Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2)

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2022
Buget: 6.400.000 USD
Acoperire: Nivel național
Beneficiari: Autorităţile publice naționale și locale, migranții, membrii comunității, inclusiv femeile, copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități și minoritățile din 35 de sate şi oraşe din regiunea Nord, Centru și Sud, inclusiv Găgăuzia; precum și migranții, inclusiv cei reîntorși care apelează la serviciile oferite de cele 35 Direcții Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă, sectorul privat și comunitatea locală, inclusiv migranţii originari din localitățile partenere, Organizația Internațională pentru Migrațiune, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” a apărut în rezultatul necesității de a aborda eficient problemele legate de migrație, împreună cu crearea unui mediu propice pentru afaceri, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii. Toate acestea, de asemenea, sunt enumerate ca principalele priorități ale Guvernului pentru următorii patru ani. În conformitate cu aceste priorități, inițiativa propusă urmărește să sprijine în continuare procesele de dezvoltare ale țării, valorificând, de asemenea, cele mai bune practici și lecțiile învățate în acest domeniu. În acest context, proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” are ca și obiectiv principal maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării socio-economice printr-un cadru instituțional îmbunătățit și diasporă implicată.

Obiective:

  • Muncitorii migranți potențiali, actuali și reveniți în Republica Moldova beneficiază de servicii complexe de sprijin în vederea angajării în câmpul muncii. În acest scop, autoritățile naționale și locale vor fi pe deplin echipate pentru a răspunde necesităților tuturor categoriilor de migranți la fiecare etapă a migrației (pre-, migrare, post-);
  • Membrii comunității, inclusiv migranții, sunt implicați în mod semnificativ în procesul de dezvoltare locală. În acest sens, activitățile sunt concentrate pe cooperarea îndeaproape cu autoritățile publice, alți actori locali și migranți pentru implementarea eficientă a inițiativelor de dezvoltare locală care vizează îmbunătățirea serviciilor locale și oferirea de oportunități generatoare de venituri la nivel local.

Rezultate scontate:

  • Cadrul național de politici, coordonare, reglementare și instituțional în domeniul migrației forței de muncă este actualizat, în vederea gestionării mai eficiente a migrației forței de muncă;
  • Prestatorii de servicii de ocupare a forței de muncă dispun de abilitățile, cunoștințele, atitudinea și instruirea necesară pentru asigurarea serviciilor de calitate pentru muncitorii migranți;
  • Toți actorii locali implicați (administrațiile publice locale, asociațiile de băștinași) dispun de abilități, cunoștințe și instrumente necesare pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare locală menite să îmbunătățească serviciile locale și să ofere oportunități generatoare de venituri la nivel local;
  • Experiența implicării migranților în dezvoltarea a 35 de comunități este bine documentată și valorificată pentru o replicare ușoară.

Realizări:

  • Un cadru legislativ mai coerent bazat pe evidențe în domeniul migrației forței de muncă elaborat în mod participativ;
  • Mecanism de recunoaștere a competențelor informale și non-formale pilotat în domeniul construcțiilor, alimentației publice, educației și protecției mediului;
  • Modelul de implicare a migranților în dezvoltarea locală extins și consolidat prin intermediul Asociațiilor de băștinași. În rezultat, 44 de proiecte au fost implementate de Asociațiile de băștinași în parteneriat cu administrațiile locale și participarea activă a diasporei, îmbunătățind condițiile de viață ale peste 77.000 de persoane din localități;
  • Un model nou și inovativ de dezvoltare economică organică a fost elaborat, prin care agenții economici locali au fost mobilizați în parteneriate active cu administrațiile locale și Asociațiile de băștinași pentru intervenții comune de îmbunătățire a mediului de afaceri local în 35 de comunități.
Ani
Buget Cheltuieli
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
2019 1.351.985 USD 1.306.628 USD
2020 1.922.955 USD  
2021 1.966.725 USD  
2022 1.203.692 USD  
Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD