Toate proiectele


Dialoguri transnistrene (etapa a II-a)

Proiectul curent se bazează pe rezultatele primei etape a proiectului „Dialoguri Transnistrene” implementat de PNUD în perioada 2018-2019.  


Primarii pentru Creștere Economică

Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG) își propune să impulsioneze creșterea economică și crearea locurilor de muncă în țările Parteneriatului Estic, concentrându-se pe consolidarea…  


Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova

Prin proiectul „Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova”, PNUD Moldova își propune să îmbunătățească accesul la servicii publice și condiții pentru afaceri de…  


Sporirea calității învățământului la distanță în Republica Moldova: proiect-pilot în UTA Găgăuzia

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea calității sistemului de învățământ din Republica Moldova prin implementarea unui proiect-pilot în 47 de școli din UTA Găgăuzia.  


Comunități durabile și reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor

Femeile din zonele rurale sunt de patru ori mai expuse la sărăcie absolută și mai vulnerabile la schimbările climatice. Aceste condiții impun acțiuni concrete pentru a spori accesul lor la activități…  


Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa II)

Etapa a II-a a proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” are drept obiectiv de bază creșterea integrității, transparenței și a incluziunii în procesele…  


Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Moldova, în…  


Promovarea procesului național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice (Etapa 2)

Schimbările climatice au un impact profund asupra disponibilității resurselor și a activităților agricole. În ultimul deceniu, țara a cunoscut o serie de evenimente extreme, cum ar fi secetele și…  


Consolidarea capacităților și sistemelor de gestionare eficientă a finanțelor publice în Republica Moldova

Proiectul va fi complementar altor intervenții, se va baza pe rezultatele obținute prin intervențiile anterioare susținute de Fondul Fiduciar PNUD-Slovacia.  


Consolidarea capacităților naționale pentru formarea eficientă bazată pe abilități a profesioniștilor din domeniul dreptului

Reforma în sectorul justiției este un domeniu-cheie în politicile și planurile naționale de dezvoltare ale Moldovei.  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD