Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2021 – 2023 
Buget: 350.000 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Guvernul, societatea civilă, comunitatea de cercetare și sectorul privat, partenerii de dezvoltare, agențiile ONU
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Guvernul, societatea civilă, comunitatea de cercetare și sectorul privat, partenerii de dezvoltare, agențiile ONU
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Prin proiectul „Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova”, PNUD Moldova își propune să îmbunătățească accesul la servicii publice și condiții pentru afaceri de calitate prin accelerarea transformării digitale a proceselor guvernamentale și a modelului (modelelor) de afaceri, precum și să promoveze inovarea și experimentările colaborative în cadrul Guvernului, în sectorul privat, pe intern la PNUD Moldova, precum și în colaborare cu partenerii externi.

Proiectul este prevăzut să servească drept platformă de sprijin pentru nou-numitul viceprim-ministru în domeniul transformării digitale pentru a avansa agenda digitală a Republicii Moldova pe toate dimensiunile necesare.

PNUD Moldova, prin acest proiect, este poziționat strategic ca un integrator de soluții programatice cu mentalitate inovatoare, incluzând prezentarea componentelor digitale în sprijinirea livrării accelerate a ODD-urilor.

Obiective:

 • Dezvoltarea unei viziuni/strategii naționale pentru transformarea digitală a societății moldovenești - aceasta include asistența către Guvern pentru elaborarea viziunii și a Strategiei de transformare digitală pentru Moldova până în 2030, în conformitate cu angajamentul Guvernului ca parte a Acordul de asociere cu Strategia UE și Moldova 2030;
 • Digitalizarea serviciilor publice pentru cetățeni și sectorul de afaceri prin angajarea și încurajarea participării sectorului privat TIC și a inovatorilor locali pentru a juca un rol activ în Transformarea digitală a societății;
 • Aplicarea unei abordări de portofoliu pentru accelerarea dezvoltării competențelor digitale, atât în ​​sectorul public, cât și în cel privat, care ar facilita transformarea digitală incluzivă, orientată pe egalitatea de gen, vârstă, precum și includerea altor categorii vulnerabile ale populatiei in procesul de digitalizare, inclusiv construirea unei rețele de ambasadori (implementatori, influenceri, etc.) ai transformării digitale a Moldovei;
 • Crearea platformelor digitale de date/evidențe noi și utilizarea lor, atât pentru informarea proceselor de  elaborare a politicilor, cât și în diferite activități de analize experimentale cu Guvernul Republicii Moldova;
 • Sprijinirea schimbărilor transformative în cultura organizațională și inovațională în sectoarele public și privat și implicarea tuturor participanților în vederea realizării accelerate a Agendei de dezvoltare durabilă și a țintelor naționalizate;  
 • Sprijinirea digitalizării Republicii Moldova, care va contribui la o guvernare îmbunătățită prin sporirea eficienței și eficacității proceselor de guvernare, majorând transparența și accesul public la informațiile guvernamentale - astfel, promovând răspunderea și participarea publică, îmbunătățind prestarea inovativă a serviciilor publice, precum și evaluarea impactului și a sprijinului strategic pentru extinderea soluțiilor reușite.

Rezultate scontate:

 • Schimbări în modul de gândire al principalilor parteneri, conform măsurărilor gradului de implicare a partenerilor în diverse acțiuni și metodele utilizate pentru elaborarea și evaluarea politicilor publice preluate;
 • Crearea și intensificarea dialogului funcțional dintre Guvern, sectorul privat și societatea civilă privind transformarea digitală;
 • Accelerarea digitalizării în sectorul public prin adoptarea și adaptarea unor soluții digitale noi care răspund eficient necesităților curente (emergente) ale utilizatorilor finali;
 • Intensificarea proceselor de generare a inovațiilor în sectorul privat pentru sectorul public;
 • Promovarea identificării soluțiilor digitale printr-un proces competitiv care va ajuta companiile din sectorul privat să conlucreze cu Guvernul și populația pentru a oferi și adapta soluțiile existente la necesitățile utilizatorilor finali și pentru a le face mai sensibile la dimensiunea de gen;
 • Companiile din sectorul privat cofinanțează testarea soluțiilor digitale noi;
 • Soluțiile digitale contribuie într-un mod măsurabil la sporirea participării și incluziunii celor mai vulnerabile grupuri, a femeilor și fetelor, în particular;
 • Soluțiile testate sunt preluate de parteneri și extinse cu succes la scară națională;
 • Procesul de mărire a competențelor digitale (inclusiv alfabetizarea digitală), susținut prin inovare și prin crearea unei culturi bazate pe date a autorităților locale și centrale, este implementată; alfabetizarea digitală este sensibilă la dimensiunea de gen;
 • Tehnologiile digitale centrate pe utilizator și sensibile la dimensiunea de gen sunt implementate într-o manieră coerentă la nivelul autorităților centrale și locale precum și la nivel de sectoare;
 • Portofoliul partenerilor este diversificat și țintele de mobilizare a resurselor sunt atinse;
 • Portofoliul de soluții digitale elaborate în comun este implementat și impactul ODD-urilor este evaluat;
 • Soluțiile digitale inovatoare sunt elaborate în comun și testate cu portofoliul/programele interne ale PNUD;
 • Platforma internă de gestionare a cunoștințelor și de inovații este creată.
Ani PNUD
2021 250.000 USD
2022 100.000 USD
Icon of SDG 03 Icon of SDG 04 Icon of SDG 07 Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 12 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD