Toate proiectele


Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova

Prin proiectul „Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova”, PNUD Moldova își propune să îmbunătățească accesul la servicii publice și condiții pentru afaceri de…  


Promovarea procesului național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice (Etapa 2)

Schimbările climatice au un impact profund asupra disponibilității resurselor și a activităților agricole. În ultimul deceniu, țara a cunoscut o serie de evenimente extreme, cum ar fi secetele și…  


Sporirea calității învățământului la distanță în Republica Moldova: proiect-pilot în UTA Găgăuzia

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea calității sistemului de învățământ din Republica Moldova prin implementarea unui proiect-pilot în 47 de școli din UTA Găgăuzia.  


Consolidarea capacităților naționale pentru formarea eficientă bazată pe abilități a profesioniștilor din domeniul dreptului

Reforma în sectorul justiției este un domeniu-cheie în politicile și planurile naționale de dezvoltare ale Moldovei.  


Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Moldova, în…  


Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor

Femeile din zonele rurale sunt de patru ori mai expuse la sărăcie absolută și mai vulnerabile la schimbările climatice. Aceste condiții impun acțiuni concrete pentru a spori accesul lor la activități…  


Consolidarea capacităților și sistemelor de gestionare eficientă a finanțelor publice în Republica Moldova

Proiectul va fi complementar altor intervenții, se va baza pe rezultatele obținute prin intervențiile anterioare susținute de Fondul Fiduciar PNUD-Slovacia.  


Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa II)

Etapa a II-a a proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” are drept obiectiv de bază creșterea integrității, transparenței și a incluziunii în procesele…  


EU4Climate

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în…  


Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale

Luând în considerație structura sa economică și caracteristicile geografice, Republica Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbarea climei și expusă la dezastre cauzate de fenomene…  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD