Suport pentru procesul național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice (Etapa 1)

Statut: Finalizat
Durată: 2013 – 2017
Buget: 1.120.237 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Factorii de decizie și funcționarii publici din ministerele de resort, Guvernul și Cancelaria de Stat, planificatorii la nivel raional și local; ONG-urile și organizațiile comunitare, inclusiv asociațiile de femei și grupuri de inițiativă comunitare; Grupurile vulnerabile, cum ar fi băieți și fete, vârstnici și persoane cu dizabilități; Funcționarii publici și cercetători de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat și instituțiile academice relevante; Beneficiarii indirecți includ populația Republicii Moldova, în prezent 3,56 milioane, din care 51,9% femei, 16,2% copii în vârstă de 0-14 ani, 14,8% vârstnici peste 60 de ani și de 58,3% locuitorii din mediul rural
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Științe, societatea civilă, mass-media
Document de proiect: Suport pentru procesul național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice
Raport final: Suport pentru procesul național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul urmărește să asigure că Republica Moldova are un sistem și capacități de planificare pe termen mediu și lung de adaptare și bugetare, contribuind la reducerea vulnerabilității populației și a sectoarelor cheie la impactul schimbărilor climatice prin sprijinirea Moldovei în procesul de elaborare a Planului Național de Adaptare, contribuind la strategiile și procesele de planificare a dezvoltării existente și pe punerea în aplicare a acțiunilor prioritare de adaptare.

Obiective:

 • Acordarea sprijinului Republicii Moldova în instituirea procesului de elaborare a Planului Național de Adaptare (PNA), bazându-se pe planurile și strategiile de dezvoltare existente și contribuind la a implementarea acțiunilor prioritare de adaptare;
 • Elaborarea cadrului instituțional și de politici pentru procesul de planificare și bugetare pe termen mediu și lung, sensibil la dimensiunea de gen;
 • Fortificarea capacităților instituționale și tehnice pentru elaborarea iterativă a PNA cuprinzător;
 • Implementarea intervențiilor de adaptare în sectoarele prioritare, inclusiv proiectele demonstrative la nivel local și contribuția la replicarea și extinderea lor.

Rezultate scontate:

 • Cadrul instituțional și de politici pentru procesul de planificare și bugetare pe termen mediu și lung a măsurilor de adaptare fortificat;
 • Capacitățile instituționale și tehnice pentru elaborarea iterativă a PNA cuprinzător fortificate;
 • Intervențiile de adaptare în sectoarele prioritare implementate, inclusiv proiectele demonstrative la nivel local în scopul catalizării replicării și extinderii acțiunilor de adaptare.

Realizări:

 • Sprijin acordat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în pregătirea proiectului de hotărâre de Guvern privind stabilirea mecanismului de coordonare trans-sectorială multipartită a schimbărilor climatice, inclusiv a cadrului de monitorizare și verificare privind acțiunile și bugetele pentru climă;
 • Acțiunile de Adaptare la Schimbările Climatice (ASC) au fost integrate în 4 sectoare, ceea ce a dus la elaborarea Strategiei de adaptare la silvicultură, strategiei de adaptare privind sănătatea și a recomandărilor ASC pentru sectoarele transporturilor și energiei;
 • Acțiunile ASC au fost încorporate în Planul de Acțiuni al Strategiei 2020 a RM privind egalitatea de gen;
 • Au fost elaborate acțiuni și recomandări pentru a promova integrarea ASC în procesul de elaborare a bugetului național al Republicii Moldova;
 • Asigurarea integrării ASC în strategiile de dezvoltare socio-economică de nivel raional a fost asigurată în Sîngerei, Fălești, Nisporeni, Călărași, Basarabeasca și Leova;
 • Proiectele-pilot inovatoare de adaptare au fost implementate în 7 raioane ale Moldovei, care acoperă sectoarele energetic, agricol și apă;
 • Managementul datelor și calitatea serviciilor meteorologice și hidrologice ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) au fost îmbunătățite prin cursuri avansate de analiză a evoluției meteorologice, de prognoză și metode actuale, de utilizare a imaginilor operaționale radar și satelit și de utilizare a modelelor numerice, precum și prin pagina web optimizată a SHS;
 • SHS a beneficiat de sprijin extins pentru a deveni membru al rețelei EUMetNet - o platformă online pentru serviciile meteorologice naționale ale Europei, sprijinind capacitatea națională de alertă timpurie.
Ani Buget Cheltuieli
Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Gospodăriei Apelor din Austria
2013 10.455 USD 10.455 USD
2014 171.391 USD 171.391 USD
2015 481.955 USD 481.955 USD
2016 323.240 USD 323.240 USD
2017 133.196 USD 133.852 USD
Icon of SDG 13

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD