Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2021
Buget: 2.019.516 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Publicul general, instituțiile publice și private, ONG-urile
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Centrul Național Anticorupție, Oficiul Avocatului Poporului
Document de proiect: Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul va contribui la crearea  unui sistem durabil de integritate și anticorupție în Republica Moldova prin consolidarea capacităților entităților din sectorul public și privat și a societății civile în vederea aplicării și monitorizării eficiente a instrumentelor și standardelor naționale de integritate. Proiectul va fortifica capacitățile actorilor din sectorul public și privat, precum și ale organizațiilor societății civile pentru implementarea eficientă a instrumentelor și standardelor de prevenire a corupției. Proiectul va contribui la formarea toleranței zero față de corupție prin creșterea gradului de conștientizare a publicului în domeniul combaterii corupției și a instrumentelor pentru atingerea acestui scop. Aceasta va contribui la implementarea progresivă a Obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 16 care prevede o reducere substanțială a corupției și luării de mită în toate formele sale și dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile.

Obiective:

 • Nivelul redus de corupție prin asigurarea implementării calitative a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) în proporție de cel puțin 70%;
 • Consolidarea sistemelor de integritate instituțională prin stabilirea unui sistem de premiere a integrității  în sectorul public;
 • Fortificarea capacităților funcționarilor responsabili pentru implementarea SNIA din 9 sectoare, din 32 de raioane și din cel puțin 70% din cele 900 de administrații publice locale, în vederea coordonării eficiente a implementării planurilor de integritate sectoriale și locale;
 • Instituirea unui mecanism standardizat de conformitate anticorupție în sectorul privat, susținut de sistemul de premiere a integrității în sectorul privat;
 • Dezvoltarea capacităților societății civile și, în special, a tinerilor femei și bărbați, de a se implica în mod eficient în prevenirea corupției și promovarea ,,toleranței zero" față de corupție, precum și fortificarea sistemului național de integritate prin elaborarea unor rapoarte alternative de monitorizare și evaluare a SNIA;
 • Sporirea nivelului de raportare a corupției de către cetățeni prin instrumente eficiente, demonstrând astfel un angajament civic mai puternic;
 • Dezvoltarea capacităților Oficiului Avocatului Poporului în vederea asigurării unei protecții efective a avertizorilor de integritate.

Rezultate scontate:

 • Monitorizarea și evaluarea eficientă și participativă a implementării SNIA 2017-2020 asigurată;
 • Capacitățile autorităților anticorupție de a implementa și a îmbunătăți instrumentele de integritate fortificate;
 • Mecanisme puternice de integritate instituțională la nivel sectorial și local stabilite;
 • Standarde de integritate în sectorul privat acceptate de către principalii actori din domeniu;
 • Implicarea civică sporită în monitorizarea eficientă și obiectivă a sistemului de integritate.

Realizări:

 • Cel de-al doilea Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) a oferit date comparative privind indicatorii de impact stipulați în SNIA pentru a informa asupra progresului în implementarea Strategiei;
 • Au fost fortificate capacitățile de monitorizare, evaluare și raportare a SNIA a 129 funcționari responsabili pentru implementarea SNIA din 79 de instituții publice și 30 de raioane;
 • A fost elaborat Ghidul metodologic privind implementarea managementului riscurilor de corupție în cadrul entităților publice;
 • Campania de promovare a standardelor de integritate în sectorul privat „Eu nu mi-am cumpărat succesul" a informat aproximativ 300.000 persoane;
 • 27 organizații non-guvernamentale și-au fortificat capacitățile în domeniul monitorizării și evaluării politicilor anticorupție și, în rezultat, au elaborat rapoarte alternative de monitorizare a implementării Planurilor de acțiuni anticorupție în 5 sectoare și 10 raioane;
 • Campania de prevenire a corupției și promovare a integrității cu implicarea ofițerilor CNA, voluntarilor anticorupție și a personalităților publice a informat cca 1.000.000 bărbați și femei, tinere și tineri din întreaga țară.
Ani Buget Cheltuieli
Norvegia
2019 846.938 USD 846.938 USD
2020 708.439 USD  
2021 464.139 USD  
Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD