Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2)

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2022
Buget: 6.607.520 USD
Acoperire: Nivel național
Beneficiari: Autorităţile publice naționale și locale, migranții, membrii comunității, inclusiv femeile, copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități și minoritățile din 35 de sate şi oraşe din regiunea Nord, Centru și Sud, inclusiv Găgăuzia; precum și migranții, inclusiv cei reîntorși care apelează la serviciile oferite de cele 35 Direcții Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă, sectorul privat și comunitatea locală, inclusiv migranţii originari din localitățile partenere, Organizația Internațională pentru Migrațiune, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

La nivel global, PNUD contribuie strategic la maximizarea beneficiilor pentru dezvoltare ale mobilității umane, precum și la atenuarea oricăror consecințe negative. PNUD cooperează cu statele partenere pentru a conecta intervențiile pe termen scurt privind impactul emigrației la soluțiile pe termen lung privind dezvoltarea durabilă.

Republica Moldova înregistrează un nivel înalt de emigrare, cu un impact semnificativ la nivel local și național. Deși emigrarea din Republica Moldova, la scară mai mare, a început abia în anii 2000, intențiile diasporei de a susține și reinvesti în țara lor de origine au fost mereu consistente. Proiectul „Migrație și Dezvoltare Locală”, implementat de PNUD Moldova, face parte din intervenția multi-anuală a Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”.

Obiective:

 • Muncitorii migranți potențiali, actuali și reveniți în Republica Moldova beneficiază de servicii complexe de sprijin în vederea angajării în câmpul muncii. În acest scop, autoritățile naționale și locale vor fi pe deplin echipate pentru a răspunde necesităților tuturor categoriilor de migranți la fiecare etapă a migrației (pre-, migrare, post-);
 • Membrii comunității, inclusiv migranții, sunt implicați în mod semnificativ în procesul de dezvoltare locală. În acest sens, activitățile sunt concentrate pe cooperarea îndeaproape cu autoritățile publice, alți actori locali și migranți pentru implementarea eficientă a inițiativelor de dezvoltare locală care vizează îmbunătățirea serviciilor locale și oferirea de oportunități generatoare de venituri la nivel local.

Rezultate scontate:

 • Cadrul național de politici, coordonare, reglementare și instituțional în domeniul migrației forței de muncă este actualizat, în vederea gestionării mai eficiente a migrației forței de muncă;
 • Prestatorii de servicii de ocupare a forței de muncă dispun de abilitățile, cunoștințele, atitudinea și instruirea necesară pentru asigurarea serviciilor de calitate pentru muncitorii migranți;
 • Toți actorii locali implicați (administrațiile publice locale, asociațiile de băștinași) dispun de abilități, cunoștințe și instrumente necesare pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare locală menite să îmbunătățească serviciile locale și să ofere oportunități generatoare de venituri la nivel local;
 • Experiența implicării migranților în dezvoltarea a 35 de comunități este bine documentată și valorificată pentru o replicare ușoară.

Realizări:

 • Un cadru legislativ mai coerent bazat pe date în domeniul migrației forței de muncă a fost elaborat în mod participativ și facilitează o migrație mai sigură;
 • Profilul migranților din Republica Moldova stabiliți în șase țări de destinație a fost definit, pentru a facilita procesul de elaborare a politicilor și luare a deciziilor;
 • Mecanismul de recunoaștere a competențelor informale și non-formale a fost pilotat cu succes și este pregătit metodologic pentru extindere;
 • Oficiul teritorial din Chișinău al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost modernizat, utilizând tehnici centrate pe utilizator și oferind servicii de ocupare a forței de muncă îmbunătățite;
 • Asociațiile de băștinași din 93 de localități implementează proiecte comunitare în parteneriat cu autoritățile locale și cu participarea activă a diasporei;
 • 25 de proiecte locale, implementate de asociațiile de băștinași în parteneriat cu autoritățile locale și sectorul privat (valoare totală de 4,8 milioane USD, din care 69% sunt contribuții locale și din diasporă);
 • Programul guvernamental „Diaspora Acasă Reușește” (DAR 1 + 3) a fost lansat ca rezultat al parteneriatului de succes stabilit cu Biroul Relații cu Diaspora.
Ani
Buget Cheltuieli
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
2019 1.451.985 USD 1.307.040 USD
2020 2.561.155 USD 2.481.558 USD
2021 1.555.829 USD  
2022 1.038.550 USD  
Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD