Suport pentru reforma sectorului de securitate în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2023
Buget: 2.642.412 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Ministerul Apărării al Republicii Moldova (inclusiv Spitalul Clinic Militar Central, Centrul Consultativ Diagnostic)
Domeniu de intervenţie: Guvernare efectivă
Parteneri: Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Spitalul Clinic Militar Central, Centrul Consultativ Diagnostic
Document de proiect: Suport pentru reforma sectorului de securitate în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Reforma sectorului de securitate (RSS) are drept scop crearea unui mediu sigur pentru dezvoltarea continuă, reducerea sărăciei, buna guvernare și statul de drept. Aceasta se bazează pe capacitatea statului de a atenua vulnerabilitățile poporului său prin dezvoltare și de a folosi o serie de instrumente politice pentru a preveni sau a aborda amenințările la adresa securității care afectează bunăstarea societății. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite consideră că RSS este „critică pentru consolidarea păcii și stabilității, promovarea reducerii sărăciei, supremația legii și a bunei guvernări, extinderea autorității statale legitime și împiedicarea statelor să recidiveze conflictele”.

Proiectul este în concordanță cu prioritățile Programului de Țară al PNUD Moldova 2018-2022: să sprijine agenda de reforme a țării, care include în ansamblu administrația publică și reformele sectoriale, să sporească integritatea instituțională și transparența prin mobilizarea TIC și a inovării, instruirea și digitizarea proceselor de afaceri și oferirea instrumentelor inovatoare pentru colectarea și prelucrarea datelor dezagregate care vor facilita elaborarea politicilor.

Obiective:

 • Contribuirea la implementarea eficientă a reformelor sectorului de securitate și apărare ca mijloc de asigurare a securității bărbaților și femeilor în Republica Moldova, care să conducă în final la dezvoltarea durabilă a țării;
 • Dezvoltarea capacităților care să răspundă contextului strategic prin construirea de instituții militare eficiente care să corespundă cerințelor legitime ale unei societăți democratice și care respectă principiile responsabilității și bunei guvernări;
 • Asigurarea unei compoziții reprezentative în instituții în ceea ce privește genul, etnia și alți factori; instituțiile sunt instruite și echipate pentru a se potrivi mediului strategic (care poate include și contribuirea la organizațiile regionale de securitate și de menținere a păcii);
 • Susținerea instituțiilor militare în asigurarea respectării dreptului internațional, contribuind astfel la obiectivele naționale și internaționale ale păcii și securității.

Rezultate scontate:  

 • Ministerul Apărării are capacitatea de a lua decizii militare și de protecție civilă bazate pe dovezi și de a reacționa rapid la orice nevoie de apărare militară sau de protecție civilă folosind soluții IT de înaltă performanță, capabile să colecteze, să stocheze, să conserve, să actualizeze și să prelucreze datele privind mobilizarea resurselor;
 • Crearea unui mediu care să permită funcționarea efectivă a forțelor de apărare create prin dotarea cu echipament modern și infrastructură fizică reabilitată;
 • Sectorul de securitate reflectă mai bine societatea prin implementarea politicilor și practicilor sensibile la gen și atinge o balanță de gen mai bună a personalului civil și militar.

Realizări: 

 • Ministerul Apărării, Spitalul Clinic Militar Central și Centrul de Medicină Preventivă - dotate cu echipament modern și infrastructură dezvoltată, folosind abordarea de cel mai bun raport preț/ valoare;
 • Creșterea capacităților umane individuale și instituționale a Ministerului Apărării privind integrarea dimensiunii de gen în politici, practici și activitatea cotidiană prin pilotarea metodologiei Distincției Egalității de Gen în instituțiile publice, care contribuie la implementarea Planului Național de Acțiuni privind Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021;
 • Dezvoltarea capacității în domeniul dimensiunii de gen a 151 de manageri de nivel mediu și superior, psihologi și specialiști în comunicare publică și sprijinirea experților în elaborarea politicilor interne, care să răspundă dimensiunii de gen, oferite pentru a asigura implementarea progresivă a Planului Național de Acțiuni privind Rezoluția 1325;
 • Suport acordat pentru lansarea în 2021 a campaniei ample de informare privind abordarea de „toleranță zero” la discriminare bazată pe gen, hărțuire sexuală, abuz sexual.
Ani Buget Cheltuieli
PNUD Guvernul RM (Ministerul Apărării)
2018 25.000 USD 1.099.526 USD 1.093.979 USD
2019 20.000 USD 638.119 USD 557.889 USD
2020 25.000 USD 541.494 USD 526.348 USD
2021 10.000 USD
283.273 USD  
Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD