Orașe verzi durabile pentru Moldova

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2022
Buget: 2.838.140 USD
Acoperire: Chișinău
Beneficiari: Primăria municipiului Chișinău
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Primăria mun. Chișinău, Agenția pentru Eficiență Energetică, companiile licențiate din domeniul designului urban, Universitatea Tehnică din Moldova, Agenția de Guvernare Electronică, instituțiile financiare internaționale
Document de proiect: Orașe verzi durabile pentru Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Fiind încă cea mai puțin urbanizată țară europeană cu peste 55% din populație locuind în zona rurală (conform datelor din 2014), în Republica Moldova situația se schimbă rapid, cu o reducere prevăzută a cotei populației rurale până la 50% până în 2030 și 40% până în 2050. Influxul de noi rezidenți se resimte mai cu seamă în Chișinău, nu doar din partea zonelor rurale, dar și din alte orașe din țară. Până în 2030, Chișinău urmează să găzduiască peste 50% din toată populația urbană din Moldova, inducând și mai multă presiune asupra infrastructurii și serviciilor din oraș, creând în același timp și provocări considerabile de ordin social și de mediu. Astfel, urbanizarea și procesul de migrație din mediul rural în cel -urban a câștigat din ce în ce mai multă atenție și este considerată una din prioritățile-cheie de dezvoltare națională.

Obiectivul proiectului este de a cataliza investițiile în dezvoltarea urbană cu emisii reduse de carbon, pe baza unei abordări integrate de planificare urbană, prin încurajarea inovațiilor, a planificării participative și a parteneriatelor cu sectorul public și privat.

Proiectul va sprijini proiectarea, lansarea și înființarea Green City Lab pentru a deveni prima platformă de management al cunoștințelor și de comunicare, un intermediar al finanțelor și o sursă de inovații și expertiză pentru a cataliza dezvoltarea durabilă a orașelor cu emisii reduse de carbon și misiunea de a transforma Chișinăul și alte centre urbane în Moldova în orașe europene moderne verzi și inteligente, cu o îmbunătățire a calității vieții pentru cetățenii acestora, demonstrând în același timp oportunități pentru o creștere economică durabilă.

Obiective:

 • Catalizarea investițiilor în dezvoltarea urbană ecologică cu emisii redusede carbon printr-o abordare urbanistică integrată;
 • Încurajarea inovației, planificării participative și parteneriatelor cu o varietate de entități din sectorul public și privat.

Rezultate scontate:

 • Green City Lab (GCL), complet operațional și durabil, recunoscut de părțile interesate ca fiind liderul platformei de inovare, gestionare a cunoștințelor și de rețea și o sursă de expertiză pentru catalizarea dezvoltării durabile a orașelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Republica Moldova;
 • Proiecte pilot/demonstrative finalizate cu succes, facilitate de GCL, cu monitorizarea, raportarea și verificarea rezultatelor acestora: planificarea mobilității urbane integrate și participative; eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și utilizarea energiei regenerabile; mobilitatea cu emisii reduse de carbon; gestionarea eficientă a deșeurilor;
 • Managementul cunoștințelor pentru a facilita învățarea, extinderea și replicarea rezultatelor proiectului.

Realizări:

 • 25 de bănci creative urbane realizate prin imprimare 3D produse și instalate pe blvd. Mircea cel Bătrân;
 • 5 senzori de măsurare a calității aerului non-stop și în timp real în proces de instalare în 5 sectoare ale Chișinăului;
 • 3 treceri de pietoni în proces de instalare pe blvd. Dacia;
 • Iluminare interioară autonomă a unui bloc de apartamente asigurată prin reutilizarea bateriilor automobilelor electrice ca stocare pentru energia panourilor fotovoltaice;
 • 6 proiecte de inovare ce abordează mobilitatea, gestionarea deșeurilor, poluarea apei și eficiența energetică, în cadrul programului Fast Track Challenge, sunt în curs de implementare;
 • 2 arbori solari care generează energie verde pentru încărcarea gratuită a dispozitivelor electronice sunt instalați în sectoarele Rîșcani și Ciocana;
 • Studiul de oportunitate „Dezvoltarea infrastructurii de încărcătoare pentru automobilele electrice” a fost elaborat;
 • 3 ediții ale maratonului automobilelor electrice organizate;
 • 1 stație de încărcare a vehiculelor electrice instalată la sediul METRO 1, alte două urmează să fie instalate până la sfârșitul anului;
 • 30 stații de încărcare a vehiculelor electrice vor fi instalate până la sfârșitul anului 2020 în cadrul parteneriatului PNUD-Ministerul Economiei și Infrastructurii (co-finanțare 118.414 USD);
 • Platforma civică de raportare a problemelor urbane www.eu.chisinau.md a fost dezvoltată;
 • Website-ul Green City Lab www.greencity.md creat;
 • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Chișinău în proces de elaborare, în baza expertizei internaționale oferite în cadrul Parteneriatului Ceh-PNUD pentru ODD-uri (finanțare în valoare de 99.055 USD);
 • Ghidul de design al străzilor urbane elaborat;
 • Planul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii de Biciclete pentru Chișinău elaborat;
 • Un studiu de oportunitate pentru transformarea deșeurilor de biomasă în energie elaborat;
 • Ghid privind proiectarea eco pentru clădiri în curs de elaborare;
 • Cooperarea cu MiLab în cadrul proiectului „Utilizarea experimentelor comportamentale pentru a responsabiliza consumul de energie electrică la Universitatea Tehnică din Moldova”, cu scopul de replicare în sectorul rezidențial este în curs de desfășurare;
 • Planul de Acțiuni privind Energia Durabilă și Climă pentru municipiul Chișinău în curs de implementare;
 • Stabilirea benzilor dedicate pentru transportul public în curs de proiectare;
 • Cadrul instituțional și modelul de afaceri pentru GCL ca o entitate independentă, durabilă și independent elaborate.
Ani Buget Chetuieli
GEF (Facilitatea Globală de Mediu) PNUD Guvernul Republicii Moldova
2018 194.826 USD 420 USD   195.246 USD
2019 404.380 USD 5.046 USD   409.426 USD
2020 965.362 USD 32.184 USD 118.414 USD  
2021 710.920 USD 5.175 USD
   
2022 364.238 USD 37.175 USD    
Icon of SDG 07 Icon of SDG 09 Icon of SDG 11 Icon of SDG 13

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD