Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (V)

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2021
Buget: 10.694.000 USD
Acoperire: Malul drept și malul stâng al râului Nistru, Republica Moldova
Beneficiari: Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Biroul de Reintegrare, autoritățile locale, asociații de afaceri, Camerele de Comerț şi Industrie, organizații comunitare, specialiști în domeniul statisticii, ONG-urile internaționale, naționale și locale care activează în comunitățile de pe ambele maluri
Document de proiect: Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (V)
Alte documente: Proiecte implementate în cadrul Programului Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Cea de-a V-a etapă a Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților comune în patru domenii: 1) Dezvoltarea afacerilor și a antreprenorialului 2) Dezvoltarea comunităților și colaborarea ONG-urilor în cadrul platformelor tematice, 3) Conservarea patrimoniului cultural și istoric, 4) Elaborarea conținutului media local.

Obiective:

 • Dezvoltarea socială și economică a ambelor maluri ale râului Nistru prin asigurarea accesului echitabil la oportunitățile oferite de Acordul de Asociere (AA) și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), dar și la apropierea comunităților de pe ambele maluri;
 • Eliminarea discrepanțelor dintre regiunea transnistreană și celelalte regiuni ale țării prin sprijinirea dezvoltării locale și a ONG-urilor;
 • Apropierea sectoarelor prin proiecte pilot (spre exemplu, cultură). Includerea malului stâng al râului Nistru în inițiativele generale de dezvoltare a Moldovei și diminuarea discrepanțelor de dezvoltare între cele două maluri;
 • Sprijinirea activităților media pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a crea produse media comune.

Rezultate scontate:

 • Îmbunătățirea condițiilor de viață pe ambele maluri ale râului Nistru prin sporirea oportunităților economice și crearea locurilor de muncă;
 • Dezvoltarea comunităților prin sporirea capacităților ONG-urilor și a APL-urilor;
 • Dezvoltarea platformele tematice create în etapa precedentă a programului pentru cooperarea ONG-urilor de pe ambele maluri în scopul eliminării disparităților;
 • Susținerea culturii ca sector pilot în scopul dezvoltării și consolidării încrederii;
 • Îmbunătățirea capacităților instituțiilor media de pe ambele maluri pentru a produce în comun conținut atractiv, calitativ și profesionist în scopul dezvoltării social economice a ambelor maluri.

Realizări:

 • Patru platforme de afaceri gestionate de Camerele de Comerț de pe ambele maluri, de Asociațiile producătorilor de fructe, uleiuri eterice și apicultori, cooperează pentru dezvoltarea capacităților membrilor și a infrastructurii sectoriale; 26 de tineri antreprenori din stânga Nistrului au obținut sprijin financiar pentru crearea sau dezvoltarea afacerilor; 3 inițiative inovatoare ale organizațiilor de susținere a antreprenorilor din dreapta și stânga Nistrului vor oferi soluții digitale micilor antreprenori ca și răspuns la provocările pandemiei; 60 de antreprenori vor obține consultanță individuală în afaceri pentru depășirea consecințelor crizei pandemice;
 • 15 organizații ale societății civile au fost sprijinite în implementarea unor activități care vor îmbunătăți și mai mult colaborarea dintre cele două maluri ale Nistrului în domeniile sportului, ocrotirii sănătății, inovării, afacerilor și culturii. În total, 17.000 de persoane vor beneficia de programul de granturi mici. Cinci platforme tematice, create în etapa precedentă a Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” – Educație, Sport, Sănătate, Cultură și Ecologie – asigură în continuare reprezentarea, apărarea și sprijinirea membrilor de pe ambele maluri ale râului. În cadrul platformei Sănătate, programul a procurat și distribuit materiale de protecție și echipamente medicale pentru instituțiile medicale de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și a contribuit la cazarea doctorilor din regiunea transnistreană care lucrează pe malul drept;
 • 16 obiecte de infrastructură, printre acestea: școli, grădinițe, terenuri sportive, centre de sănătate, case sociale și case de cultură, sisteme de iluminare publică și de colectare a deșeurilor au fost modernizate, îmbunătățind astfel, calitatea vieții în localitățile: Sănătăuca, Camenca, Rezina, Rîbnița, Tiraspol, Cioburciu, Corotna, Dnestrovsc, Bălăbănești, Holercani, Cocieri, Speia, Telița, Roșcani, Tîrnauca, Teiul, Mălăiești. Drept rezultat, peste 100 mii de femei și bărbați beneficiază de servicii sociale mai bune;
 • În domeniul renovării patrimoniului cultural-istoric, Cetatea Bender și Circul din Chișinău au beneficiat de expertiză tehnică de înaltă calitate, precum și de servicii de proiectare tehnică. Pregătirile pentru lucrările de conservare și restaurare sunt în curs. Au fost selectate pentru realizarea lucrărilor de reabilitare/conservare a 10 obiective de scară mic[, câte 5 de pe fiecare mal al râului Nistru: biserica creștin-ortodoxă și sinagoga din Rașcov,  turnul vânturilor din Stroiești, moara de apă din Beloci și aula Colegiului de Artă din orașul Bender, pe malul stâng. Pe malul drept: Moldova Film – digitalizarea desenelor animate, muzeul satului din s. Doroțcaia, moara de vânt din Gaidar, cavoul familiei Macri și turnul de apă din Șoldănești;
 • 23 de inițiative ale instituțiilor media și a caselor de producție din dreapta și stânga Nistrului s-au soldat cu co-producția și distribuirea, pe ambele maluri, a unui șir de produse audiovizuale, cum ar fi: poveștile lui Ion Creangă animate în format 2D, filme documentare și artistice, talk-showuri, podcasturi și altele. Datorită expertizei tehnice, oferite de specialiști din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniile: editare video, realizare podcasturi audio și video, management social media, producție TV, etc., a fost îmbunătățită calitatea produselor audiovizuale realizate în cadrul acestor proiecte.
Ani Buget Cheltuieli
Uniunea Europeană
2019 2.290.383 USD 2.290.383 USD
2020 4.958.741 USD 2.467.731 USD
2021 3.444.847 USD  
Icon of SDG 03 Icon of SDG 04 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 11 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD