Toate proiectele


EU4Climate

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în…  


Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2)

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” a apărut în rezultatul necesității de a aborda eficient problemele legate de migrație, împreună cu crearea unui mediu propice pentru afaceri, crearea de…  


Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova

Proiectul va contribui la crearea unui sistem durabil de integritate și anticorupție în Republica Moldova prin consolidarea capacităților entităților din sectorul public și privat și a societății…  


Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale

Luând în considerație structura sa economică și caracteristicile geografice, Republica Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbarea climei și expusă la dezastre cauzate de fenomene…  


Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (V)

Cea de-a V-a etapă a Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților…  


EU4Moldova: Regiuni-cheie

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și…  


Acţiune comună de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova (etapa a treia)

Situația în domeniul drepturilor omului din regiunea transnistreană este determinată de o amplitudine și interacțiune a multiplelor inegalități cu care se confruntă grupurile vulnerabile, precum…  


Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova

Caracterul comprehensiv al reformei Poliției implică schimbări și intervenții sistemice la diferite niveluri și în diferite domenii: legislativ, instituțional, operațional, profesional, comunitar,…  


Laboratorul de Inovații din Moldova (MiLab) - etapa a II-a

La cea de-a doua etapă, noul Laborator de Inovații din Moldova combină experiența cumulativă a Laboratorului de Inovații Sociale din Moldova (2014 – 2018) și a Laboratorului de Inovații în Afaceri…  


[Finalizat] Dialoguri transnistrene: avansarea nivelului doi de cooperare dintre lideri pentru a genera soluții noi în contextul prelungirii conflictului transnistrean

Proiectul va aborda consecințele conflictului transnistrean, inclusiv alienarea progresivă și lipsa de implicare, cu scopul de a crea o rețea de cooperare/coordonare pentru 40 de lideri locali…  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD