Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2020
Buget: 530.000 USD
Acoperire: Unitatea Teritorial Autonomă Gagauzia, Republica Moldova
Beneficiari: Supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, autoritățile publice locale, societatea civilă
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Partneri: APL, ONG-uri specializate, profesioniști din sectorul medical, social și justiție, femei și bărbați din Chirsova
Document de proiect: Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Republica Moldova a adoptat o serie de documente pentru combaterea violenței împotriva femeilor, care necesită investiții în serviciile sociale, psihologice, juridice, educaționale și economice pentru femei și fete. Cu toate acestea, în pofida voinței politice, sunt puține capacități la nivel național și, în special, la nivel local, pentru a combate violența împotriva femeilor. Scopul acestei inițiative propuse în regim pilot este, pe de o parte de a contribui la implementarea la nivel local a Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023, prin elaborarea, implementarea și evaluarea unui Plan de Acțiuni la nivel local pentru combaterea violenței împotriva femeilor, într-o comunitate multietnică selectată (satul Chirsova). Un alt scop al acestui proiect este utilizarea lecțiilor învățate și rezultatelor inițiativei propuse în regim pilot, prin oferirea de recomandări de politici îmbunătățite factorilor de decizie. La fel, proiectul va consolida abilitățile și cunoștințele partenerilor, le va oferi instrumente noi atât la nivel local, național și internațional, în vederea reducerii violenței în bază de gen.

Obiective:

 • Acordarea susținerii în vederea elaborării, într-o manieră participativă, a unui plan de acțiuni, la nivel local, în domeniul violenței în bază de gen, cu scopul prevenirii și oferirii unui răspuns prompt și aliniat la politicile naționale din Republica Moldova;
 • Acordarea susținerii în vederea dezvoltării rețelei de referire sectoriale în UTA Găgăuzia, precum și instruirea echipelor multidisciplinare locale privind  procedurile standard de operare și rolurile fiecărui responsabil, asigurând o coordonare și o abordare comună;
 • Implementarea, evaluarea și estimarea costurilor mecanismelor de referire și a planului de acțiuni pentru a susține replicarea și extinderea acestora;
 • Consolidarea capacității instituțiilor locale prestatoare de servicii de a pune în aplicare  servicii pentru victimele violenței în bază de gen: consolidarea sistemelor de prestare a serviciilor din domeniul sănătății, consilierii juridice și psihologice;
 • Sensibilizarea publicului pentru a susține prevenirea și raportarea cazurilor de violență în bază de gen.

Rezultate scontate:

Componenta 1: Pilotarea adaptării la nivel local a Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023 în comunitatea Chirsova, UTA Găgăuzia

 • Responsabilii locali sunt instruiți și dețin capacități sporite în domeniul standardelor naționale cu privire la combaterea violenței în bază de gen, în vederea elaborării și implementării unui plan local de acțiuni;
 • Mecanismele sectoriale de referire, la fel și procedurile standard, sunt dezvoltate și implementate;
 • Atât planul local, cât și mecanismele de referire sunt evaluate, implementate și estimate financiar;
 • Cel puțin 200 femei din comunitatea-pilot au acces la serviciile create și la suport din partea unor specialiști instruiți;
 • Sensibilizarea liderilor de opinie și factorilor de decizie, precum și a întregii societăți pe subiectul violenței împotriva femeilor și fetelor - cel puțin 3.000 de persoane vor fi implicate în campania de informare;
 • Un serviciu social rezidențial oferă asistență victimelor violenței în bază de gen;
 • Cel puțin 3 membri ai echipei și 3 specialiști din cadrul instituțiilor locale sunt instruiți să acorde servicii pentru victimele violenței în bază de gen.

Componenta 2: Advocacy pentru implementarea politicilor și legislației în domeniul violenței în bază de gen în Moldova

 • Sistemul de asistență juridică de stat este consolidat în vederea acordării unui sprijin legal și în timp util victimelor.

Realizări:

 • Echipa multidisciplinară privind combaterea violenței în bază de gen, cu descrierea posturilor și regulamente aprobate, instituționalizată;
 • Raportul de analiză situațională, bazat pe rezultatele cercetărilor sociologice, care conține propuneri privind intervențiile și legăturile dintre ODD-uri și țintele locale, elaborat;
 • Plan de acțiuni locale pentru combaterea violenței în bază de gen, elaborat și implementat de Primăria Chirsova în comun cu membrii comunității și cu sprijinul proiectului;
 • În UTA Găgăuzia a fost finalizată renovarea și a început funcționarea primului centru regional de asistență a supraviețuitoarelor violenței în bază de gen. Peste 200 de persoane au contribuit cu 3970 USD la o campanie de colectare de fonduri pentru renovarea centrului;
 • O amplă campanie de comunicare despre consecințele violenței desfășurată la Chirsova și în alte localități din UTA Găgăuzia;
 • În cadrul componentei de abilitare economică, în prima jumătate a anului 2020, nouă femei și un bărbat din satul Chirsova, UTA Găgăuzia, au obținut granturi pentru a-și începe propria afacere. Valoarea totală a granturilor a fost de 12.000 USD. Ca urmare a implementării planurilor de afaceri, au fost create 16 noi locuri de muncă.
 • În contextul pandemiei de COVID 19, proiectul a realocat suma de 3.000 USD pentru achiziționarea echipamentului necesar pentru Centrul medical Chirsova. Au fost cumpărate măști și îmbrăcăminte de protecție personală, viziere, mănuși și dezinfectanți. Astfel, a crescut capacitatea instituției medicale de a face față efectelor pandemiei, făcând posibilă monitorizarea eficientă a cazurilor de violență în perioada pandemică.
Ani Buget Cheltuieli
Republica Coreea UTA Găgăuzia
2018 64.111 USD   64.111 USD
2019 202.780 USD 85.000 USD 287.780 USD
2020 102.703 USD   102.703 USD
2021 160.406 USD
   
Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD