De Ziua Mondială de Combatere a SIDA, vă îndemn să prețuim contribuțiile fundamentale și complexe pe care organizațiile non-guvernamentale din întreaga lume le aduc răspunsului la HIV, de la abordarea problemei stigmatizării și discriminării și apărarea drepturilor omului, până la accesul sporit la servicii vitale și asigurarea faptului că oamenii sunt în centrul elaborării și implementării politicilor.

Această implicare vine într-o perioadă de numeroase obstacole, precum scăderea finanțării donatorilor pentru răspunsul la HIV și impedimentelor de ordin legal, social și politic care împiedică participarea - în special pentru comunitățile marginalizate, adică femeile și fetele, populația-cheie cu risc de transmitere a HIV, precum bărbații gay și alți bărbații care au relații sexuale cu bărbați, lucrătorii sexuali, persoanele transsexuale, utilizatorii de droguri injectabile și deținuții, care suportă o povară disproporționat de mare a HIV. Și în 2018, aceste populații-cheie și partenerii lor sexuali au reprezentat 54 la sută din noile infecții cu HIV. Totodată, Comisia globală pentru HIV și Cadrul Legal a constatat că între 2012 și 2015, 60 de țări au introdus legi care restricționează activitățile societății civile - ceea ce duce la descurajarea partenerilor-cheie în răspunsul la SIDA.

Însă, dovezile arată că răspunsurile centrate pe oameni, orientate spre comunitate, pot îmbunătăți calitatea și accesul serviciilor, pot crește responsabilitatea și pot aduce intervenții la scară largă. De exemplu, datorită curajului persoanelor care trăiesc cu HIV și a societății civile, prețul medicamentelor antiretrovirale a fost redus semnificativ - ceea ce face posibil ca 24,5 milioane din cele 37,9 milioane de persoane care trăiesc cu HIV în prezent să beneficieze de tratament. Organizațiile societății civile  (OSC) prestează servicii de prevenire și tratament HIV, pledează pentru eliminarea legilor și politicilor punitive care împiedică răspunsul la HIV și furnizează date prin monitorizarea comunitară a serviciilor și sistemelor de sănătate. Mai mult decât atât, organizațiile active în domeniul HIV au un rol semnificativ în menținerea subiectului HIV pe agenda politică, ei responsabilizează factorii de decizie și se asigură că drepturile omului sunt respectate, protejate și realizate. Într-adevăr, Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 recunoaște rolul central al OSC-urilor în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și în realizarea angajamentului de a nu lăsa pe nimeni în afara dezvoltării.

Este evident că expertiza și îndemnul la acțiune al organizațiilor non-guvernamentale sunt cruciale pentru a pune capăt SIDA ca amenințare pentru sănătatea publică până în anul 2030 - și rolul acesteia trebuia amplificat. Astăzi și în fiecare zi, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este solidar cu organizațiile active din domeniu și se angajează să lucreze îndeaproape cu acestea și cu alți parteneri pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă legate de răspunsul la HIV.

Doar împreună putem pune capăt inegalităților și nedreptăților care continuă să fie bariere în accesarea serviciilor de răspuns la HIV.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD