Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 2)

Statut: Activ
Durată: 2017 – 2021
Buget: 122.300 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Ministerul Mediului, care este responsabil, în numele Guvernului, pentru elaborarea şi promovarea politicii de stat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial, Asociația obștească a frigotehniștilor din Republica Moldova, utilizatorii finali (deținători de instalații și echipamente), companii de servicii și importatorii care se ocupă cu refrigerarea şi condiționarea aerului, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu centrul de instruire „TEHNOFRIG", Serviciul Vamal, Inspectoratului Ecologic de Stat, instituții mass-media și ONG-uri
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, care este responsabil, în numele Guvernului, pentru elaborarea şi promovarea politicii de stat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial, Asociația obștească a frigotehniștilor din Republica Moldova, utilizatorii finali (deținători de instalații și echipamente), companii de servicii și importatorii care se ocupă cu refrigerarea şi condiționarea aerului, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu centrul de instruire „TEHNOFRIG", Serviciul Vamal, Inspectoratului Ecologic de Stat, instituții mass-media și ONG-uri
Document de proiect: Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 2)
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul urmărește să sprijine Guvernul Republicii Moldova să-și dezvolte planul național cu acțiuni pe termen mediu și de lungă durată pentru onorarea obligațiilor pe care le-a asumat ca parte semnatară a Protocolului de la Montreal. Proiectul va sprijini Moldova pentru punerea în aplicare a Programului de suprimare eșalonată a hidroclorfluorcarburilor pentru anii 2016 – 2040 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020 (HG nr. 856 din 13 iulie 2016).

Obiective:

 • Sprijin pentru Moldova în implementarea Programului național de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) pentru perioada 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia în 2016-2020, pentru a-și atinge obiectivele de reducere a HCFC până în 2020 – 35% reducere în consumul HCFC de la nivelul de bază;
 • Implementarea de noi tehnologii „prietenoase ozonului” şi suport tehnologic pentru sectorul defrigorific și de condiționare a aerului, prin achiziționarea de echipamente/instrumente și demonstrație a noilor tehnologii (agenți frigorifici naturali) în sectorul comercial.

Rezultate scontate:

 • Cadrul legislativ-normativ și cel instituțional pentru termen mediu și lung în vederea respectării obligațiunilor pe care le are Republica Moldova față de Protocolul de la Montreal consolidat;
 • Planul de acțiuni pentru implementarea în 2016-2020 a Programului național de suprimare eșalonată a hidroclorfluorcarburilor (HCFC) pentru anii 2016-2040 implementat;
 • 35% reducere în utilizarea HCFC de la nivelul de bază către anul 2020 realizat.

Realizări:

 • A fost adoptată Legea privind comisia responsabilă pentru alocarea cotei anuale de import de HCFC (HG nr.589, 21.06.2018);
 • A fost elaborată decizia guvernamentală (proiectul) privind certificarea tehnicienilor din sectorul de aer condiționat și refrigeranți (RAC);
 • Broșura „Bune practici de deservire pentru frigorifici inflamabili: un ghid rapid” - elaborată și diseminată pe scară largă;
 • 45 de ofițeri vamali, 40 de tehnicieni și 24 de inspectori de mediu au fost instruiți cu privire la tehnologiile care nu dăunează ozonul și utilizarea acestora;
 • Pentru consolidarea continuă a sectorului RAC, a fost procurat echipament de bază pentru școlile profesionale (Colegiul tehnologic, Centrul pentru Excelentă în Energie și Electronică) și Centrul de Instruire “TEHNOFRIG” din cadrul Universitășii Tehnice a Moldovei;
 • Demonstrarea tehnologiilor alternative de HCFC în sectorul comercial (agenți frigorifici naturali) a fost realizată cu succes în sectorul comercial.
Ani Buget Cheltuieli
Fondul multilateral pentru punerea în aplicare a Protocolului de la Montreal
2018 104.850 USD 1.869 USD
2019 102.950 USD 97.763 USD
2020 22.636 USD 5.186 USD
2021 17.450 USD
 
Icon of SDG 12 Icon of SDG 13

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD