Sporirea calității învățământului la distanță în Republica Moldova: proiect-pilot în UTA Găgăuzia

Statut: Activ
Durată: 2020 – 2022
Buget: 200.000 USD
Acoperire: UTA Găgăuzia
Beneficiari: Profesorii, băieții și fetele care învață în cele 47 de școli din UTA Găgăuzia și părinții acestora
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea calității sistemului de învățământ din Republica Moldova prin implementarea unui proiect-pilot în 47 de școli din UTA Găgăuzia. Proiectul-pilot își propune facilitarea unui proces de învățământ eficient prin intermediul invățământului la distanță (e-learning) în UTA Găgăuzia și constă din două componente principale:

 1. Asigurarea cu infrastructura de bază TIC (hardware și software) și conectare la rețeaua Internet, și
 2. Sporirea calității conținutului educațional și a metodelor de predare.

Obiective:

 • Sprijinirea școlilor din regiunea pilot pentru a le spori reziliența și pentru asigurarea continuității procesului educațional în situații de criză, pentru a oferi servicii de educație calitative atât în cazul învățării în clasă, cât și în cazul învățării la distanță;
 • Asigurarea accesului egal la educație pentru toți elevii, în special pentru cei mai vulnerabili, asigurând accesul la echipamente TIC și conectivitate la Internet;
 • Sporirea calității educației prin formarea profesorilor în ceea ce privește selectarea și utilizarea instrumentelor TIC adecvate și adaptarea conținutului și metodelor de predare în funcție de mediul de predare;
 • Creșterea atractivității disciplinelor STEM în rândul elevilor, în special printre fete.

Rezultate scontate:

 • Elevii, inclusiv din grupurile vulnerabile, și profesorii din școlile UTA Găgăuzia, au acces la dispozitive TIC și conexiune la Internet în perioadele academice;
 • Profesorii din cel puțin o disciplină curriculară sunt capabili să evalueze, să selecteze și să utilizeze instrumentele TIC adecvate pentru predarea mixtă și online, adaptând tehnicile de predare în mod corespunzător;
 • Elaborarea materialelor educaționale digitale pentru cel puțin o disciplină curriculară;
 • Selectarea, adaptarea, și utilizarea platformei de management a procesului educațional de cel puțin 40% dintre elevi, profesori, părinți și administrațiile școlare din UTA Găgăuzia;
 • Standardizarea procesului de învățare online și mixtă în toate școlile participante pentru oferirea unei calități comparabilă în baza unor standarde convenite;
 • Școlile și departamentul educație al UTA Găgăuzia au o mai bună înțelegere a oportunităților oferite de datele generate de platformă pentru o mai bună elaborare a politicilor;
 • Selectarea și pilotarea a cel puțin o disciplină STEM curriculară sau extracurriculară pentru testarea abordării mixte și e-learning;
 • Generarea recomandărilor pentru îmbunătățirea curriculumului național și a strategiei de extindere a proiectului pilot prezentat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Ani Buget Cheltuieli
PNUD
2020 5.006 USD
5.406 USD
2021 94.594 USD  
Icon of SDG 04 Icon of SDG 05 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD