Toate proiectele


EU4Climate

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în…  


Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2)

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” a apărut în rezultatul necesității de a aborda eficient problemele legate de migrație, împreună cu crearea unui mediu propice pentru afaceri, crearea de…  


Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova

Proiectul va contribui la crearea unui sistem durabil de integritate și anticorupție în Republica Moldova prin consolidarea capacităților entităților din sectorul public și privat și a societății…  


Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (V)

Cea de-a V-a etapă a Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților…  


Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale

Luând în considerație structura sa economică și caracteristicile geografice, Republica Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbarea climei și expusă la dezastre cauzate de fenomene…  


Acţiune comună de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova (etapa a treia)

Situația în domeniul drepturilor omului din regiunea transnistreană este determinată de o amplitudine și interacțiune a multiplelor inegalități cu care se confruntă grupurile vulnerabile, precum…  


Laboratorul de Inovații din Moldova (MiLab) - etapa a II-a

La cea de-a doua etapă, noul Laborator de Inovații din Moldova combină experiența cumulativă a Laboratorului de Inovații Sociale din Moldova (2014 – 2018) și a Laboratorului de Inovații în Afaceri…  


Dezvoltarea capacităților de export de pe ambele maluri ale Nistrului

Inițiativa propusă va facilita cooperarea trans-riverană și integrarea exportatorilor, va extinde accesul întreprinderilor din regiunea transnistreană (în special a ÎMM-urilor) la mecanismele de…  


Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale

Moldova a adoptat o serie de documente pentru combaterea problemei violenței împotriva femeilor, care necesită investiții în serviciile sociale, psihologice, juridice, educaționale și economice pentru…  


Orașe verzi durabile pentru Moldova

Fiind încă cea mai puțin urbanizată țară europeană cu peste 55% din populație locuind în zona rurală (conform datelor din 2014), în Republica Moldova situația se schimbă rapid, cu o reducere prevăzută…  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD