Dezvoltarea capacităților de export de pe ambele maluri ale Nistrului

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2022
Buget: 2.069.679 USD
Acoperire: Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană
Beneficiari: Întreprinderi micro, mici și mijlocii, activând în special în sectorul agro-alimentar, servicii, TIC, etc.
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Biroul pentru Reintegrare, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția de Investiții, Camerele de Comerț și Industrie din Chișinău și Tiraspol, asociații de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului, furnizori de servicii pentru afaceri, Programul UE-CBM, Proiectul de competitivitate gestionat de USAID, Proiectul de dezvoltare socială finanțat de UE și gestionat de Fundația Est-Europeană
Document de proiect: Dezvoltarea capacităților de export de pe ambele maluri ale Nistrului
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade) facilitează cooperarea trans-riverană și extinde accesul întreprinderilor din regiunea transnistreană (în special întreprinderile micro, mici și medii - ÎMMM) la mecanismele de promovare a exporturilor disponibile pe malul drept. Proiectul oferă asistență personalizată și dezvoltă capacități bazate pe nevoile specifice ale actualilor și viitorilor exportatori, dar și prevede asistență metodologică și practică pentru a stabili legături comerciale pe termen lung și pentru a promova exporturile. În cadrul acestei inițiative, companiile existente și start-up-urile lansate vor fi sprijinite pentru a crea noi locuri de muncă, pentru femei și grupuri vulnerabile.

Aceste obiective vor fi atinse prin susținerea schimbului trans-riveran de cunoștințe și experiență, dar și prin înțelegerea oportunităților oferite de ALSAC (Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător) companiilor din regiunea transnistreană. De asemenea, companiile și asociațiile beneficiare vor învăța din experiența de succes a companiilor din Europa Centrală și de Est. Principalele eforturi vor fi dedicate relansării sectorului ÎMMM-urilor care este subdezvoltat în regiunea transnistreană.

Obiective:

De a asigura ca bărbații și femeile de pe ambele maluri ale râului Nistru să dispună de condiții și mijloace de trai mai bune, datorită unei cooperări trans-riverane îmbunătățite pentru a accesa oportunitățile oferite de aranjamentele Moldovei privind comerțul extern, contribuind la edificarea unui mediu de încredere și de cooperare:

 • Susținerea schimbului trans-riveran de informații, cunoștințe și experiență, precum  și creșterea nivelului de conștientizare privind oportunitățile oferite de ALSAC în regiune;
 • Dezvoltarea capacităților de export ale companiilor ale companiilor de pe ambele maluri ale râului Nistru și diversificarea exporturilor prin susținerea afacerilor emergente;
 • Promovarea extinderii sectorului ÎMMM din regiunea transnistreană prin susținerea companiilor noi sau celor emergente, în special, celor conduse de femei, cu impact asupra celor mai vulnerabili.

Rezultate scontate:

 • Nivel sporit de conștientizare în rândul companiilor și asociațiilor de afaceri din regiunea transnistreană  privind oportunitățile oferite de ALSAC, precum și despre pașii tehnici necesari de întreprins pentru a accesa piețele UE;
 • Capacități îmbunătățite ale asociațiilor de afaceri de pe ambele maluri (cel puțin 5 de pe malul stâng al Nistrului) de a promova, susține și coopera cu privire la interesele comunităților business de peste râu;
 • Peste 60 de companii din regiunea transnistreană primesc consultanță/suport pentru certificare din partea instituțiilor/rețelelor de servicii de dezvoltare a afacerilor de peste râu pentru a-și promova exporturile, rezultând în cel puțin 40 de parteneriate sau contracte semnate;
 • Peste 160 de locuri de muncă create pe ambele maluri drept rezultat al suportului oferit;
 • Cel puțin 4 facilități de prelucrare susținute, permițând cooperarea ÎMMM în promovarea comună a exporturilor, în special în zonele rurale;
 • Cel puțin 10 companii își îmbunătățesc competitivitatea datorită echipamentului oferit;
 • Cel puțin 2 parteneriate stabilite cu rețele de comerț cu amănuntul de peste hotare;
 • 20 startup-uri inițiate/companii noi accelerate, cel puțin 60% fiind conduse de femei.

Realizări:

 • Peste 500 de reprezentanți ai 130 de companii și asociații de afaceri și-au sporit nivelul de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de ALSAC și etapele tehnice necesare pentru accesarea piețelor UE;
 • 3 parteneriate au fost create între asociațiile de afaceri de pe ambele maluri în vederea promovării intereselor lor, acordarea serviciilor de dezvoltare și susținere a companiilor în vederea depășirii efectelor negative provocate de  criza pandemică;
 • 6 asociații de afaceri și-au îmbunătățit cunoștințele și capacitățile de promovare a produselor pe piețele din străinătate, cu un impact direct asupra volumului exporturilor;
 • 5 rețele de comerț cu amănuntul de pe malul drept s-au familiarizat cu capacitățile producătorilor de pe malul stâng și calitatea produselor lor, stabilind astfel noi contacte și parteneriate pe termen lung, cu impact asupra comerțului de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • 16 de start-up-uri au fost inițiate și 5 companii tinere au fost dezvoltate, dintre care 14 companii conduse de femei, ca urmare a asistenței oferite în cadrul proiectului;
 • 17 locuri de muncă au fost create, dintre care 12 pentru femei și peste 1000 de locuri de muncă au fost menținute pe ambele maluri ale Nistrului, ca urmare a asistenței oferite de proiect;
 • Cel puțin 21 de companii și-au îmbunătățit competitivitatea datorită echipamentului oferit în cadrul proiectului;
 • 26 companii, dintre care 14 fiind de pe malul stâng al Nistrului, au beneficiat de asistență pentru îmbunătățirea capacităților lor de export, cum ar fi dezvoltarea identității, vânzări on-line, certificare, marketing și vânzări. Acum, întreprinderile beneficiare accesează noi piețe, extinzându-și tranzacțiile în străinătate. Ca urmare, cel puțin 2 parteneriate vor fi stabilite cu rețele de comerț cu amănuntul de peste hotare.
Ani Buget Cheltuieli
Suedia
2019 280.592 USD 269.149 USD
2020 662.298 USD 664.975 USD
2021 889.489 USD  
2022 237.300 USD  
Icon of SDG 01 Icon of SDG 05 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD