Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2021
Buget: 2.019.516 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Publicul general, instituțiile publice și private, ONG-urile
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Centrul Național Anticorupție, Oficiul Avocatului Poporului
Document de proiect: Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova

Descrierea proiectului:

Proiectul va contribui la crearea  unui sistem durabil de integritate și anticorupție în Republica Moldova prin consolidarea capacităților entităților din sectorul public și privat și a societății civile în vederea aplicării și monitorizării eficiente a instrumentelor și standardelor naționale de integritate. Proiectul va fortifica capacitățile actorilor din sectorul public și privat, precum și ale organizațiilor societății civile pentru implementarea eficientă a instrumentelor și standardelor de prevenire a corupției. Proiectul va contribui la formarea toleranței zero față de corupție prin creșterea gradului de conștientizare a publicului în domeniul combaterii corupției și a instrumentelor pentru atingerea acestui scop. Aceasta va contribui la implementarea progresivă a Obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 16 care prevede o reducere substanțială a corupției și luării de mită în toate formele sale și dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile.

Obiective:

 • Nivelul redus de corupție prin asigurarea implementării calitative a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) în proporție de cel puțin 70%;
 • Consolidarea sistemelor de integritate instituțională prin stabilirea unui sistem de premiere a integrității  în sectorul public;
 • Fortificarea capacităților funcționarilor responsabili pentru implementarea SNIA din 9 sectoare, din 32 de raioane și din cel puțin 70% din cele 900 de administrații publice locale, în vederea coordonării eficiente a implementării planurilor de integritate sectoriale și locale;
 • Instituirea unui mecanism standardizat de conformitate anticorupție în sectorul privat, susținut de sistemul de premiere a integrității în sectorul privat;
 • Dezvoltarea capacităților societății civile și, în special, a tinerilor femei și bărbați, de a se implica în mod eficient în prevenirea corupției și promovarea ,,toleranței zero" față de corupție, precum și fortificarea sistemului național de integritate prin elaborarea unor rapoarte alternative de monitorizare și evaluare a SNIA;
 • Sporirea nivelului de raportare a corupției de către cetățeni prin instrumente eficiente, demonstrând astfel un angajament civic mai puternic;
 • Dezvoltarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului în vederea asigurării unei protecții efective a avertizorilor de integritate.

Rezultate scontate:

 • Monitorizarea și evaluarea eficientă și participativă a implementării SNIA 2017-2020 asigurată;
 • Capacitățile autorităților anticorupție de a implementa și a îmbunătăți instrumentele de integritate fortificate;
 • Mecanisme puternice de integritate instituțională la nivel sectorial și local stabilite;
 • Standarde de integritate în sectorul privat acceptate de către principalii actori din domeniu;
 • Implicarea civică sporită în monitorizarea eficientă și obiectivă a sistemului de integritate.
Ani Buget
Norvegia
2019 869.516 USD
2020 650.000 USD
2021 500.000 USD

PNUD În lume