Migrație şi dezvoltare locală (etapa 1)

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2018
Buget: 3.274.000 USD
Acoperire: 38 sate şi oraşe din Republica Moldova
Beneficiari: 300 mii locuitori din 38 localităţi beneficiare care implică circa 40 mii migranţi în dezvoltarea locală
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
Document de proiect:
Raport final: Migrație şi dezvoltare locală (etapa 1) - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova a lansat Proiectul „Integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală” (denumirea prescurtată – „Migraţie şi dezvoltare locală” (MiDL) care presupune abilitarea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă.

Proiectul Migraţie şi dezvoltare locală este parte a unei intervenții multianuale a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în domeniul migrației și dezvoltării (M&D) şi este implementat în perioada 2015 – 2018 în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, autorităţile publice locale, organizaţiile nonguvernamentale locale, sectorul privat, populaţia, inclusiv migranţii originari din comunităţile-ţintă.

În total, 38 de sate şi oraşe de pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt parte ale proiectului.

Obiective:

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” are ca obiectiv principal asistarea comunităților afectate de migrație în vederea îmbunătăţirii serviciilor locale (aprovizionarea cu apă și sanitație, servicii sociale, educație şi sănătate), precum și a accesului la oportunități generatoare de venituri (reîncadrarea în câmpul muncii, susţinerea dezvoltării afacerilor).

Având în vedere contextul specific al dezvoltării locale, situația și necesitățile actuale, proiectul are două obiective principale:

 • Obiectivul 1: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă vor fi abilitate, vor avea capacități și resurse pentru a presta servicii calitative de reîncadrare în câmpul muncii a persoanelor revenite de peste hotare;
 • Obiectivul 2: Autoritățile publice locale vor avea capacități și resurse de a implica membrii comunității, inclusiv migranții, prin promovarea transferului de cunoștințe (know-how) din străinătate în scopul îmbunătățirii serviciilor locale, precum şi prin oferirea de oportunități pentru activități generatoare de venituri.

Rezultate scontate:

 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurile sale teritoriale dispun de cadrul de politici, instituțional şi bugetar necesar pentru prestarea serviciilor de reîncadrare în câmpul muncii;
 • Persoanele responsabile de reintegrare din cadrul Agențiilor Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă dispun de toate instrumentele necesare, de cunoștințe și competențe pentru a oferi sprijin pentru reintegrarea în câmpul muncii a persoanelor revenite;
 • Autoritățile publice locale dispun de cunoștințe, abilități și instrumente necesare pentru a se implica în comun cu membrii comunității, inclusiv migranţii, în proiectarea și prestarea serviciilor publice îmbunătățite (apă și sanitație, servicii de ocrotire a sănătății, educație, sociale) și a inițiativelor generatoare de venituri;
 • Migranții, în comun cu autoritățile publice locale, dispun de capacități, modele și competențe pentru a crea și gestiona mecanisme inovatoare de suport a Asociațiilor de Băștinași (AdB) la nivel de raion/oraș/comunitate pentru transferul de cunoștințe și competențe, îmbunătățirea serviciilor locale și implementarea de activități generatoare de venituri;
 • Populația și publicul-țintă conștientizează potențialul migrației pentru dezvoltarea locală.

Realizări:

 • La nivel de politici - proiectul a sprijinit dezvoltarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă și a matricei de acțiuni pentru perioada 2017-2021, care includ aspecte legate de migrația forței de muncă. Strategia a fost elaborată cu sprijinul PNUD și ILO, într-un mod participativ (acțiunile planificate pentru 2017-2018 sunt realizate în totalitate);
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și oficiile sale teritoriale au un rol central în reintegrarea migranților reveniți. Persoanele responsabile de reintegrare din cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă și direcțiile teritoriale au cunoștințele, abilitățile și instrumentele de bază necesare pentru a oferi sprijin migranților reîntorși;
 • A fost dezvoltat și testat cu succes un model inovativ de implicare a diasporei în dezvoltare locală, bazat de un mecanism de 5 pași (politici bazate pe dovezi, instituții puternice, inovație, transparență și participare);
 • În premieră în Moldova, dar și în regiune, autoritățile publice locale și-au schimbat abordarea și viziunea vizavi de fenomenul migrației. Ei au întreprins eforturi concrete pentru a transforma migrația dintr-o problemă într-o oportunitate la nivel local, prin consultarea și implicarea migranților în calitate de parteneri de dezvoltare;
 • 38 primării din Moldova au implementat cu succes noul model si au creat primele 38 Asociații de Băștinași din țară, iar altele 101 localități au inițiat replicarea acestei experiențe unice și eficiente;
 • A fost demonstrată aplicabilitatea practică a acestui mecanism de integrare a migrației în politicile locale prin consolidarea rolului APL, implicarea migranților în planificarea locală și dezvoltarea locală durabilă prin 55 de proiecte locale comune implementate în localitățile de pe întreg teritoriul țării. Succesul modelului au fost recunoscut de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 725 din 2017 care recomandă replicarea acestuia de autoritățile publice locale de pe întreg teritoriul țării;
 • Proiectul a oferit investiții primare (seed investments) pentru susținerea implementării a 55 de proiecte de dezvoltare în 38 comunități din Moldova;
 • Pentru prima dată în țară s-a produs o mobilizare masivă a investițiilor migranților pentru îmbunătățirea infrastructurii în comunitățile lor de origine din Moldova. Per ansamblu, peste 10.000 de persoane au investit circa 3,5 mln. lei pentru realizarea a 55 proiectele de servicii publice în localitățile lor de origine;
 • Finanțările în formă de investiții primare (seed investments) (în valoare de 1,19 mln. dolari SUA) oferite prin intermediul proiectului, au generat co-finanțări locale în valoare de 1,33 mln. Dolari SUA, atingând un efect de multiplicare financiară de 211%, cu circa 2,52 mln. dolari de investiții totale;
 • Intervențiile susținute de proiect au asigurat accesul la o infrastructură locală îmbunătățită, la servicii publice mai bune și oportunități generatoare de venituri pentru circa 316 mii beneficiari la nivel local (inclusiv femei, copii și grupuri vulnerabile).
Ani
Buget Cheltuieli
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
2015 73.625 USD 73.625 USD
2016 794.925 USD 794.925 USD
2017 1.166.490 USD 1.171.186 USD
2018 1.245.541 USD 1.352.049 USD
Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD