Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Dnestrovsc

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2022
Buget: 653.452 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Guvernul Republicii Moldova
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Mediului
Document de proiect: Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Dnestrovsk
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Ca urmare a funcționării îndelungate a Complexului Hidroenergetic (CHE), fluviul Nistru resimte anumite impacte de mediu. Aceste impacte se referă în special la efectul pulsatoriu, alterarea cursului și modificarea temperaturii apei, fluctuațiile de nivel ale apei, micșorarea drastică a mișcării pietrișului și sedimentelor etc.

În prezent, Acordul de funcționare a CHE se află la etapa de elaborare și negociere dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei. Acesta are drept scop oferirea unei baze juridice pentru funcționarea CHE, extinderea sa ulterioară, precum și stabilirea responsabilităților ambelor părți în termeni de asigurare a securității funcționării CHE, drepturile părților semnatare, utilizarea proprietăților, arenda pământului, etc. Pentru a reflecta în acest Acord preocupările legate protecția fluviului Nistru, este necesară elaborarea unui studiu cuprinzător, care va include un spectru larg de probleme privind impactul funcționării CHE, precum și oferirea asistenței necesare Guvernului Moldova pentru o mai bună înțelegere a acestor impacte.

Obiective:

 • Asigurarea faptului că Guvernul Republicii Moldova este pregătit pentru negocierea Acordului de funcționare a CHE Nistru;
 • Prezentarea publicului larg a informației argumentate științific privind impactul curent și potențial al funcționării CHE Nistru.

Rezultate scontate:

 • Studiu detaliat elaborat privind impactul ecologic și socio-economic, curent și potențial, pe teritoriul Republicii Moldova, al funcționării Complexului Hidroenergetic pe râul Nistru;
 • Capacitățile echipei de negociatori (bărbați și femei) a Republicii Moldova consolidate;
 • Informația argumentată științific privind impactul curent și potențial al funcționării CHE Nistru, prezentată publicului larg.

Realizări:

 • Suport constant în îmbunătățirea capacităților de negocieri oferit Guvernului Moldovei în negocierile privind funcționarea CHE Nistrean prin organizarea a patru ateliere dedicate diplomației apelor;
 • Vizită în teren efectuată în punctele critice de impact pentru colectarea probelor legate de calitatea apei și zonelor ripariene de impact a biodiversității care vor fi incluse în studiul de impact;
 • O campanie online de conștientizare a problemelor Nistrului a fost desfășurată cu ocazia Zilei Nistrului;
 • Finalizarea procesului de colectare a datelor și sistematizarea acestora în cadrul sub-studiilor;
 • Vizită de documentare și preluare a bunelor practici de exploatare a hidrocentralelor în context transfrontalier, precum și în gestionarea apelor în baza bazinelor hidrografice (Imatra – Helsinki, Finlanda);
 • Organizarea atelierului de lucru dedicat tehnicilor de negociere pentru membrii Comisiei Nistrene și echipei de negociatori a Acordul de funcționare a CHE Nistrean;
 • Elaborarea proiectului unui nou Acord între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind funcționarea Complexului Hidroenergetic Nistrean.
Ani Buget Cheltuieli
Suedia
2018 38.148 USD 14.827 USD
2019 451.461 USD 301.542 USD
2020 185.199 USD 90.201 USD
2021 246.882 USD
 
Icon of SDG 06 Icon of SDG 14

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD