Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2)

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2022
Buget: 6.400.000 USD
Acoperire: Nivel național
Beneficiari: Autorităţile publice naționale și locale, migranții, membrii comunității, inclusiv femeile, copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități și minoritățile din 35 de sate şi oraşe din regiunea Nord, Centru și Sud, inclusiv Găgăuzia; precum și migranții, inclusiv cei reîntorși care apelează la serviciile oferite de cele 35 Direcții Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, OIM, CALM, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” a apărut în rezultatul necesității de a aborda eficient problemele legate de migrație, împreună cu crearea unui mediu propice pentru afaceri, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii. Toate acestea, de asemenea, sunt enumerate ca principalele priorități ale Guvernului pentru următorii patru ani. În conformitate cu aceste priorități, inițiativa propusă urmărește să sprijine în continuare procesele de dezvoltare ale țării, valorificând, de asemenea, cele mai bune practici și lecțiile învățate în acest domeniu. În acest context, proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” are ca și obiectiv principal maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării socio-economice printr-un cadru instituțional îmbunătățit și diasporă implicată.

Obiective:

  • Muncitorii migranți potențiali, actuali și reveniți în Republica Moldova beneficiază de servicii complexe de sprijin în vederea angajării în câmpul muncii. În acest scop, autoritățile naționale și locale vor fi pe deplin echipate pentru a răspunde necesităților tuturor categoriilor de migranți la fiecare etapă a migrației (pre-, migrare, post-);
  • Membrii comunității, inclusiv migranții, sunt implicați în mod semnificativ în procesul de dezvoltare locală. În acest sens, activitățile sunt concentrate pe cooperarea îndeaproape cu autoritățile publice, alți actori locali și migranți pentru implementarea eficientă a inițiativelor de dezvoltare locală care vizează îmbunătățirea serviciilor locale și oferirea de oportunități generatoare de venituri la nivel local.

Rezultate scontate:

  • Cadrul național de politici, coordonare, reglementare și instituțional în domeniul migrației forței de muncă este actualizat, în vederea gestionării mai eficiente a migrației forței de muncă;
  • Prestatorii de servicii de ocupare a forței de muncă dispun de abilitățile, cunoștințele, atitudinea și instruirea necesară pentru asigurarea serviciilor de calitate pentru muncitorii migranți;
  • Toți actorii locali implicați (administrațiile publice locale, asociațiile de băștinași) dispun de abilități, cunoștințe și instrumente necesare pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare locală menite să îmbunătățească serviciile locale și să ofere oportunități generatoare de venituri la nivel local;
  • Experiența implicării migranților în dezvoltarea a 35 de comunități este bine documentată și valorificată pentru o replicare ușoară.
Ani
Buget
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
2015 1.351.985 USD
2016 1.996.621 USD
2017 1.847.702 USD
2018 1.203.692 USD
Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD