentru a-i familiariza cu racordarea scontată la strategiilor sectoriale la cadrul bugetar, elaborat;
 • Expertiză oferită în pilotarea INFF în sectoarele selectate;
 • Evaluarea impactului fiscal al reformelor structurale din ministerele selectate, efectuată.

Realizări:

 • Capacitatea a 65 de reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, ministerelor de resort, PNUD și altor parteneri de dezvoltare în utilizarea metodologiei de evaluare a finanțelor pentru dezvoltare fortificată.
Ani Buget Cheltuieli
Fondul Fiduciar PNUD-Slovacia PNUD Moldova
2020 19.137 USD   19.137 USD
2021 235.682 USD 50.000 USD  
2022 95.537 USD 50.000 USD  
Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD