Consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale

Statut: Activ
Durată: 2017 – 2021
Buget: 3.622.072 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI) și subdiviziunile interne ale acestuia
Domeniu de intervenţie: Guvernare efectivă
Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI) și subdiviziunile interne ale acestuia
Document de proiect: Consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul este conceput pentru a răspunde necesităților MAI privind implementarea reformei sectoriale, în special prin crearea unor sisteme eficiente care să asigure securitatea umană și un răspuns coordonat rapid la situațiile de criză și prin modernizarea instrumentelor, rețelelor și echipamentelor TIC interne, pentru a obține o mai mare eficiență, transparență și responsabilitate. Proiectul este implementat în corespundere cu prioritățile strategice ale Organizației Națiunilor Unite în Moldova și documentele strategice naționale relevante. Femeile și bărbații, în egală măsură, inclusiv persoanele din grupurile vulnerabile, vor fi implicate în implementarea proiectului și vor beneficia de rezultatele lui.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale MAI pentru sporirea securității persoanelor prin gestionarea adecvată a situațiilor de criză;
 • Îmbunătățirea capacităților instituționale și operaționale ale MAI și ale subdiviziunilor sale interne prin asigurarea cu echipament IT modern.

Rezultate scontate:

 • Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică (Centrul de Criză) constituit;
 • Centrul de Instruire pentru salvatori și scafandri reconstruit și curriculumul de instruire elaborat;
 • Serviciul Medical al MAI consolidat prin procurarea cost-eficientă a echipamentului medical modern și de înaltă calitate;
 • Suport pentru consolidarea infrastructurii rețelelor TIC ale Inspectoratelor de Poliție oferit prin evaluarea detaliată a necesităților și elaborarea conceptelor de dezvoltare ale Sistemelor informatice cheie ale MIA;
 • Capacitățile Biroului de Migrație și Azil (BMA) consolidate prin modernizarea și operaționalizarea Centrului Regional de Documentare și Integrare a Străinilor din mun. Bălți;
 • Integritatea instituțională și eficacitatea operațională a Poliției de Frontieră consolidată prin dotarea cu echipament specializat.

Realizări:

 • Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică constituit;
 • Reconstrucția Centrului de Instruire pentru salvatori și scafandri DINAMO finalizată;
 • Capacitatea Serviciului Medical al MAI sporită prin dotarea cu echipament medical modern, de înaltă calitate precum și instruiri dedicate personalului medical;
 • Documentația tehnică de execuție privind modernizarea infrastructurii rețelelor TIC ale 44 Inspectorate de Poliție elaborată. Conceptele pentru 4 sisteme informatice cheie ale MAI elaborate;
 • Centrul Regional de Documentare și Integrare a Străinilor din mun. Bălți operațional, dotat cu mobilier și echipament modern;
 • Eficacitatea operațională și transparența Poliției de Frontieră sporită prin dotarea cu camere video portative, veste tactice și vehicule de teren.
Ani Buget Cheltuieli
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova PNUD
2017 855.612 USD 23.240 USD 728.690 USD
2018 1.141.198 USD   925.279 USD
2019 754.813 USD 79.900 USD 834.484 USD
2020 669.654 USD 21.600 USD
689.396 USD
2021 76.055 USD
   
Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD